Občan > Úvod
Žihadielko je späť. Vyhrajme ihrisko pre Kežmarok!
Žihadielko je späť. Vyhrajme ihrisko pre Kežmarok!
Aj tento rok sa mesto Kežmarok zapojilo do projektu Žihadielko. Mesto, ktoré získa najväčší počet hlasov získa krásne ihrisko pre deti od spoločnos...
[17.1.2017, Marketing]
Zákon o registri partnerov verejného sektora – zmeny v koncepcii Registra konečných užívateľov výhod
Národná rada Slovenskej republiky schválila 25. októbra 2016 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení...
[17.1.2017, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Havária potrubia pitnej vody
Havária potrubia pitnej vody
Od ranných hodín zabezpečuje na sídlisku Juh v Kežmarku Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. rozvoz pitnej vody prostredníctvom dvoch ...
[17.1.2017, Referát civilnej ochrany]
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 18.01.2017 do 19.01.2017 - Nízke teploty, Snehové jazyky a záveje
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 18.01.2017 do 19.01.2017 - Nízke teploty, Snehové jazyky a záveje
vydal výstrahy pre okres Kežmarok Zavrieť Popis výstrahy ...
[17.1.2017, Referát civilnej ochrany]
Havária pitnej vody
Oznamujeme Vám, že vo večerných hodinách došlo na `spodnom ` juhu v Kežmarku k havárii pitnej vody. V nočných a ranných hodinách bude podľa dostupný...
[16.1.2017, Referát civilnej ochrany]
Pozvánka: July Haluzová - Golden stories
Pozvánka: July Haluzová - Golden stories
Milí priatelia a priaznivci umenia, rok 2017 je výnimočný. Galéria u anjela oslavuje 15 narodeniny. Chceme ich osláviť spolu s Vami, pretože radosť z ...
[16.1.2017, Marketing]
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 10.01.2017 do 11.01.2017 - Nízke teploty
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 10.01.2017 do 11.01.2017 - Nízke teploty
vydal výstrahy pre okres Kežmarok Popis výstrahy ...
[10.1.2017, Referát civilnej ochrany]
VÝSTAVA OBRAZOV – KAMIL KOZUB
VÝSTAVA OBRAZOV – KAMIL KOZUB
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok a autor, Vás pozývajú na výstavu obrazov KAMIL KOZUB – výber z tvorby od 12. 1. 2017 (štvrtok) - 1. 2. 2017 v...
[9.1.2017, Kultúrne akcie mesta]
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 08.01.2017 do 11.01.2017 - Nízke teploty, Snehové jazyky a záveje a Vietor
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 08.01.2017 do 11.01.2017 - Nízke teploty, Snehové jazyky a záveje a Vietor
SHMÚ vydal výstrahy pre okres Kežmarok Popis výstrahy Jav: Nízke teplot...
[9.1.2017, Referát civilnej ochrany]
Odporúčania pre obyvateľstvo pri mimoriadnej udalosti - nízke teploty
Pri minimálnych teplotách civilná ochrana odporúča: Minimálna teplota Pri dosiahnutí 2. stupňaDosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < 20...
[7.1.2017, Referát civilnej ochrany]
Výstrahy pre okres Kežmarok na dni: 07.01.2017 - 09.01.2017 Nízke teploty
vydal výstrahy pre okres Kežmarok Zavrieť Popis výstrahy ...
[7.1.2017, Referát civilnej ochrany]
Výstraha pre okres Kežmarok na dni: 06.01.2017 - 08.01.2017 Nízke teploty
SHMU vydal výstrahy pre okres Kežmarok: Zavrieť Popis výstrahy Jav: Nízk...
[6.1.2017, Referát civilnej ochrany]
Pozvánka: Tradičná fašiangová zabíjačka
Pozvánka: Tradičná fašiangová zabíjačka


[6.1.2017, Marketing]
Oznam
Z dôvodu vysokých nočných mrazov od dnes 5.1.2017 do 08.01.2017 je Nocľaháreň v Kežmarku otvorená už od 18.00 hod. ...
[5.1.2017, Marketing]
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Čo robiť po vyhlásení meteorologických výstrah 2. a 3. stupňa pri výskyte snehových jazykov a závejov, sneženia a poľadovice. Snehové jazyky a zá...
[5.1.2017, Marketing]
Pozvánka: V novom roku vinšujeme Vám...
Pozvánka: V novom roku vinšujeme Vám...
Občianske združenie Klub priateľov Magury Vás pozýva na spoločné vystúpenie všetkých troch súborov, ktoré združuje. Program sa koná pri príležitos...
[5.1.2017, Marketing]
Výstrahy pre okres Kežmarok
Výstrahy pre okres Kežmarok
Zavrieť Popis výstrahy Jav: Nízke teplotyStupeň: 2. stupeň ...
[4.1.2017, Marketing]
Oznam o vývoze odpadu 6.1.2017.
Vývoz komunálneho odpadu zo sídlisk sa uskutoční podľa harmonogramu vývozu aj počas štátneho sviatku 6. januára 2017- piatok. Žiadame vodičov, aby za...
[3.1.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
<< Späť | 1 2 3 4 5 6 .. 192 | Ďalej >>
 
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[24.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[23.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[23.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[23.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Kežmarok
...
[23.2.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Ponuka práce
Mesto Kežmarok hľadá zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu sekretariát prednostu. ...
[22.2.2017, Prednosta MsÚ]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[22.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[21.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Výberové konanie č. 1/2017
Mesto Kežmarok vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Výberové konanie č. 1/2017 n...
[16.2.2017, Prednosta MsÚ]
" Porážka a spracovanie hydiny" oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení
...
[16.2.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
"Zber odpadov,zberný dvor", zverejnenie zámeru
...
[16.2.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[15.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[14.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2017 o zrušení ZŠ Nižná brána 8 Kežmarok, o zrušení MŠ Severná 5 Kežmarok a o zriadení ZŠ s MŠ Nižná brána 8, Kežmarok


[13.2.2017, Prednosta MsÚ]
VZN č. 2/2017, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v ZPS a ZOS Kežmarok
...
[10.2.2017, Oddelenie sociálnych vecí]
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


[9.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[9.2.2017, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 145 | Ďalej >>
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016


[15.2.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016
Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: primator@kezmarok.sk...
[10.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky
Adresa na doručovanie žiadostí voličov, ktorí žiadajú o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky /e-mailom/: maria.reznicka@kezmarok.sk ...
[9.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Oznam o volebných okrskoch
M E S T O K E Ž M A R O K OZNÁMENIE O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ ...
[4.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Informácie pre voliča
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb NR SR
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

6608185506/1111
IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 5506

aktuálny stav: 1 924,-€

Bankový výpis 16 001
...
[10.2.2016, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 011
...
[24.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 010
...
[13.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 009
...
[3.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 008
...
[17.7.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 007
...
[14.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 006
...
[13.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 005
...
[6.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 004
...
[5.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 003
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 002
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 001
...
[16.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Mesto Kežmarok vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ s číslom bankového účtu 6608185506/1111, IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 ...
[15.4.2015, Oddelenie ekonomické]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie