Občan > Školy a domovy mládeže
  • Materské školy

Organizácia Riaditeľ Kontakt
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok Mgr. Elena Malinová 052 / 452 2751
Možiarska 1, 06001 Kežmarok
www.msmoziarska.sk
msmoziarska@post.sk
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok Bc. Želmíra Hanisková 052 / 452 3019
Cintorínska 3, 06001 Kežmarok
www.mscintorinska-3kk.edupage.org
zelmira.haniskova@gmail.com
Súkromná MŠ, Kušnierska brána 3, Kežmarok Jana Štogerová 052 / 452 3722
Kušnierska brána 3, 06001 Kežmarok
jankast@mail.t-com.sk
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok Zuzana Mazúchová 052 / 456 8724
K. Kuzmányho 41, 06001 Kežmarok
www.mskuzmanyhokk.edupage.sk
mskuzmanyhokk@centrum.sk
MŠ, Severná 5, Kežmarok Jarmila Kopkášová 052 / 452 2462
Severná 5, 06001 Kežmarok
www.msseverna.edupage.org
kopkasovaseverna@centrum.sk
Súkromná MŠ pri DDS, Kežmarok Mgr. Dagmar Gaborčíková 052 / 452 3443
Záhradná 2, 060 01 Kežmarok
dds-kk@stonline.sk
Základná škola s materskou školou sv. Kríža PaedDr. Pavol Krajči 052 / 456 5002
Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
www.zspetkk.edupage.org
pavol.krajci@skola-sv-kriza.sk
riaditel@skola-sv-kriza.sk
  • Základné školy

Organizácia Riaditeľ Kontakt
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok Mgr. Iveta Slovíková 052 / 452 3029
Dr. Daniela Fishera 2, 060 01 Kežmarok
zsfiskk.edupage.sk
zsfischera@zsfiskk.sk
ZŠ, Hradné nám.38, Kežmarok Mgr. Miroslav Beňko 052 / 452 3983
Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
www.zshradnekk.edu.sk
riaditel@zshradnekk.edu.sk
ZŠ, Nižná brána, Kežmarok PaedDr. Dušan Tokarčík

052 / 452 3028
Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok
www.zsnizbkk.edupage.sk
riaditelnbkk@gmail.com

Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok Ján Levocký 052 / 452 3023
Hviezdoslavova 12, 060 01 Kežmarok
www.zusantonacigera.sk
zus.kk@stonline.sk
Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok Mgr. Peter Pavličko
- poverený zastupovaním počas materskej dovolenky
052 / 452 3145
Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
zusdrfischera@stonline.sk

Špeciálna škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok

Mgr. Anton Vojtičko 052 / 452 3690
Kostolné nám. 28, 060 01 Kežmarok
szskezmarok@centrum.sk
Základná škola s materskou školou sv. Kríža PaedDr. Pavol Krajči 052 / 456 5002
Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
www.zspetkk.edupage.org
skola@zspetkk.edu.sk
  • Stredné školy

Názov Riaditeľ Kontakt
Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Kežmarok Mgr. Daniela Mihóková

052 / 452 3032
Hviezdoslavova 20,
060 01 Kežmarok
www.gpohkk.edu.sk
skola@gpohkk.edu.sk

Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok PhDr. Darina Siskovičová 452 3035, Fax: 452 2748
Dr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok
haobkk.edupage.org
haobkk@mail.t-com.sk
Stredná odborná škola, Kežmarok Ing. Stanislav Marhefka 452 3040, Fax: 452 3026
Kušnierska 2, 060 01 Kežmarok
www.soupkk.host.sk
soupkks@soupkk.sk
Stredná odborná škola, Kežmarok PhDr. Marta Sabolová 452 3353, Fax: 468 1121
Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok
www.sos-garbiarska1-kk.sk
souskk@isternet.sk
Stredná umelecká škola, Kežmarok Ing. Marta Perignáthová 452 5282, mobil: 0948 048242
Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
suskk@mail.t-com.sk
Súkromná stredná odborná škola Zriaďovateľka a ŠZRŠ: Mgr.Anna Jurgovianová
Riaditeľka: Ing.Lýdia Matajzíková
452 3517, mobil: 0917 644920
Biela voda 901/2, 060 01 Kežmarok
ssoskk@gmail.com
  • Domovy mládeže

Názov Riaditeľ Kontakt
DM pri SOU poľnohospodárskom, Kežmarok Veronika Voláková

052 / 452 4979
Jakuba Kraya 8, 060 01 Kežmarok

Súkromný domov mládeže, Kežmarok Mgr. Vladimír Klimeš Tel./Fax: 452 3067, mobil: 0903 270797
Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok
www.dmkezmarok.sk
vladoklimes@gmail.com

  • Iné

Názov Riaditeľ Kontakt
Centrum voľného času Mgr. Beáta Oravcová Gen. Štefánika 47
052/4684641
www.cvc-kezmarok.sk
info@cvc-kezmarok.sk

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Akt9vne starnutie
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kráľovské mestá

Slovenské kráľovské mestá

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond