Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Dôležité oznamy

Umiestňovanie volebných plagátov v meste KežmarokVytlačiť
 


 
 

Oznámenie odstávky vody dňa 5.10.2018Vytlačiť
 

Vážený odberateľ,

 

oznamujeme Vám, že dňa 5. októbra 2018 od 8:00 do 14:30 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA PITNEJ VODY v meste Kežmarok dolná časť sídl. Juh ul. Petržalská, Bardejovská, Košická, Lanškrounská, Levočská, Weilburská, Tvarožianská, obchody TESCO, Kaufland, kotolne v správe Spravbytherm a Základná škola.

Ospravedlňujeme sa Vám za problémy spôsobené týmto prerušením. Ďakujeme za pochopenie.

 

Viac informácii Vám poskytne dispečing našej spoločnosti.


S pozdravom


 
 

Kežmarská nemocnica začala s rekonštrukčnými prácami Vytlačiť
 

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., člen skupiny AGEL, začala s rekonštrukciou hlavného vstupu a prízemia nemocnice. Nachádzajú sa tam ambulancie chirurgická, traumatologická, detská neurologická, USG ambulancia a tiež ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast. Prebiehajúce rekonštrukčné práce nebudú mať vplyv na dostupnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
V rámci prestavby dôjde k zavedeniu novej elektroinštalácie, vnútornej kanalizácie vymenia sa  obklady a dlažby v sociálnych zariadeniach, kde budú vybudované nové toalety s rozšíreným bezbariérovým vstupom a zakúpia sa celkom nové sanitárne zariadenia. Súčasťou obmeny by mali byť taktiež nová podlaha, steny, podhľady, osvetlenie a výmena všetkých dverí na chodbe. Rekonštrukcia potrvá do konca októbra 2018.
,,Vďaka modernizácii za viac ako 75-tisíc sa pacienti môžu tešiť na celkom nové sociálne zariadenia s rozšírenými bezbariérovými vstupmi, čím získajú väčší komfort a zdravotnícky personál zlepšené pracovné podmienky,“ uviedol riaditeľ nemocnice Ing. Viktor Halíř.
,,Vymenené budú tiež vstupné dvere na centrálnych operačných sálach, pôrodnici a vstupe do nemocnice z interného oddelenia. Všetky tieto opravy a výmeny znamenajú pre našu nemocnicu väčšiu spokojnosti pre našich pacientov," dodal riaditeľ nemocnice Ing. Viktor Halíř s tým, že počas modernizácie nebude zdravotná starostlivosť žiadnym zásadným spôsobom redukovaná.
Súčasne v nemocnici prebiehajú rekonštrukčné práce v dlhodobo nevyužívaných priestoroch operačných sál, ktoré budú slúžiť pre účely laboratórnych vyšetrovacích metód, konkrétne biochemicko-hematologické laboratórium. Týmto sa zvýši dostupnosť  a urýchli sa čas čakania na výsledky vyšetrení, čím bude zabezpečený väčší komfort pre zdravotníckych pracovníkov a hlavne rýchlejšia diagnostika pre pacientov. V neposlednom rade sa očakáva zníženie nákladov na logistiku pri preprave biologického materiálu.

Kežmarská nemocnica zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť  s viac ako 74-tisíc  obyvateľmi.

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o..jpg


 
 

Stavebné práceVytlačiť
 

Stavebné práce na území mesta

Cyklochodník

Cyklistický chodník „Prieťah mestom“ je už pred kolaudáciou, dokončujú sa drobné nedorobky. Chceme však touto cestou apelovať na občanov, aby dodržiavali bezpečnosť na cyklochodníku, ktorý je primárne určený pre cyklistov a prípadne korčuliarov, a preto by sa chodci na ňom radšej nemali pohybovať, aby sa zabránilo zbytočným kolíziám a prípadným zraneniam. Upozorňujeme na úsek od futbalového štadióna z ulice Trhovište do mesta – tam prechádza cyklochodník najprv cez cestu a potom sa napája na chodník, ktorý doteraz slúžil len pre chodcov, no bol rozšírený a bude slúžiť pre chodcov i pre cyklistov zároveň. Jednoznačné dopravné značenie bude na tomto mieste ešte doplnené, no napriek tomu žiadame chodcov i cyklistov o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť na tomto úseku až do mesta na Hlavné námestie. Proces kontroly procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom poskytovateľa grantu na stavbu cyklochodníka okolo historického jadra nie je ešte ukončený. Z uvedeného dôvodu zrejme začiatok realizácie cyklochodníka v tomto roku vzhľadom na pokročilé ročné obdobie nebude možný, a to z hľadiska dodržania technologických postupov stavebných procesov.

Parkoviská, ktoré boli zabraté cyklochodníkom „Prieťah mestom“, budú nahradené. Lokality sú už vytypované, je potrebné vyhotoviť zjednodušenú dokumentáciu a urobiť potrebné rozpočty, ktoré navrhne oddelenie výstavby na zaradenie do rozpočtu mesta na budúci rok 2019. V rozpočte na tento kalendárny rok už financie na takéto úpravy nie sú vyhradené.

Zimný štadión

Prvá etapa je ukončená, ľadová plocha funkčná, od konca septembra sa už opäť konajú na domácom ľade pravidelné tréningy nášho A mužstva. V stredu 26. septembra sa začalo kolaudačné konanie prvej etapy rekonštrukcie zimného štadióna. Po odsúhlasení finančnej čiastky na realizáciu šatní z druhej etapy, začal proces verejného obstarávania. Verejné obstarávanie je ukončené, zmluva s dodávateľom bola podpísaná, práce postupne začnú. Slávnostné otvorenie zimného štadiónu je predbežne plánované na 13. októbra, kedy sa má uskutočniť aj prvý domáci zápas MHK Kežmarok.

18-bytová jednotka

Pilotáž základov a základová doska sú ukončené a stavajú sa obvodové múry prvého nadzemného podlažia. Bytový dom bude mať dva vchody, každý po deväť bytov. Všetky práce zatiaľ prebiehajú v súlade s harmonogramom.

Trhovište

Termín dopravnej uzávierky ulice Trhovište je do 15. októbra, do tohto termínu by mali byť práce ukončené a cestná premávka by mala byť po tejto komunikácii spustená najneskôr v polovici októbra. Na komunikácii je už zrealizovaná dažďová kanalizácia, sú zrealizované obrubníky a koncom septembra sa vykonala skúška únosnosti podkladových konštrukčných vrstiev komunikácie po ich zhutnení. Následne sa zrealizuje vydláždenie chodníkov a na záver komunikácia dostane nový asfaltový koberec.

Vodný prvok

Dodacie lehoty stavebných materiálov sa vzhľadom na nevídaný stavebný boom výrazne predĺžili, súčasne sa výrazne zhoršilo počasie. Nakoľko realizácia vodného prvku pred radnicou vyžaduje v prvom rade obnažiť suterén a sanovať existujúcu železobetónovú platňu, následne zrealizovať potrebné izolácie, elektroinštaláciu v zemi a dlažby, stoja zodpovední pracovníci oddelenia výstavby mesta, ako nám povedala vedúca oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku Eva Kelbelová, pred dilemou: „Musíme sa rozhodnúť, či práce začať ešte tohto roku a riskovať, že sa stavbu pred zimou nepodarí ukončiť, čo by mohlo priniesť nemalé sprievodné problémy, alebo s ohľadom na skutočnosť, že termín ukončenia je v júni 2019, radšej so stavbou začať skoro na jar.“ Rozhodnutie závisí od prognózy vývoja počasia a taktiež od toho, ako rýchlo sa podarí zabezpečiť dodávateľovi dodávku dlažby.

Rozkopávky ulíc

Stavebné práce na uliciach v meste sa už pomaly finalizujú, v harmonograme sú na tento rok ešte naplánované obnovy ulíc Severná a Zochová. Zrealizovala sa obnova časti asfaltového koberca na Tvarožnianskej ulici od kruhového objazdu smerom na Kaufland. Pokiaľ to finančné prostriedky a kapacity umožnia, zrealizuje sa výmena asfaltového krytu chodníkov na Petržalskej ulici. Okrem toho bola ukončená oprava schodov na ulici Michalskej, dokončujú sa schody na ulici Obrancov mieru, realizuje sa dláždenie časti uličky k súdu, ktoré realizujú Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Ďalej sa pracuje na chodníku na cintoríne a taktiež na chodníkoch v školských zariadeniach na MŠ Možiarskej a na ZŠ Dr. D. Fischera. Sfinalizované bolo detské ihrisko na ulici Záhradnej. Revitalizácia vnútrobloku na Severe je v priebehu súťaže verejného obstarávania, no v prvom kole sa prihlásil iba jeden uchádzač, čo nebolo riadiacim orgánom akceptované a súťaž musí byť vyhlásená nanovo. Okrem toho už dlhšiu dobu hodnotením procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom prechádza aj súťaž na dodávateľa stavby detského ihriska na ulici Martina Lányiho.

Mária Trajčíková

18-bytový dom.jpg


 
 

Letná turistická sezóna sa už pomaly končíVytlačiť
 


Múzeum v Kežmarku zaznamenalo počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny rekordnú návštevnosť. V období od mája do konca augusta navštívilo priestory Kežmarského hradu a múzea 40-tisíc ľudí, pričom po minulé roky ku koncu roka evidovali 30-tisíc návštevníkov. „Myslím si, že takúto vysokú návštevnosť sme dosiahli aj vďaka opravenému hradu a aj vďaka ,živej reklame´, keď jeden návštevník povie druhému, aby navštívil toto miesto,“ povedala Erika Cintulová, riaditeľka Múzea v Kežmarku. Jedným z dôvodov vysokej návštevnosti bol aj unikátny suvenír – 0 eurová bankovka. Múzeum v Kežmarku bolo vtedy jedinou inštitúciou Prešovského samosprávneho kraja, ktorá spustila predaj tohto zberateľského unikátu. „Prilákalo nám to návštevníkov z celého Slovenska. Ľudia boli nútení prísť do mesta a bankovku si zakúpiť. Odmietli sme ju posielať poštou,“ podotkla Cintulová.
K najnavštevovanejším letným podujatiam patrili divadelné predstavenia – rozprávka Modrý vták, ktorá mala premiéru už začiatkom júna a tradičné predstavenie pre dospelých Krvavé dejiny, ktoré tento rok lámali rekordy návštevnosti. Počas EĽRA si pozrelo obidve divadelné predstavenia približne 5-tisíc ľudí.
Múzeum v Kežmarku bolo aj spoluorganizátorom zaujímavých kultúrnych podujatí. Nádvorie hradu je jednoznačne veľkým „lákadlom“ a tento priestor sa využil na koncerty, festivaly, vystúpenia sokoliarov či filmové premietanie pod holým nebom.
Život na hrade neutíchne ani počas zimných mesiacov. Múzeum v Kežmarku totiž pripravuje ďalšie inštalácie , v decembri budú Šľachtické Vianoce, kedy sa hrad zaodeje do vianočnej výzdoby. Kežmarské múzeum plánuje budúci rok aj výstavu k 750. výročiu udelenia mestských práv a výstavu o zaniknutej obci Ruskinovce.
Turistická sezóna sa však týkala aj Kežmarskej informačnej agentúry, ktorú počas letných mesiacov od 15. júna do 15. septembra navštívilo približne 4300 – 4500 ľudí. Zaujímavé je, že Čechov (34%) bolo viac ako Slovákov (28%). Z ostatných národností boli najpočetnejšie zastúpení ešte Poliaci (12%), Nemci (9%) a Maďari (2%). Ročná návštevnosť agentúry sa pohybuje približne na úrovni 10-tisíc turistov, čo je naozaj pekné číslo a môže tak motivovať k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu v našom meste.
-red-

Letná turistická sezóna.JPG

Zástup turistov čakajúcich na nulovú bankovku.


 
 
Položky 1-5 z 60
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody na ulici Tatranská.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 8.10.2018 od 8:30 do 14:00 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY v Kežmarku na Ul. Tatranskej z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa V

  8.10.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 5.10.2018

  Vážený odberateľ,   oznamujeme Vám, že dňa 5. októbra 2018 od 8:00 do 14:30 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA PITNEJ VODY v meste Kežmarok dolná časť sídl. Juh ul. Petržalská, Bardejovská, Košická, Lanškrounská, Levočská, Weilburská, Tvarožianská, obchody TESCO, Kaufland, kotolne v správe Spravbytherm a Základná škola. Ospravedlňujeme sa Vám za probl

  5.10.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: Michalská 67 Kežmarok, ČOM: 0001358640, EIC: 24ZVS0000696420B Pod traťou 15 Kežmarok, ČOM: 0000513075, EIC: 24ZVS0000012177U v termíne 27. september 2018 od 06:50 h do 15:30 h

  20.9.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody Kostolné námestie.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dnes t.j.  23.8.2018 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY od 8:30 do 14:00 na Ul. Kostolné námestie v Kežmarku z dôvodu odstraňovania poruchy. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548. Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy

  23.8.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody Slavkovská.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dnes t.j.  23.8.2018 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY od 8:30 do 14:00 na Ul. Slavkovská cesta v Kežmarku z dôvodu odstraňovania poruchy-  odstavené celá ul.Slakovská  Lidl, Oktan, Zamaz kuchyňa, Tatraponk, Poľno nákup, TSA, kamenárstvo, 2x autobazár ,drevona, P-ečko ,Salamander ,Blac Red predajna nábytku -  bez náhradné

  23.8.2018 viac
Október 2018
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Róbert Lipták, bytom Kežmarok Pavol Kuruc, bytom Kežmarok   že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnás

  17.10.2018 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Dušan Galovič, bytom Kežmarok Timea Ninčkáková, bytom Kežmarok Andrej Višňovský, bytom Kežmarok Peter Sliva, bytom Kežmarok Ondrej Strišovský, byt

  15.10.2018 viac
 • Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania. Stavba: Telekomunikačná stavba FTTH Kežmar

  15.10.2018 viac

Zľavová kupónová brožúra slúži pre uplatnenie zľavy na rôzne služby a produkty na území mesta Kežmarok. Obsahuje 13 zľavových kupónov.

Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka