Požiarna prevencia

Nastalo obdobie, kedy je z dôvodu klimatických faktorov zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Na príčine sú: sucho, vietor, vegetácia po zime, ale aj aktivity človeka ako kladenie ohňa, turistika, fajčenie. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov je vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov. V zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi fyzická osoba nesmie:

- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

- vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,

- poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,

- vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Za nedodržanie vyššie uvedených ustanovení môže OR HaZZ uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 331,-€.


Autor: Referát civilnej ochrany
Posledná aktualizácia: 20.3.2017
<<< Späť

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie