Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

2014-2018

Zoznam poslancov MsZ zvolených na obdobie 2014-2018

Volebný obvod č. 1
Biela voda, Hradská cesta, Michalská, Nad traťou, Pod traťou, Poľná, Pri zastávke, Tehelňa, Továrenská, Severná, Pod lesom, Strelnica, Pradiareň, Garbiarska, Možiarska, Nižná brána

Mgr. Ondrej Jankura Mgr. Andrej Zreľak Ing. Vladimír Škára

Volebný obvod č. 2
Baštová, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hradné námestie, Hviezdoslavova, Mesto Kežmarok, J. Kraya, Priekopa, Trhovište, Ľubická cesta, Tvarožnianska, Fraňa Kráľa, Kostolné námestie, Nová, Slavkovská, Starý trh, Toporcerova, Hradný vrch, J. Jesenského, J. Záborského, Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Kukučínova, P.J. Šafárika, Rázusova, S. Tomášika, Štúrova, Zochova

Ján Holova Ing. Miroslav Perignáth Mgr. Miroslava Müncnerová

Volebný obvod č. 3
Martina Lányiho, Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, Záhradná, Gen. Štefánika, Cintorínska, Huncovská, Dr. D. Fischera, Krvavé pole, Mučeníkov, Tatranská, Gaštanová, J. Chalupku, Suchá hora, I. Stodolu

Mgr. Ladislav Jendrejčák PhDr. Marta Sabolová Ing. Veronika Havírová
Volebný obvod č. 4
Bardejovská, Košická, Levočská, Weilburská, Lanškrounská
Ing. Eleonóra Levická Ing. Vojtech Wagner Ing. Matúš Polák
Volebný obvod č. 5
Karola Kuzmányho, Obrancov mieru, Južná, Petržalská
MUDr. Ján Hencel Mgr. Jana Majorová Garstková Mgr. Bc. Jozef Matia

 

 

jankura.jpgMgr. Ondrej Jankura

Adresa: Pod lesom 1429/7 , 060 01 Kežmarok
Mobil:+421/ (0)915 938 695
E-mail: odojankura@centrum.sk

- člen Komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva
- člen Komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb
- člen komisie športu

   
 

zrelak.jpgPhDr. Andrej Zreľak

Adresa: Možiarska 1437/10, 060 01 Kežmarok
Tel.č.: +421/ (0)0902 355548
E-mail: andrej.zrelak@gmail.com

- predseda Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
- člen komisie školstva a mládeže

   
 

Ing. Vladimír Škára

Adresa: Starý trh 514/55, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)911 475 896
E-mail: vladimir.skara@gmail.com

- člen Komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva
- člen Komisie zdravotníctva

 

 

 

holova.jpgJán Holova

Adresa: Komenského 1911/36, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)905 494 738
E-mail: umk@tskk.sk

 

-predseda Komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb

   
 

perignath.jpgIng. Miroslav Perignáth

Adresa: Priekopa 1939/35
Mobil: +421/(0)905 407 942
E-mail: miroslav.perignath@kezmarok.sk

 

- predseda Komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva

   
 

levicka.jpgIng. Eleonóra Levická

Adresa: Lanškrounská 15, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)910 871 013, +421/(0)911 999 466
E-mail: eleonora.levicka@gmail.com

 

- predsedníčka Komisie sociálnej a bytovej

   
 

jendrejcak.jpgMgr. Ladislav Jendrejčák

Adresa: Záhradná 1312/7, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)905 858 514
E-mail: jendrej.laco@mail.t-com.sk

 

- predseda Komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti
- člen Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

   
 

sabolova.jpgPhDr. Marta Sabolová

Adresa: Martina Lányiho1372/27, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)905 408 401
E-mail: souskk@isternet.sk

 

- predsedníčka Komisie školstva, mládeže a športu

   
 

havirova.jpgIng. Veronika Havírová

Adresa: Suchá hora 1759/42 , 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)905 807 434
E-mail: veronikahvrv483@gmail.com

 

- predsedníčka Komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku
- členka Komisie sociálnej a bytovej
- členka Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

   
 

fotka Muncnerová.jpgMgr. Miroslava Müncnerová

Adresa: Ľubická cesta 1090/28, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)949 806 716
E-mail: muncnerova@gmail.com

 

- členka Komisie školstva, mládeže a športu
- členka Komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku
- členka komisie športu

   
 

wagner.jpgIng. Vojtech Wagner

Adresa: Weilburská 2442/7, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)908 260 055
E-mail: vojtech.wagner@mail.t-com.sk

 

- predseda Komisie kultúry a spoločenského života
- člen Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta

   
 

polak.jpgIng. Matúš Polák

Adresa: Weilburská 2550/13
Mobil: +421/(0)907 119 734
E-mail: polak.matus@gmail.com

 

- člen Komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva
- člen Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
- predseda Komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti

   
 

hencel.jpgMUDr. Ján Hencel

Adresa: Ivana Stodolu 1938/15, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)905 326 047
E-mail: janhencel@gmail.com

 

- predseda Komisie zdravotníctva

   
 

majorova.jpgMgr. Jana Majorová Garstková

Adresa: Severná 1480/6, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)903 191 578
E-mail: garstkova.jana@azet.sk

 

- predsedníčka Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta
- členka komisie športu

   
 

mathia.jpgMgr. Bc. Jozef Matia

Adresa: Južná 1508/7, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)949 115 112
E-mail: matiajozef@gmail.com

 

- člen Komisie kultúry a spoločenského života
- člen Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

 


 
 • Pozvánka: Oslavy SNP

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 20. septembra 2019, ulice Krvavé pole, Cintorínska, Vyšný mlyn, Huncovská.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom mesto Kežmarok: ul.Krvavé pole 2-20 párne + 3 a 5; ul.Cintorínska 1 , 2, 4, 5; ul.Vyšný mlyn 2-10 párne; ul.Huncovská 2-32 párne: 20. september 2019 od 07:00 h do 16:00 h V prílohe tohto e-

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 16.septembra 2019, ulice Huncovská, Nábrežná, Vyšný mlyn, Sihoť.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO KEŽMAROK: ul. Huncovská č.d. 15, 32, ul. Nábrežná č.d. 1-10, ul. Vyšný Mlyn č.d. 2-8 párne, celá ul. Sihoť: 16. september 2019 od 07:00 h do 16:00 h V prílohe tohto e-mailu Vám zárove

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 13.septembra 2019, ul. Pradiareň.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom mesto Kežmarok: ul.Pradiareň č.d.2-28 párne: 13. september 2019 od 07:00 h do 17:30 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie el

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 29.júla 2019, Sihoť, Nábrežná.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok: ul. Hlavné Námestie od č.d.78 po č.d.84 párne čísla: 25. júl 2019 od 08:30 h do 17:00 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom prer

  16.7.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.

  Žiadosť o výrub 2 ks borovice limbovej, žíadateľ Dušan Lacko, Krvavé pole 34, Kežmarok.

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                                                                    Milan Dávid, bytom Kežmarok                                    Petronela Povecová, bytom K

  21.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška-Stavebné povolenie stavby: Rekonštrukcia plynovodov Kežmarok, Hradská cesta ÚO01300 2020.

  Stavebné povolenie stavby: Rekonštrukcia plynovodov Kežmarok, Hradská cesta ÚO01300 20 20- verejná vyhláška.

  16.8.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka