Občan > Úvod
Čo sa dialo v Bratislave?
Oslovili sme primátora mesta Kežmarok Igora Šajtlavu, aby sa po prijatí novely zákona o obecnom zriadení k celej súčasnej situácii vyjadril a popísal ...
[23.9.2004, Noviny KEŽMAROK]
Námet na film Schindlerov zoznam pochádzal aj z Kežmarku
Alica Weiszfeiler, rodená Goldmannová: Najkrajší okamih v živote: oslobodenie, keď britské vojská prešli bránami koncentračného tábora v Bergenbelse...
[17.9.2004, Noviny KEŽMAROK]
Ako sa správať v pešej zóne?
O tom, ako a kto má povolený vstup do pešej zóny, sme sa rozprávali s náčelníkom mestskej polície Petrom Višňovským. Pešia zóna sa na území nášho mest...
[10.9.2004, Noviny KEŽMAROK]
Etablovanie novej strednej školy v Kežmarku
Súkromná združená stredná škola v Dunajskej Strede, elokované pracovisko Kežmarok je názov novej strednej školy v Kežmarku. V školskom roku 2004/05 bu...
[10.9.2004, Noviny KEŽMAROK]
Zákon je prijatý
Národná rada Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 7. septembra 2004 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecno...
[9.9.2004, Noviny KEŽMAROK]
Neskrývaný africký záujem o služby H.A. Otta Brucknera
Ako jednému z mála Kežmarčanov podarilo sa mi ako nestrannému pozorovateľovi vidieť prácu študentov Hotelovej akadémie Otta Brucknera na zahraničnej p...
[9.9.2004, Noviny KEŽMAROK]
Maguráčik pripravuje jubileum
Detský folklórny súbor Maguráčik pracujúci pri ZŠ Dr. D. Fischera v Kežmarku po tohotoročných letných prázdninách, počas ktorých absolvoval niekoľko...
[9.9.2004, Noviny KEŽMAROK]
Aktualizovaná brožúra "Firmy mesta Kežmarok"
Začiatkom mesiaca august vydalo oddelenie Regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na MsÚ aktualizovanú brožúru o podnikateľských subjektoch, pôsobiaci...
[23.8.2004, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Mesto Kežmarok bude mať televízny informačný kanál
Druhým schváleným projektom, ktorý mesto podalo je "Televízny a informačný kanál - Komunikačný most Kežmarku a Nowého Targu". Mesto dostane ...
[20.8.2004, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Schválený projekt za 33 000 eúr
Mesto Kežmarok sa úspešne uchádzalo o finančné prostriedky z EÚ. Schválený projekt sa nazýva "Historická cesta v centre mesta Kežmarok", na ...
[20.8.2004, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Pán primátor na slovíčko ...
Ak máte záujem aby vaše nezodpovedané otázky týkajúce sa situácie a života v Kežmarku zodpovedal ten najkompetentnejší, prípadne vyjadril sa k vašim s...
[4.8.2004, Noviny KEŽMAROK]
Blýska sa na lepšie „kúpaliskové“ časy (?)
Vo štvrtok 22. júla sa uskutočnilo rokovanie riaditeľa Správy telovýchovných zariadení Kežmarok Vlada Jančeka so zástupcami firmy, ktorá sa zaoberá pr...
[29.7.2004, Noviny KEŽMAROK]
Súťaž o najkrajší výklad začína už 1. augusta!
Komisia CR, ZV a RR pri MsZ v Kežmarku vyhlásila súťaž o najkrajší výklad v centre mesta. Do polovice júla sa mohli obchody sídliace na Hlavnom, Hradn...
[29.7.2004, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Medzi štyristo súbormi z celého sveta sa nestratili
Manželia Akimovci zobrali rozum a všetky svoje sily, schopnosti do hrsti a rozhodli sa napomôcť k vyriešeniu viacerých problémov rómskeho obyvateľstva...
[29.7.2004, Noviny KEŽMAROK]
LOKAL LIFE 004 – „ŽIVOT MENEJ OBYČAJNE“
Ako ste si už určite všimli v našich novinách aj tento rok občianske združenie PRO KULTURA pripravilo pre verejnosť hudobný festival. Tento nadväzuje ...
[29.7.2004, Noviny KEŽMAROK]
Urobili kus dobrej práce
Karpatskonemecká mládež na Slovensku IKEJA-KDJ v spolupráci najmä s primátorom mesta Kežmarok Igorom Šajtlavom, ale i starostom Malého Slavkova Kroták...
[29.7.2004, Noviny KEŽMAROK]
Hardoňová je majsterkou Slovenska v disku
Na Majstrovstvách Slovenska dorastu v atletike, ktoré sa konali 12. júla 2004 v Košiciach sa podarilo Denise Hardoňovej, členke AK Elán pri ZSŠOS Kežm...
[29.7.2004, Noviny KEŽMAROK]
Kežmarok sa opäť stane Mekkou volejbalu
Klub volejbalu OKTAN Kežmarok, volejbaloví veteráni Kežmarku a Zakarpatskej Ukrajiny a mesto Kežmarok usporiadajú v sobotu 14. augusta v areáli ZŠ Niž...
[29.7.2004, Noviny KEŽMAROK]
<< Späť | 1 .. 189 190 191 192 193 | Ďalej >>
 
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[27.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[27.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Výberové konanie č. 2/2017
Mesto Kežmarok vyhlasuje Výberové konanie č. 2/2017 na funkciu vedúceho Oddelenia komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta Mestského úradu...
[24.3.2017, Prednosta MsÚ]
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


[23.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[22.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Zber odpadov, Zberný dvor- Poľná 1, Kežmarok, oznámenie
...
[22.3.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Konkurz
Mesto Kežmarok vypisuje Konkurz na pozíciu "plavčík mestského kúpaliska" na letnú sezónu od 15.06.2017 do 31.08.2017. ...
[16.3.2017, Prednosta MsÚ]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[16.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[15.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[10.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[10.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[7.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[7.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 147 | Ďalej >>
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016


[15.2.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016
Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: primator@kezmarok.sk...
[10.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky
Adresa na doručovanie žiadostí voličov, ktorí žiadajú o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky /e-mailom/: maria.reznicka@kezmarok.sk ...
[9.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Oznam o volebných okrskoch
M E S T O K E Ž M A R O K OZNÁMENIE O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ ...
[4.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Informácie pre voliča
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb NR SR
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

6608185506/1111
IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 5506

aktuálny stav: 1 924,-€

Bankový výpis 16 001
...
[10.2.2016, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 011
...
[24.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 010
...
[13.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 009
...
[3.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 008
...
[17.7.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 007
...
[14.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 006
...
[13.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 005
...
[6.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 004
...
[5.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 003
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 002
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 001
...
[16.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Mesto Kežmarok vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ s číslom bankového účtu 6608185506/1111, IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 ...
[15.4.2015, Oddelenie ekonomické]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie