Agendy

Dom s opatrovateľskou službou – Občan

Dom s opatrovateľskou službou je zariadenie, ktoré je podmienené odkázanosťou na opatrovateľskú službu.

Pridelenie bytu v Dome s opatrovateľskou službou je možné len s:

  1. Právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
  2. Žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (opatrovateľskej služby),
  3. Žiadosťou o pridelenie bytu v DOS.

Žiadosť sa doručí Oddeleniu sociálnych vecí, ktoré vydá stanovisko.

Dom s opatrovateľskou službou poskytuje aj služby prania a žehlenia za úhradu 0,60 eur/1kg bielizne.

Informácie