Občan > Úvod
Žihadielko je späť. Vyhrajme ihrisko pre Kežmarok!
Žihadielko je späť. Vyhrajme ihrisko pre Kežmarok!
Aj tento rok sa mesto Kežmarok zapojilo do projektu Žihadielko. Mesto, ktoré získa najväčší počet hlasov získa krásne ihrisko pre deti od spoločnos...
[17.1.2017, Marketing]
Tradičné, netradičné i premiérové remeslá na EĽRO 2004
Tradičné (rezbári, kováči, drotárstvo...), ale i netradičné (reštaurátori, šperkári, fantázia z nití...), či dokonca premiérové remeslá (cínolejári, v...
[8.7.2004, Noviny KEŽMAROK]
Turistická sezóna očami „informačky“
Už do deviatej sezóny vstupuje Kežmarská informačná agentúra (Kia). Skúsenosti z oblasti cestovného ruchu má určite na rozdávanie. Ako si na celé tot...
[8.7.2004, Noviny KEŽMAROK]
TESCO má zelenú!
Po etablovanej Bille, pred časom schválenému Lidlu sa dočkali Kežmarčania odsúhlasenia Mestským zastupiteľstvom aj tretieho obchodného reťazca, anglic...
[8.7.2004, Noviny KEŽMAROK]
Medzinárodný volejbalový turnaj veteránov
Klub volejbalu OKTAN Kežmarok, volejbaloví veteráni Kežmarku a Zakarpatskej Ukrajiny a mesto Kežmarok usporiadajú v sobotu dňa 14. augusta 2004 v areá...
[7.7.2004, Noviny KEŽMAROK]
Zmena úradných hodín
Od 1. 7. 2004 vstupuje do platnosti zmena úradných hodín. Aktuálne informácie sa dozviete na podstránke : Mesto - Mestský úrad....
[7.7.2004, Noviny KEŽMAROK]
Súťaž o najkrajší výklad
Komisia CR, ZV a RR pri MsÚ v Kežmarku vyhlasuje súťaž o najkrajší výklad v centre mesta (ul. Dr. Alexandra, Hviezdoslavova, Hlavné nám. a Hradné nám)...
[2.7.2004, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Pešia zóna pred odštartovaním
Dňa 25. septembra 2003 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zriadenie pešej zóny v centre mesta. Od soboty 3. júla 2004 sa Kežmarčania tejto ud...
[24.6.2004, Noviny KEŽMAROK]
Kežmarčania
meno a priezvisko: Nora Baráthová vek: 60 rokov vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Prešove povolanie: historička literárna ...
[24.6.2004, Noviny KEŽMAROK]
Hudobný nástroj zvaný hlas
Spev, ktorý znel 4. júna v priestoroch dreveného kostola z hrdiel speváckeho zboru Kantatenchor z Mníchova, previedol poslucháčov cez piesne baroka, r...
[24.6.2004, Noviny KEŽMAROK]
Eduard Hagara je majstrom Slovenska!
Za účasti 56 hráčov sa uskutočnili v dňoch 29. 5. - 6. 6. na Zemplínskej Šírave otvorené Majstrovstvá Slovenska v šachu jednotlivcov pre rok 2004. Prv...
[24.6.2004, Noviny KEŽMAROK]
Nová internetová stránka mesta
Vítame Vás na novej verzii internetových stránok o našom meste. Po týždňoch práce je konečne viditeľný výsledok, ktorý bude slúžiť každému občanovi ná...
[24.6.2004, Noviny KEŽMAROK]
<< Späť | 1 .. 189 190 191 192 | Ďalej >>
 
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[24.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[23.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[23.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[23.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Kežmarok
...
[23.2.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Ponuka práce
Mesto Kežmarok hľadá zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu sekretariát prednostu. ...
[22.2.2017, Prednosta MsÚ]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[22.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[21.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Výberové konanie č. 1/2017
Mesto Kežmarok vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Výberové konanie č. 1/2017 n...
[16.2.2017, Prednosta MsÚ]
" Porážka a spracovanie hydiny" oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení
...
[16.2.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
"Zber odpadov,zberný dvor", zverejnenie zámeru
...
[16.2.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[15.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[14.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2017 o zrušení ZŠ Nižná brána 8 Kežmarok, o zrušení MŠ Severná 5 Kežmarok a o zriadení ZŠ s MŠ Nižná brána 8, Kežmarok


[13.2.2017, Prednosta MsÚ]
VZN č. 2/2017, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v ZPS a ZOS Kežmarok
...
[10.2.2017, Oddelenie sociálnych vecí]
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


[9.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[9.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 145 | Ďalej >>
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016


[15.2.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016
Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: primator@kezmarok.sk...
[10.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky
Adresa na doručovanie žiadostí voličov, ktorí žiadajú o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky /e-mailom/: maria.reznicka@kezmarok.sk ...
[9.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Oznam o volebných okrskoch
M E S T O K E Ž M A R O K OZNÁMENIE O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ ...
[4.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Informácie pre voliča
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb NR SR
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

6608185506/1111
IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 5506

aktuálny stav: 1 924,-€

Bankový výpis 16 001
...
[10.2.2016, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 011
...
[24.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 010
...
[13.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 009
...
[3.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 008
...
[17.7.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 007
...
[14.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 006
...
[13.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 005
...
[6.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 004
...
[5.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 003
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 002
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 001
...
[16.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Mesto Kežmarok vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ s číslom bankového účtu 6608185506/1111, IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 ...
[15.4.2015, Oddelenie ekonomické]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie