Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Úvodná stránka mesta Kežmarok

 • Aktivity Mestskej knižnice

  images.jpg

    Aktuálne podujatia   25.4.2019 o 16.30 Klub tvorivého čítania a písania 26.4.2019 o 15.15 Technik svetového mena Aurel Stodola a jeho rodina (videoprojekcia, Mgr. Milan Choma) 7.5.2019 o 11.25 "Radšej knihu, ako drogy, si zober!" - pre študentov 2.CK SOŠ agropotravinárskej a technickej 30.5.2019 o 16.30 Klub tvorivého čítania a písania 31.5.2019 o 15.15 Tatranská legenda a humanista Alfréd Grosz  (videoprojekcia, Mgr. Milan Choma)        

  viac info
 • Železničnú stanicu v Kežmarku čaká rekonštrukcia

  stanica.JPG

  Stav nielen okolia, ale aj samotnej budovy železničnej stanice v Kežmarku je už roky zlý. Objekt, pýšiaci sa v minulosti prívlastkom jednej z najkrajších staníc v Uhorsku, sa pravdepodobne dočká obnovy. Podľa hovorcu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michala Lukáča je železničná stanica v Kežmarku momentálne zaradená do plánu komplexnej rekonštrukcie. „V súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú rekonštrukciu. Po vypracovaní dokumentácie a vydaní stavebného povolenia sa pristúpi k vypracovaniu investičného zadania pre realizáciu a následne k realizácii rekonštrukcie,“ priblížil Lukáč. Plánovaná rekonštrukcia zahŕňa výmenu strešnej krytiny, bleskozvodu, výmenu okien a dverí, lokálnu opravu fasády, náter fasády, opravu dreveného perónového prístrešku, vymaľovanie vnútorných priestorov, výmenu elektroinštalácie, osadenie rozhlasových a informačných zariadení a osadenie kamerového systému. Termín začatia rekonštrukcie však vzhľadom na rozsah prác „Budova ŽST Kežmarok je zapísaná v registri národných kultúrnych pamiatok, a preto je potrebné všetky rekonštrukčné práce vopred konzultovať s príslušným pamiatkovým úradom, čo vo veľkej miere ovplyvňuje dané práce z časového aj finančného hľadiska. Vzhľadom na pripravovanú investíciu sa iné opravné práce na tomto objekte nevykonávajú,“ doplnil hovorca ŽSR. Okolie stanice tiež čaká na svoju novú tvár. Mesto Kežmarok oslovilo železnice so žiadosťou o odkúpenie niektorých pozemkov za účelom revitalizácie priestranstva. Tie nakoniec súhlasili s predajom jedného pozemku a s prenájmom druhého. Zároveň bola mestu ponúknutá možnosť zapojiť sa do vybudovania projektu parkoviska pre cestujúcich v predstaničnom priestore. Ďalšia zmena, ktorá je však v dlhodobejšom horizonte, sa týka samotnej trate. „V zmysle stratégie majú ŽSR dlhodobý zámer elektrifikovať železničnú trať č. 112 A v úseku Poprad-Tatry – Plaveč spolu s modernizáciou zabezpečovacích zariadení. Časový plán zatiaľ nie je stanovený, keďže pre tento zámer ešte nie je vypracovaná štúdia realizovateľnosti a ani žiadny stupeň projektovej dokumentácie,“ prezradil Lukáč. V minulom období bola napríklad zrealizovaná oprava dreveného oplotenia prístrešku a výmena okien v bytovej časti. Taktiež boli zasklené okná a sklenené výplne dverí, ktoré boli poškodené vandalmi, opravené a zasklené po vlámaní bolo aj výdajové okno do nákladnej pokladne, ako aj rozbitá sklenená výplň vo vestibule. Zároveň bola prečistená upchá kanalizácia, opravené dvere, vymenená drevená výplň, zrekonštruované samozatvárače či kyvadlové dvere, opravy sa dočkali i zámky. Lorant Paugsch Železničná stanica v Kežmarku bola voľakedy jednou z najkrajších vo vtedajšom Uhorsku.

  viac info
 • Krížová cesta na Kežmarskom hrade

  Akcia-20190319_KrizovaCesta.jpg

  Rímsko-katolícka cirkev - farnosť Kežmarok, tradične iniciuje Krížovú cestu na Kežmarskom hrade, aby tak priblížila udalosti na Kalvárii v netradičnom prostredí hradu. Toto sviatočné duchovné posolstvo je podané dramatizovanou formou textov, obohatené skladbami chrámového zboru. KEDY: Veľký piatok 19. apríla 2019 o 20:00 KDE: nádvorie Kežmarského hrad Odkaz na informácie o podujatí v kalendári na našej web stránke. Odkaz na podujatie na facebooku, zdieľaním tohto podujatia sa ľahšie dohodnete s Vašimi priateľmi na spoločnom programe a nám pomôžete v propagácii.

  viac info
 • Vývoz odpadu počas veľkonočných sviatkov.

  aktuality3.jpg

          Vývoz odpadu zo sídlisk sa uskutoční v piatok 19.apríla a v utorok 23. apríla. Vývoz odpadu z rodinných domov sa posunie z pondelka na utorok. Žiadame vodičov, aby v piatok a v utorok neblokovali zaparkovanými vozidlami prístup ku kontajnerom na sídliskách.

  viac info
 • Zrealizované projekty v rámci programu Podpory rozvoja športu na rok 2018

  logo-uvsr.png

  Mesto Kežmarok v roku 2018 podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018. V rámci tejto žiadosti boli mestu Úradom vlády Slovenskej republiky schválené a finančne podporené tri projekty, a to: Výstavba detského ihriska na ulici Martina Lányiho  - poskytnutá výška dotácie bola v sume  9 000 Eur. V rámci projektu sa dovybavilo nepostačujúce existujúce detské ihrisko na ulici Martina Lányiho novými hernými zostavami, čím sa vytvoril plnohodnotnejší priestor pre užitočné trávenie voľného času a zábavy a vytvorili sa lepšie podmienky pre rozvoj pohybových aktivít detí rôzneho veku.   Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ Nižná brána – poskytnutá dotácia bola vo výške 10 000 Eur. V rámci projektu sa vymenila pôvodná  13 rokov stará, opotrebovaná nášľapná plocha multifunkčného ihriska, ktorá už nezodpovedala súčasným bezpečnostným požiadavkám, novým umelým trávnatým povrchom.   Nákup športovej výbavy pre podporu rozvoja športu v Kežmarku – poskytnutá výška dotácie bola v sume 3 500 Eur. V rámci projektu sa nakúpila športová výbava pre športovcov Mestského športového klubu a 1. Mestského futbalového klubu, čím sa skvalitnilo vybavenie športovísk. Nakúpené boli: ochranná sieť, tatami žinenky, stolnotenisový stôl, plexisklo na výrobu basketbalovej dosky, medicinbaly, prekážkové sety, činkové sety v kufríku a vytyčovacie méty.   Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program  „Podpora rozvoja športu na rok 2018“                                     Nové detské ihrisko na ul. Martina Lányiho                                                 Výmena umelého trávnika

  viac info
 • Mesto dokončí zimný štadión a vybuduje zdravotné stredisko

  aktuality3.jpg

  Na utorkovom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kežmarku poslanci schválili prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 3,5 milióna eur. Schválenú sumu mesto použije na dobudovanie zimného štadióna a na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Na dokončenie zimného štadióna 2 milióny eur a na vybudovanie zdravotného strediska 1,5 milióna eur. Mesto Kežmarok oslovilo Ministerstvo financií SR o poskytnutie finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na realizáciu vyššie uvedených investičných akcií. Vláda SR uznesením č. 123 z 20. marca 2019 súhlasila s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci na dobudovanie zimného štadióna a Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti vo výške 3,5 milióna eur. Zároveň uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií poskytnúť túto výpomoc do 30. apríla 2019. Poslanci na mimoriadnom zasadnutí schválili výšku splátok. Splatnosť finančnej výpomoci bude v 10-ročných splátkach, bezúročne, pričom posledná splátka bude do 30. novembra 2029. Aktuálne úverové zaťaženie mesta k 1. aprílu 2019 je 127 513,36 eur a táto suma bude splatená už do konca tohto roka. Po utorkovom zastupiteľstve pribudne i povinnosť vrátiť finančnú výpomoc v sume 3,5 milióna eur. Celková úverová zaťaženosť mesta bude predstavovať 23,6 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.   Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja

  viac info
 • Jarné upratovanie- pristavenie veľkoobjemového kontajnera.

  aktuality3.jpg

  V dňoch 12. až 15.apríla 2019 bude pristavený veľkoobjemový kontajner na ulici Lanškrounská. Kontajner je určený pre občanov bývajúcich v tejto lokalite na uloženie objemného odpadu. Nesmie sa použiť na elektronický odpad, pneumatiky a biologický odpad ! 

  viac info
 • Taktické cvičenie Aréna Kežmarok (Zimný štadión)

  aktuality3.jpg

  Oznamujeme verejnosti, že dňa 24.04.2019 o 09.00 h. sa uskutoční v okolí Arény Kežmarok (Zimného štadióna v Kežmarku) taktické cvičenie záchranných zložiek pri simulovanom úniku nebezpečnej látky (amoniak). Cvičenie záchranných zložiek sa vykoná v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. V priebehu cvičenia pri zabezpečovaní opatrení na zastavenie úniku nebezpečnej látky,  ochrany zamestnancov, ako aj návštevníkov Arény Kežmarok a obyvateľov žijúcich v ohrozenej oblasti bude krátkodobá uzávera ulice Trhovište. Za pochopenie vopred ďakujeme. Civilná ochrana Kežmarok

  viac info

 

Kultúra a šport

25.4.2019   18:30

Základná umelecká škola A. Cígera Kežmarok, Hviezdoslavova 12

Kežmarská hudobná jar – Ensable musica per voi

plagat.jpg 

26.4.2019   15:15

Spoločenská miestnosť Mestskej knižnice v Kežmarku

TECHNIK SVETOVÉHO MENA AUREL STODOLA A JEHO RODINA

aurel stodola- 26.4.2019 (1)-1.jpg

Videoprezentácia Milana Chomu v rámci celoslovenských osláv 160.výročia narodenia Aurela Stodolu
Nové poznatky zo života a diela Aurela Stodolu, ktoré neboli doteraz propagované a majú veľký význam pre Slovensko
(korešpondencia Einstein – Stodola), filozofické dielo Aurela Stodolu a jeho vzťah k ...


 

28.4.2019   16:00

Mestské kultúrne stredisko

Rozprávka: Psíčkovo

psíčkovo plagat.jpg

– v podaní profesionálnych hercov Divadla J. Záborského v Prešove
Detské predstavenie


 

23.5.2019   00:00

ZŠ s MŠ Nižná brána KK

Olympiáda žiakov MŠ

35. ročník tradičnej súťaže pre žiakov MŠ


 
Mesačný kalendár kultúrnych podujatí
Mesačný kalendár športových podujatí
jún.jpg
Mesačný kalendár športových podujatí

 

EĽRO

Bohatý trojdňový program v historickom centre Kežmarku je už tradične cieľom stretnutí nielen remeselníkov, šermiarov, domácich a zahraničných folklórnych skupín. www.elro.kezmarok.sk


 
Kežmarská TV
Noviny Kežmarok
Potrebujete informáciu?

 
 • Prerušenie distribúcie elektriny ul. Weilburská

  Oznamujeme prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: v meste Kežmarok: ul. Weilburská č.d. 2550/9, 2550/11, 2550/13, v termíne 10. máj 2019 od 07:40 h do 16:30 h

  8.4.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 4.apríla 2019.

  Vazeny odberatel,   dovolujeme si informovat Vas, ze dnes 4. 4. 2019 od 8:00 do 14:00 hod. bude z dovodu odstranovania poruchy prerusena dodavka pitnej vody v meste Kezmarok na Kostolnom nam., ulice MUDr. Alexandra a Stary trh. Pre viac informacii kontaktujte, prosim, dispecing nasej spolocnosti.   Ospravedlnujeme sa za neprijemnosti sp

  4.4.2019 viac
 • Oznámenia o prerušení dodávky elektrickej energie 24.4.2019.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok: ul. Pod Lesom č.d. 28, 5044-5053, č.d. 5055, 5059-5067, 5069-5071, č.d. 5101, 5104, 5107,: 24. apríl 2019 od 07:40 h do 16:00 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posiela

  28.3.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 25.03.2019.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dnes 25.3.2019 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY od 8:15 do 14:00 na Ul. Priekopa (v časti od Hviezdoslavovej po križovatku okres.súdu) v Kežmarku z dôvodu odstraňovania poruchy. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548. Ospra

  25.3.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 3.4.2019.

  Vazeny odberatel,   dovoľujeme si oznámiť vám, že dňa 3. 4. 2019 od 9:00 do 15:00 hod. bude z dôvodu preložky potrubia DN 200 (prepoju potrubia) prerušená dodávka pitnej vody v priemyselnom parku Pradiareň v Kežmarku. Call centrum   PVPS, a. s. Hraničná 662/17 058 89  Poprad web: www.pvpsas.sk

  22.3.2019 viac
Október 2018
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Holova

  Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom          24.04.2019             

  24.4.2019 viac
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Holova

  24.4.2019 viac
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ničpan

  Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom          24.04.2019             

  24.4.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka