Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Dôležité oznamy

Oznam - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku odvolalo dňa 31.07.2019 čas zvýšeného nebezpečenstva vzvniku požiaru pre celý okres Kežmarok. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

logo civilna_ochrana.jpg

 


 
 

SMS notifikáciaVytlačiť
 

smsss.pngMesto Kežmarok spustilo v roku 2019 pre občanov zabezpečenie informovanosti o dianí v meste, upozornenie na plánované odstávky vody, plynu a elektrickej energie, informácie o neočakávaných udalostiach (živelné pohromy – povodeň, požiar a podobne).

Registráciu môžete previesť stiahnutím dokumentu, jeho vyplnením a vhodením do boxu ktorý je umiestnený v budove úradu na prízemí vo vestibule, alebo elektronicky tu.


 
 

Pri Kežmarku pribudnú dve zabezpečené priecestiaVytlačiť
 

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) stále pripravujú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu stanice, schodisko opravia ešte v tomto roku.

Výstavba nového závodu spoločnosti Mubea odštartovala na prelome júna a júla, no s ňou sú spojené aj ďalšie stavebné úpravy. Okrem kruhového objazdu na hlavnej ceste I/66 za Pradiarňou to budú dve zrekonštruované železničné priecestia.
„V rámci výstavby nového závodu Mubea budú na dvoch jestvujúcich nezabezpečených priecestiach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti priemyselného parku na jednokoľajnej železničnej trati Poprad-Tatry – Plaveč vybudované priecestné zabezpečovacie zariadenia. Práce na týchto priecestiach v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie bude realizovať na svoje náklady investor stavby Mubea Automotive Slovakia. Následne po rekonštrukcií budú tieto priecestia bezodplatne prevedené do správy ŽSR,“ uviedol hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Prvým priecestím bude to v Pradiarni smerujúce k záhradkám a druhým priecestie smerujúce od hlavnej cesty k súčasnému štrkovisku.
„V rámci stavby bude na predmetnom priecestí vybudované svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie s celými závorami a s aktívnou signalizáciou bielym prerušovaným svetlom. Celé závory budú v dvojitom vyhotovení, t.j. po oboch stranách pozemnej komunikácie,“ priblížil hovorca.
Prvé priecestie bude rozšírené o chodník, to druhé o jeden jazdný pruh a cyklistický chodník. Obe budú spoločne zabezpečené s cestnou komunikáciou. Celkové náklady na ich výstavbu v súčasnosti nie sú známe, keďže stavba sa nachádza v procese verejného obstarávania. Proces pred rekonštrukciou stanice pokračuje. Ako sme vás už informovali, železničná stanica Kežmarok je tohto času zaradená do plánu komplexnej rekonštrukcie a v tomto čase sa spracováva projektová dokumentácia pre komplexnú rekonštrukciu.

Tá zahŕňa výmenu strešnej krytiny, bleskozvodu, výmenu okien a dverí, lokálnu opravu fasády, náter fasády, opravu dreveného perónového prístrešku, vymaľovanie vnútorných priestorov, výmenu elektroinštalácie, osadenie rozhlasových a informačných zariadení, osadenie kamerového systému a NN prípojky.
„Keďže je budova železničnej stanice zapísaná v registri národných kultúrnych pamiatok, všetky rekonštrukčné práce treba vopred konzultovať s príslušným pamiatkovým úradom. Po vypracovaní projektovej dokumentácie a vydaní stavebného povolenia pristúpime k vypracovaniu investičného zadania na realizáciu a následne k samotnej realizácii,“ povedal Lukáč.
ŽSR evidujú aj ďalšie potrebné investície v okolí stanice. Inak tomu nie je ani so schodiskom vedúcim od Michalskej ulice.
„Uvedený nedostatok evidujeme spolu s predstaničným námestím v rámci zabezpečenia štandardov železničných staníc. Schodisko bude do konca roka 2019 opravené,“ potvrdil hovorca.


Lorant Paugsch
Text pod foto: Schody budú podľa vyjadrenia ŽSR do konca roka opravené. Foto: Michaela Spišiaková

zeleznica.jpg


 
 

V Kežmarku odštartovala ďalšia vlna petícieVytlačiť
 

Spor s obcou Ľubica o časť územia sídliska Juh by mal byť ukončený do polovice augusta. Práve dovtedy sa má uskutočniť pojednávanie na Krajskom súde v Prešove.

Po spustení petície na spornom území sídliska Juh sa do podpisovania petičných hárkov zapája aj celé mesto Kežmarok.

„Spor musí byť ukončený v zákonnej 6-mesačnej lehote, teda približne do 7. augusta. Petíciu chceme ukončiť do konca mája. Vyzbierame všetky hárky, skompletizujeme ich, skontrolujeme a doručíme ju aj ako dôkaz na pojednávanie,“ skonštatoval primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

Ďalšia vlna petície odštartuje už dnes. Počas najbližších dní budú môcť občania podpisovať petičné hárky v Tescu, pri reštaurácii Severka či pri pekárni Gros. Podpisové miesta budú taktiež zriadené na mestskom a matričnom úrade.

Odporúčame, aby petíciu podpisovali obyvatelia Kežmarku nad 15 rokov s trvalým či prechodným pobytom v meste. Ak chcú mesto Kežmarok v tomto úsilí podporiť aj obyvatelia iných miest a obcí, petíciu môžu podpísať všetci nad 15 rokov.

V hárku je potrebné čitateľne uviesť svoje meno, priezvisko a adresu pobytu. Tá musí obsahovať ulicu, súpisné aj orientačné číslo a mesto. V petícii nie je dovolené uvádzať skratku mesta podľa štátnej poznávacej značky ani opakovacie znamienka.

Mesto Kežmarok zriadilo pre potreby sporu s obcou Ľubica aj špeciálnu mailovú adresu. Občania sa môžu obracať na právne oddelenie mesta mailom na pravne@kezmarok.sk. Právničky mestského úradu odpovedia nielen na otázky ohľadom petície, ale aj o majetkových pomeroch na spornom území.


 
 

Oznam občanomVytlačiť
 

Matričný úrad v Kežmarku bude v dňoch 27.05.2019 – 29.05.2019 v čase od 11.30 hod. do 12.15 hod. hod. zatvorený.


 
 

V Kežmarku sme otvorili nové nákupné centrumVytlačiť
 

Jednopodlažné nákupné centrum postavil súkromný investor za necelý rok v blízkosti sídliska Juh. Prácu v ňom našlo okolo 50 ľudí. Slávnostným otvorením nového predajného komlexu sa ukončila prvá etapa projektu obchodnej zóny na Juhu. Zákazníkom je na ploche 4 500 m2 k dispozícii zatiaľ šesť prevádzok – Pepco, Kik, Gate, CCC, DM drogerie a Dráčik. Čoskoro pribudne aj Tedi.
Do výstavby obchodného centra investovala súkromná česká firma InterCora, ktorá na Slovensku pôsobí pod názvom Primum, s. r. o. Konateľ tejto českej spoločnosti Ivan Hlaváček odhaduje celkovú investíciu na 10 miliónov eur. „Doposiaľ sme preinvestovali dve tretiny celkovej sumy. V druhej etape plánujeme vybudovať oddychovú zónu s fontánou, kaviarňou a ďalšou prevádzkou. V súčasnosti prebieha rokovanie s mestom, ako bude daná časť vyzerať. Sme krátko pred uzavretím povolenia na začatie ďalšej etapy,“ uviedol Hlaváček. Druhú etapu projektu plánuje investor v prípade priaznivých podmienok dokončiť do Vianoc, prípadne do konca tohto roka. Spoločnosť InterCora mala víziu postaviť ďalšiu obchodnú prevádzku aj pri Kauflande, jej zámer sa do dnešného dňa nepodarilo zrealizovať. „Spoločnosť Kaufland zatiaľ nerozhodla o spolupráci pokračovať na ich pozemkoch, takže tento plán sa pozastavil. Veríme, že nájdeme spoločné riešenie,“ objasnil Hlaváček.
Helmut Zembsch, ďalší konateľ českej spoločnosti uviedol, že nákupné centrum sa snažili postaviť čo najmodernejšie pre zákazníkov, a čo najpríťažlivejšie pre obchodných partnerov. „Práve v druhej etape vybudujeme fontánu – moderný prvok, ktorý chceme priniesť aj do ďalších obchodných centier na Slovensku,“ dodal Zembsch.  Samotné stavebné práce realizovala popradská firma Azor.
Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák považuje otvorenie obchodného centra a plánované dokončenie druhej etapy projektu za významný krok pre mesto. „Obchodné centrum je súkromnou investíciou a to je znakom toho, že mesto je atraktívne aj pre súkromných investorov. Nejde o obyčajné nákupné centrum, v ďalšej etape sa vybuduje oddychová zóna s fontánou a k dispozícii je elektronabíjacia stanica. Vysadených je veľa stromov a voda, ktorá dopadne na asfalt parkoviska, sa využije na fontánu. Ďalšou výhodou je dostupnosť obchodov, ktoré sme v Kežmarku doposiaľ nemali,“ povedal primátor a dodal, že investor prispôsobil stavbu danému územiu a dodržal všetky vopred dohodnuté požiadavky. Prvú elektronabíjaciu stanicu v Kežmarku môžu využiť majitelia elektromobilov zdarma.


Mgr. Veronika Michalčíková
Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja

DSC_0035 - kópia.JPG


 
 

Stavebné práce v meste pokračujú Vytlačiť
 

Plánované práce na zimnom štadióne
V súčasnosti prebiehajú na zimnom štadióne práce, ktoré vyplynuli z požiadaviek Krajského hasičského zboru v Prešove  a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  v Poprade vznesených v rámci kolaudácie stavby, týkajúce sa zvýšenia  bezpečnosti divákov  a odhlučnenia stavby.  Podľa vyjadrenia vedúcej oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku Evy Kelbelovej sa v ďalšej  etape  dostavby štadióna  zrealizuje prístavba, zrealizujú sa vnútorné inštalácie elektroinštalizácie, vzduchotechniky, požiarnej signalizácie, zdravotechniky a kúrenia, vnútorné a vonkajšie omietky a celková finalizácia prevádzkového zázemia zimného štadióna  a technologickej časti, zrealizuje sa oplotenie, ukončí sa prístupová komunikácia. V kotolni sa nainštaluje tepelné čerpadlo. Do začiatku novej sezóny budú divákom k dispozícii aj sedačky. „Pripravili sme podklady na začatie verejného obstarávania na výber dodávateľa,“ dodala Kelbelová.

Kruhový objazd na Juhu
Na stavbu je vydané stavebné povolenie. Začína sa proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby. Ide o podlimitnú zákazku a po skončení verejného obstarávania sa môže začať s realizáciou kruhového objazdu.
Most na Nižnej bráneNa realizáciu rekonštrukcie mosta bol spracovaný projekt v roku 2009 . Medzitým sa zmenila intenzita dopravy a príslušné technické normy, taktiež bolo potrebné  aktuálne zdiagnostikovať most projektantom. „ Po úprave projektu na súčasné požiadavky a podmienky, prebehne povoľovacie konanie a následne proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby“, informovala Kelbelová.

Parkovisko na sídlisku Juh
Na  Košickej ulici, v časti kde výstavba cyklochodníka narušila  časť exitujúceho parkoviska,  prebieha jeho úprava. Parkovisko bude mať 11 parkovacích miest a súčasne sa upraví aj plocha pre kontajnery na odpad.

Bytovka na Weilburskej ulici
Hrubá stavba 18 bytovej jednotky  bola zastrešená, osadili sa okná a realizujú  sa  vnútorné inštalácie. Mesto robí všetko pre to, aby  najneskôr do konca októbra boli dokončené všetky práce . Odovzdanie bytov je naplánované  tak, aby nájomníci mohli na Vianoce už byty užívať.

Občania si skrášľujú mesto
Na Ulici Martina Lányiho je od februára tohto roku nové detské ihrisko. K nemu pribudne aj nové oplotenie, aby sa oddelila hracia plocha od rekreačnej plochy i od parkoviska. „Mesto zabezpečuje potrebný materiál a občania Ulice Martina Lányiho budú práce vykonávať sami pod odborným dozorom pracovníka oddelenia. Pôjde o tzv.   zelené steny,  oplotenie s pletivom, po ktorom sa budú ťahať  popínavé zelené rastliny,“ dodala Kelbelová.

Vodný prvok
Fontána pri radnici mala byť hotová už minulý rok.  Na jej výstavbu malo mesto vysúťaženého dodávateľa aj vydané potrebné povolenia.  Vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov, dodávateľ oznámil, že fontánu nedokáže zrealizovať za požadovanú sumu, preto  došlo k zrušeniu zmluvy a mesto vyhlásilo nové verejné obstarávanie na dodávateľa. „Museli sme  dať prepracovať projektantovi   rozpočet stavby na aktuálnu cenovú úroveň materiálov a technológie. Následne bola vyhlásená nová súťaž na dodávateľa stavby. V súčasnosti je dodávateľ vysúťažený a je možné začať s realizáciou stavby. Snaha je práce zrealizovať do EĽRA,“ povedala na záver Kelbelová.

Veronika Michalčíková


 
 

Oznam - Cvičenie civilnej ochranyVytlačiť
 

Taktické cvičenie Aréna Kežmarok (Zimný štadión)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 24.04.2019 od 09.00 h. sa uskutoční v okolí Arény Kežmarok (Zimného štadióna v Kežmarku) taktické cvičenie záchranných zložiek pri simulovanom úniku nebezpečnej látky (amoniak). Cvičenie záchranných zložiek sa vykoná v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

V priebehu cvičenia pri zabezpečovaní opatrení na zastavenie úniku nebezpečnej látky,  ochrany zamestnancov, ako aj návštevníkov Arény Kežmarok a obyvateľov žijúcich v ohrozenej oblasti bude krátkodobá uzávera ulice Trhovište. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Civilná ochrana Kežmarok

logo civilna_ochrana.jpg


 
 

Mesto vypočulo občanov a pripravuje petíciu. Osloví ministra aj premiéraVytlačiť
 

Na stretnutie s vedením mesta prišlo viac než sto obyvateľov prevažne sporného územia sídliska Juh. Tí jasne vyjadrili svoju vôľu, že chcú byť i naďalej obyvateľmi Kežmarku.

„Za  27 rokov občania niekoľkokrát vyjadrili svoju vôľu, že chceli byť aj chcú byť Kežmarčanmi. Dnes prišlo na stretnutie viac než sto občanov a všetci opätovne jasne vyjadrili svoj názor. To je ich vôľa a toto by malo byť rešpektované,“ zhrnul závery stretnutia primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

Jedným z ďalších krokov bude príprava petície, ktorej iniciátorom je mesto Kežmarok. „Už ju pripravujeme. Oslovíme ministra spravodlivosti, aby dohliadol na súdny proces a na dodržanie všetkých kritérií, pretože máme pocit krivdy a toho, že Kežmarok v ňom ťahá za kratší koniec. To je môj osobný názor. Požiadame aj predsedu vlády, aby nám pomohol, pretože vôľa ľudí je najdôležitejšia. Nikto im nemá právo diktovať, v ktorej obci chcú žiť,“ priblížil primátor.

Ako dodal, aj naďalej nie je spokojný s verdiktom Krajského súdu v Prešove, ktorý o odkladom účinku správnej žaloby rozhodoval na základe piatich listov vlastníctva a dvanástich vlastníkov. Na území je však 130 listov vlastníctva a 1 205 vlastníkov.

„Ako môže niekto rozhodnúť na základe niekoľkých ľudí, ak tým ovplyvní životy ďalších tisícok občanov? O súdnom pojednávaní sa dozvieme desať dní vopred. Bude to trvať jeden deň, počas ktorého už budeme vedieť aj výsledok. A práve v ten deň potrebujeme, aby tam Kežmarčania prišli a opýtali sa kompetentných, prečo im bolo vzaté ich právo. Ako môžu rozhodnúť o ich osude bez nich? Prečo neboli oslovení všetci? Je potrebné hovoriť pravdu a fakty,“ povedal Ferenčák.

V meste ešte stále rezonuje aj dohoda z roku 1992, ktorá hovorí o tom, že celý Juh bude kežmarský a podpísaná bola ôsmimi zástupcami vtedajšej mestskej časti Ľubica. Na túto tému reagoval aj primátor mesta, pričom je presvedčený, že nedodržaním dohody boli ovplyvnené osudy ľudí.

„Chceme spolupracovať so susednými obcami, vzájomne sa rozvíjať a neplytvať peniaze na právnikov. Všetky sme mohli, ako mesto Kežmarok, tak i obec Ľubica, investovať pre občanov. Čas pôsobenia primátorov, starostov či poslancov je krátky, no občania budú na sídlisku Juh žiť ďalšie desiatky rokov,“ uzavrel primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

Mgr. Lórant Paugsch

Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja


 
 

Stretnutie s občanmi k spornému územiu na JuhuVytlačiť
 

Pozývame Vás na verejné zhromaždenie za účasti poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ktoré sa uskutoční 8.apríla 2019 (pondelok) o 18.00 hod. v priestoroch jedálne ZŠ s MŠ Sv. Kríža, Petržalská 21, 060 01 Kežmarok.

Tešíme sa na spoločné stretnutie a veríme, že máte záujem o riešenie a hľadanie východísk! My áno!

Screenshot_1.jpg


 
 
Položky 1-10 z 91
 • Pozvánka: Oslavy SNP

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 20. septembra 2019, ulice Krvavé pole, Cintorínska, Vyšný mlyn, Huncovská.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom mesto Kežmarok: ul.Krvavé pole 2-20 párne + 3 a 5; ul.Cintorínska 1 , 2, 4, 5; ul.Vyšný mlyn 2-10 párne; ul.Huncovská 2-32 párne: 20. september 2019 od 07:00 h do 16:00 h V prílohe tohto e-

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 16.septembra 2019, ulice Huncovská, Nábrežná, Vyšný mlyn, Sihoť.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO KEŽMAROK: ul. Huncovská č.d. 15, 32, ul. Nábrežná č.d. 1-10, ul. Vyšný Mlyn č.d. 2-8 párne, celá ul. Sihoť: 16. september 2019 od 07:00 h do 16:00 h V prílohe tohto e-mailu Vám zárove

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 13.septembra 2019, ul. Pradiareň.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom mesto Kežmarok: ul.Pradiareň č.d.2-28 párne: 13. september 2019 od 07:00 h do 17:30 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie el

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 29.júla 2019, Sihoť, Nábrežná.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok: ul. Hlavné Námestie od č.d.78 po č.d.84 párne čísla: 25. júl 2019 od 08:30 h do 17:00 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom prer

  16.7.2019 viac
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-Schmidt

         Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom     22.08.2019            

  22.8.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.

  Žiadosť o výrub 2 ks borovice limbovej, žíadateľ Dušan Lacko, Krvavé pole 34, Kežmarok.

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                                                                    Milan Dávid, bytom Kežmarok                                    Petronela Povecová, bytom K

  21.8.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka