Občan > Úvod
Žihadielko je späť. Vyhrajme ihrisko pre Kežmarok!
Žihadielko je späť. Vyhrajme ihrisko pre Kežmarok!
Aj tento rok sa mesto Kežmarok zapojilo do projektu Žihadielko. Mesto, ktoré získa najväčší počet hlasov získa krásne ihrisko pre deti od spoločnos...
[17.1.2017, Marketing]
Oznam o prerušení dodávky vody.
dnes 10.02.2017 od 08:00 do 14:00 bude z dôvodu odstránenia poruchy prerušená dodávka pitnej vody na ul. Strelnica v Kežmarku. Prípadné ď...
[10.2.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Pozvánka: POHODOVÁ ŠKANDINÁVIA
Pozvánka: POHODOVÁ ŠKANDINÁVIA
komentované premietanie fotografií severských teritórií (Dánsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island) profesionálnym sprievodcom Ferom Michlíkom. Nechajt...
[6.2.2017, Marketing]
Informačná ponuka pre pomoc ľuďom v núdzi


[3.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Deň otvorených dverí - Gymnázium P. O. Hviezdoslava
Pozývame študentov na deň otvorených dverí 10. februára 2017 do priestorov Gymnázia P.O.Hviezdoslava na Hviezdoslavovu 20 do Kežmarku....
[1.2.2017, Marketing]
Pozvánka: Nedeľné tvorivé dielne
Pozvánka: Nedeľné tvorivé dielne
Umelecké dielo je inšpiráciou pre rozvíjanie fantázie aj tých najmenších. Výtvarný ateliér podnecuje tvorivosť detí, rozvíja jemnú motoriku a učí...
[1.2.2017, Marketing]
Združenie Euroregión Tatry opäť úspešné!
...
[1.2.2017, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Výzva na predkladanie žiadosti o ostatné dotácie v zmysle VZN č. 3/2016


[1.2.2017, Prednosta MsÚ]
Oznam o prerušení dodávky vody.
oznamujeme Vám, že dňa 31.01.2017 od 8:00 do 14:00 hod. bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY na ul. Tatranskej v Kežmarku z dôvodu opravy poruchy. Pr...
[31.1.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
O Maruške a dvanástich mesiačikoch - rozprávková nedeľa
O Maruške a dvanástich mesiačikoch - rozprávková nedeľa
V nedeľu 29.1.2017 o 16.00 h pozývame všetky milé detičky na rozprávkovú nedeľu do Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku, Starý trh 46. ...
[26.1.2017, Kultúrne akcie mesta]
28. 01. 2017 (sobota) o 18:00 h Slávnostný program pri príležitosti 25. výročia založenia súboru DFS Goralik
28. 01. 2017 (sobota) o 18:00 h Slávnostný program pri príležitosti 25. výročia založenia súboru DFS Goralik
Slávnostný program pri príležitosti 25. výročia založenia súboru DFS Goralik 28. januára 2017 o 18:00 h v Mestskom kultúrnom stredisk...
[26.1.2017, Kultúrne akcie mesta]
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 26.01.2017 do 28.01.2017 - Nízke teploty
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 26.01.2017 do 28.01.2017 - Nízke teploty
vydal výstrahy pre okres Kežmarok Zavrieť Popis výstrahy ...
[26.1.2017, Referát civilnej ochrany]
Oznam o prerušení dodávky vody.
oznamujeme Vám, že dňa 23.01.2017 do 14:00 hod. bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY na ul. Továrenskej a Nad Traťou(odstávka od Tovarenskej po krížovatku ...
[23.1.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Výstava: Júlia Haluzová – Golden stories
Výstava: Júlia Haluzová – Golden stories
Júlia Haluzová July je originálna, invenčná maliarka, ktorá sa vymyká z masy mladých umelcov utápajúcich sa v depresívnych a sebadeštruktívných p...
[23.1.2017, Marketing]
Zverejnenie dotazníka - Spokojnosť so službou nakladania s komunálnym odpadom
Na základe požiadavky študentky Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zverejňujeme dotazník k diplomovej práci - "Zabe...
[23.1.2017, Marketing]
ZABÍJAČKA
ZABÍJAČKA
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku uvádza komédiu ZABÍJAČKA, v ktorej sa strieda smiech i smútok, realita a absurdita, úprimnosť, pretvárka aj tr...
[20.1.2017, Marketing]
Oznam o prerušení dodávky vody.
oznamujeme Vám, že dňa 20.01.2017 od 8:00 do 14:00 hod. bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY na ul. Priekopa v Kežmarku z dôvodu opravy poruchy. Prí...
[20.1.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Premietanie s JADROm – GRÉCKO - TURECKO
Premietanie s JADROm – GRÉCKO - TURECKO
„Bicyklovanie po svete mi umožňuje ekologicky cestovať vlastnými silami a byť v priamom kontakte s prírodou, krajinou a ľuďmi, ktorí v nej žijú.“ ...
[18.1.2017, Marketing]
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 18.01.2017 do 21.01.2017 - Nízke teploty, Snehové jazyky a záveje
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 18.01.2017 do 21.01.2017 - Nízke teploty, Snehové jazyky a záveje
vydal výstrahy pre okres Kežmarok Zavrieť Popis výstrahy ...
[18.1.2017, Referát civilnej ochrany]
<< Späť | 1 2 3 4 5 .. 192 | Ďalej >>
 
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[24.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[23.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[23.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[23.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Kežmarok
...
[23.2.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Ponuka práce
Mesto Kežmarok hľadá zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu sekretariát prednostu. ...
[22.2.2017, Prednosta MsÚ]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[22.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[21.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Výberové konanie č. 1/2017
Mesto Kežmarok vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Výberové konanie č. 1/2017 n...
[16.2.2017, Prednosta MsÚ]
" Porážka a spracovanie hydiny" oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení
...
[16.2.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
"Zber odpadov,zberný dvor", zverejnenie zámeru
...
[16.2.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[15.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[14.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2017 o zrušení ZŠ Nižná brána 8 Kežmarok, o zrušení MŠ Severná 5 Kežmarok a o zriadení ZŠ s MŠ Nižná brána 8, Kežmarok


[13.2.2017, Prednosta MsÚ]
VZN č. 2/2017, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v ZPS a ZOS Kežmarok
...
[10.2.2017, Oddelenie sociálnych vecí]
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


[9.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[9.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 145 | Ďalej >>
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016


[15.2.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016
Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: primator@kezmarok.sk...
[10.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky
Adresa na doručovanie žiadostí voličov, ktorí žiadajú o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky /e-mailom/: maria.reznicka@kezmarok.sk ...
[9.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Oznam o volebných okrskoch
M E S T O K E Ž M A R O K OZNÁMENIE O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ ...
[4.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Informácie pre voliča
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb NR SR
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

6608185506/1111
IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 5506

aktuálny stav: 1 924,-€

Bankový výpis 16 001
...
[10.2.2016, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 011
...
[24.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 010
...
[13.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 009
...
[3.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 008
...
[17.7.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 007
...
[14.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 006
...
[13.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 005
...
[6.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 004
...
[5.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 003
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 002
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 001
...
[16.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Mesto Kežmarok vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ s číslom bankového účtu 6608185506/1111, IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 ...
[15.4.2015, Oddelenie ekonomické]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie