Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Úvodná stránka mesta Kežmarok

 • Aktivity Mestskej knižnice

  images.jpg

  Aktuálne podujatia    14.3.2018 o 9.00 2. sv. vojna očami Anny Frankovej (prezentácia a zážitkové čítanie) pre študentov GPOH 14.3.2018 o 8.30 Slávnostný zápis pre žiakov 1. roč. ZŠ Dr. D. Fischera 14.3.2018 o 9.30 Slávnostný zápis pre žiakov 1. roč. ZŠ Dr. D. Fischera 14.3.2018 o 10.30 Slávnostný zápis pre žiakov 1. roč. ZŠ Dr. D. Fischera 15.3.2018 o 8.30 Hviezdoslavov Kubín (mestské kolo súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy) 15.3.2018 o 8.30  Pavučina života pre žiakov 3. roč. ZŠ Dr. D. Fischera 15.3.2018 o 9.30  Pavučina života pre žiakov 3. roč. ZŠ Dr. D. Fischera 15.3.2018 o 10.30  Pavučina života pre žiakov 3. roč. ZŠ Dr. D. Fischera 16.3.2018 o 8.30 Päťka z nudy pre žiakov 4. roč. ZŠ Dr. D. Fischera 16.3.2018 o 9.30 Päťka z nudy pre žiakov 4. roč. ZŠ Dr. D. Fischera 16.3.2018 o 10.30 Päťka z nudy pre žiakov 4. roč. ZŠ Dr. D. Fischera 19.3.2018 o 8.30 Slávnostný zápis pre žiakov 1. roč. ZŠ Nižná brána 19.3.2018 o 9.30 Slávnostný zápis pre žiakov 1. roč. ZŠ Nižná brána 19.3.2018 o 10.30 Slávnostný zápis pre žiakov 1. roč. ZŠ Nižná brána 20.3.2018 o 8.30  Pavučina života pre žiakov 3. roč. ZŠ sv. Kríža 20.3.2018 o 9.30  Pavučina života pre žiakov 3. roč. ZŠ sv. Kríža 20.3.2018 o 9.00 Autorská beseda s autogramiádou s Kristínkou Baluchovou pre žiakov 1. st. ZŠ 20.3.2018 o 10.30 Autorská beseda s autogramiádou s Kristínkou Baluchovou pre žiakov 1. st. ZŠ 21.3.2018 o 8.30 Od hieroglyfov ku kódom pre žiakov 5. roč. ZŠ sv. Kríža 21.3.2018 o 9.30 Knižnično-informačná príprava pre predškolákov MŠ sv. Kríža 21.3.2018 o 10.30 Knižnično-informačná príprava pre žiakov ŠZŠ  22.3.2018 o 8.30 Päťka z nudy pre žiakov 4. roč. ZŠ sv. Kríža 22.3.2018 o 9.30 Päťka z nudy pre žiakov 4. roč. ZŠ sv. Kríža 22.3.2018 o 16.30 Klub tvorivého čítania a písania pre starších 23.3.2018 o 8.00 Čítame pre radosť pre žiakov 3. a 4. roč. ZŠ Vrbov 23.3.2018 o 9.00 Knižnično-informačná príprava pre predškolákov MŠ sv. Kríža 26.3.2018 o 9.30 Knižnično-informačná príprava pre predškolákov MŠ Malý Slavkov 27.3.2018 o 9.00 Od hieroglyfov ku kódom pre žiakov II. st. ZŠ Holumnica 28.3.2018 Pavučina života pre žiakov 3. roč. ZŠ Slovenská Ves   

  viac info
 • Febiofest aj tento rok štyri dni v Kežmarku

  MFFK_KK-PP_plagat.jpg

  Dvadsiaty piaty ročník Medzinárodného festivalu filmových klubov (MFFK) Febiofest sa okrem hlavného programu v Bratislave predstaví aj v regiónoch. Pod Tatrami sa na výber filmov tohto prestížneho podujatia môžeme tešiť v Kežmarku i Poprade. Filmové kluby z Kežmarku a Popradu sa už po druhý raz rozhodli spoločne pripraviť až osemdňový program skvelých večerných projekcií kvalitných filmov. Prvé štyri dni (pondelok 19. – štvrtok 22. marca) si fanúšikovia kinematografie vychutnajú festivalovú atmosféru v kežmarskom kine Iskra, ďalšie štyri (piatok 23. – pondelok 26. marca) zasa v popradskom kine Tatran.

  viac info
 • Zápis do materskej škôlky Cintorínska

  zapis do televízii.jpg

  Zápis do materskej škôlky Cintorínska

  viac info
 • Návšteva amerického veľvyslanca v Kežmarku

  Adam Sterling4.jpg

  V piatok 2. marca naše mesto navštívila vzácna návšteva - americký veľvyslanec na Slovensku Adam Sterling. Počas svojej návštevy si najprv pozrel Drevený artikulárny kostol, neskôr lýceum. Po návšteve lýceálnej knižnice smerovali kroky amerického veľvyslanca Adama Sterlinga na radnicu, kde sa po stretnutí s primátorom zúčastnil besedy s obyvateľmi mesta k téme 100. výročie slovensko-amerických vzťahov.

  viac info
 • Bežecká trať na futbalovom štadióne je opäť upravená.

  bežecká trať1.jpg

  Využite kvalitné snehové podmienky. Areál je otvorený denne od rána od 7.00 h do 17.00 h. Využite aj dnes krásne počasie a “príjemnú” teplotu a príďte si zabežkovať na ovál.

  viac info
 • Predstavenie Tri letušky v Paríži PRELOŽENÉ!

  i_4880638.png

  Predstavenie Tri letušky v Paríži je z dôvodu náhlej choroby účinkujúcich preložené na 15.3.2018! Ďalšie informácie na tel.: 052 452 21 65.

  viac info
 • Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok

  logo_shmu_t - 1.gif

  SHMÚ vydal výstrahy pre okres Kežmarok Popis výstrahy Jav: Nízke teploty Stupeň: 2. stupeň  Trvanie javu: 25.2.2018 od 00:00 do 08:00 Výstraha:  V okrese Kežmarok  sa OJEDINELE očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -20 - -22 °C. Silný mráz predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť  poškodenia organizmu je vysoká.  Teplota: -20 - -22 °C  Jav: Nízke teploty Stupeň: 2. stupeň  Trvanie javu: 26.2.2018 od 00:00 do 08:00 Výstraha:  V okrese Kežmarok  sa MIESTAMI očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -20 - -25 °C. Silný mráz predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť  poškodenia organizmu je vysoká.  Teplota: -20 - -25 °C  Jav: Snehové jazyky a záveje Stupeň: 1. stupeň  Trvanie javu: od 24.2.2018 12:30 do 27.2.2018 00:00 Výstraha:  V okrese Kežmarok sa OJEDINELE očakáva tvorba snehových jazykov a závejov. Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo  pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Aktualizácie môžte sledovať na stránke SHMÚ. Zdroj: SHMÚ

  viac info
 • Návrhy na udelenia ocenenia 2018

  aktuality3.jpg

  Návrhy na udelenie ocenenia Termín na podávanie návrhov k oceneniam Čestné občianstvo a Cena mesta do 23. 3. 2018   Ocenenie je prejav úcty mesta Kežmarok osobám alebo kolektívom, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a podobne. Podrobnosti upravuje štatút mesta v §39, §40 a §41. V zmysle Štatútu mesta z 11.12.2014 mesto Kežmarok udeľuje tieto ocenenia: - Čestné občianstvo mesta Kežmarok - Cena mesta Kežmarok - Cena primátora mesta Kežmarok 1.         Čestné občianstvo mesta Kežmarok Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže MsZ udeliť Čestné občianstvo mesta Kežmarok. Návrhy na udelenie čestného občianstva môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať primátor mesta a poslanci MsZ. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. Mesto v spolupráci s komisiou kultúry a spoločenského života za účelom zjednotenia a uľahčenia podávania návrhov  pripravili tlačivo na podávanie návrhov – viď Príloha č. 1 „Návrh na udelenie ocenenia, druh ocenenia: ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA KEŽMAROK“. 2.         Cena mesta Kežmarok sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom za: a)         vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti, b)         činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí, c)         činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. Návrhy na udelenie ceny mesta Kežmarok môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať primátor mesta, poslanci MsZ a občania mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. Mesto v spolupráci s komisiou kultúry a spoločenského života za účelom zjednotenia a uľahčenia podávania návrhov  pripravili tlačivo na podávanie návrhov – viď Príloha č. 2 „Návrh na udelenie ocenenia, druh ocenenia: CENA MESTA KEŽMAROK“. 3.         Cena primátora mesta Kežmarok Cenu primátora mesta Kežmarok udeľuje primátor jednotlivcom alebo kolektívom za aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy, za podiel na rozvoji mesta, za vynikajúce výsledky a za vzornú reprezentáciu mesta. Z dôvodu včasného vyhodnotenia podaných návrhov na ocenenia je termín na podávanie návrhov k oceneniam Čestné občianstvo a Cena mesta do 23. 3. 2018. Návrhy bude možné zasielať na jednu z uvedených adries: 1. na e-mailovú adresu: podatelna@kezmarok.sk, alebo 2. poštou na adresu: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, alebo 3. osobne do podateľne mestského úradu.   Návrhy prerokuje príslušná komisia a budú predložené na schválenie mestskému zastupiteľstvu.Prehľad ocenených za jednotlivé roky od roku 1996 je uvedený na webovej stránke mesta.Tlačivá na podávanie návrhov budú k dispozícii v podateľni MsÚ, Hlavné námestie 1 a na www.kezmarok.sk. Návrhy na ocenenia mesta Kežmarok sa budú schvaľovať počas rokovania mestského zastupiteľstva 26. apríla 2018 a udeľovať 23. mája 2018 počas slávnostného mestského zastupiteľstva. Zoznam už ocenených osobností nájdete na webovej stránke mesta, https://www.kezmarok.sk/obcania.html.   Príloha č. 1 Návrh na udelenie ocenenia   Druh ocenenia: ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA KEŽMAROK     Možno udeliť: osobám (i cudzím štátnym príslušníkom), ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj zveľaďovania mesta Kežmarok, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena vo svete, alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.   Osobné údaje navrhovaného:   Titul, meno, priezvisko:   Dátum a miesto narodenia:   Povolanie – zamestnanie:   Národnosť (cudzí štátny príslušník):   Kontaktná adresa (telefón):   Ocenenie udeliť pri príležitosti:   významnej návštevy (uviesť)   životnom jubileu – výročí (uviesť)   za bežný rok (pri úspešnej činnosti):   Zdôvodnenie odporúčania: (Podrobne zdôvodniť akým významným spôsobom sa zaslúžil navrhovaný o mesto Kežmarok,  výpočet dosiahnutých úspechov, získané významné ocenenia doma i v zahraničí.) Navrhovateľ:   (len primátor alebo poslanec MZ) (Meno, priezvisko, adresa, telefón) Dátum: Podpis:   Návrhy prosíme zasielať s označením Návrh na ocenenie mesta Kežmarok na jednu z uvedených možností: 1. na e-mailovú adresu: podatelna@kezmarok.sk, alebo 2. poštou na adresu: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, alebo 3. osobne do podateľne mestského úradu.   Príloha č. 2 Návrh na udelenie ocenenia   Druh ocenenia: CENA MESTA KEŹMAROK   Možno udeliť jednotlivcom alebo kolektívom, za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti, za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta a jeho propagáciu doma a v zahraničí, za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.   Osobné údaje navrhovaného:   Titul, meno, priezvisko:   Dátum a miesto narodenia:   Názov súboru – kolektívu:   Vedúci súboru:   Zriaďovateľ:   Kontaktná adresa, telefón:   Ocenenie udeliť:   pri životnom jubileu – výročí (uviesť):   pri významnej návšteve (uviesť):   za bežný rok (pri úspešnej činnosti – úspechu):   Zdôvodnenie odporúčania: (Aké tvorivé výkony alebo umelecké úspechy navrhovaný dosiahol, akým významným spôsobom prispel k propagácii, reprezentácii a rozvoju mesta Kežmarok doma i v zahraničí)     Navrhovateľ: (Meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefón, e-mail) Dátum: Podpis:   Návrhy prosíme zasielať s označením Návrh na ocenenie mesta Kežmarok na jednu z uvedených možností: 1. na e-mailovú adresu: podatelna@kezmarok.sk, alebo 2. poštou na adresu: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, alebo 3. osobne do podateľne mestského úradu.

  viac info

 

Kultúra a šport

19.3.2018   16:30

Domček - Detské centrum

Kurz pečenia chleba

pozvanka na kvaskovanie.jpg

OZ Brmbolec vás pozýva na kurz pečenia chleba

Láka Vás kváskový chlieb? Chceli by ste sa o ňom dozvedieť viac? Potom neváhajte a príďte práve na tento kurz „Kváskovanie“
Na kurze kváskovania
• sa dozviete všeličo o kvásku a kváskovaní
• prejdeme si celý proces prípravy kvásku a chleba
• oc ...


 

23.3. - 26.3.2018   19:00

Kino Iskra Kežmarok

Febiofest

MFFK_KK-PP_plagat.jpg

Aj tento rok sa pod Tatrami filmoví fanúšikovia môžu tešiť na regionálnu časť Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest. I tentoraz to bude v dvoch kinách - najprv v Kežmarku, hneď potom v Poprade.

V kine Iskra v Kežmarku sa Febiofest už po piaty raz uskutoční od pondelka 19. do štvrtka ...


 

24.3.2018   00:00

Obec Mlynčeky

Zimné preteky MTB bicykle v Mlynčekoch

Zimné preteky MTB bicykle v Mlynčekoch
- Jozef Potok - 0905 218 712, jozefpotokarex@gmail.com


 

25.3.2018   16:00

v Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok, Starý trh 46

Hudobno zábavné predstavenie PACI PAC

Paci Pac plagát.jpg

Predstavenie je plné pesničiek a dobrej zábavy, pri vstupe do sály je pre každé dieťa pripravené prekvapenie.


 

27.3.2018   18:0

Auditórium evanjelického lýcea v Kežmarku, Hviezdoslavova 18

Pašie

Pašie plagat - Tieňová hra.jpg

Tieňová hra komlóšskej mládeže


 

31.3.2018   16:30

Nový evanjelický kostol

Biela sobota - orgánový koncert

Plagát_Biela_Sobota_2018.jpg

V programe zaznejú skladby J. S. Bacha.


 

1.4.2018   00:00

ZUŠ A.Cígera, Hviezdoslavova ul.12, Kežmarok

43. r. Kežmarskej hudobnej jari

Koncert klasickej hudby, v ZUŠ A.Cígera, Hviezdoslavova ul.12
- Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk


 

5.4.2018   18:0

Hotel Hviezdoslav ****

Literárny večer - Mengeleho dievča

Literárny_Večer_Mengeleho_dievča_2018.jpg
 

7.4.2018   15:0

Spoločenský dom Cultus, Ľubica

Hľadá sa kráľovná Ester

Plagát_ples_ESTER_2018.jpg

Detský ples


 

18.4.2018   00:00

ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova ul. 12, Kežmarok

Koncert

Koncert - Ján Timčák - husle + Terézia Hulková - gitara, Hviezdoslavova ul. 12
- Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk


 
Mesačný kalendár kultúrnych podujatí
Mesačný kalendár športových podujatí
oktober.jpg
 
Mesačný kalendár športových podujatí

 

EĽRO

Bohatý trojdňový program v historickom centre Kežmarku je už tradične cieľom stretnutí nielen remeselníkov, šermiarov, domácich a zahraničných folklórnych skupín. www.elro.kezmarok.sk

ZAPOJTE SA: Anketa - Prieskum SMart City


 
Kežmarská TV
Noviny Kežmarok
Potrebujete informáciu?

 
 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok: ul. Hradné námestie č.d. 1,3,5,7,9, ul. Hradná cesta č.d. 5,: 16. apríl 2018 od 07:40 h do 15:00 h

  16.3.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody.

  oznamujeme Vám, že dnes 15. februára 2018 od 8:30 do 14:00  môže byť obmedzená dodávka pitnej vody Kam.baňa, Ľub.cesta a Ľubica z dôvodu rozkopávky na miestnej komunikácií. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548. Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené pr

  15.2.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody.

  oznamujeme Vám, že dňa 11.1.2018 od 8:30 do 14:00  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY v meste Kežmarok na ul. Továrenská + Rondo a Tatraľan. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vodou. Ďakujeme za poch

  11.1.2018 viac
 • Prerušená dodávka vody ul. Továrenská + Rondo a Tatraľan.

  Dňa 11.1.2018 od 8:30 do 14:00  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY v meste Kežmarok na ul. Továrenská + Rondo a Tatraľan. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vodou. Ďakujeme za pochopenie.

  11.1.2018 viac
 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny ul. Jána Chalúpku, ul. Tatranská

  V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok: úseky - ul. Jána Chalúpku od č.d. 6 po č.d. 36 párne, od č.d. 1 po č.d. 21 nepárne, ul. Tatranská od č.d. 26 po č.d. 62 párne, od č.d. 29 po č.d. 53 nepárne: 9. január 2018 od 07:40 h do 15:30 h

  9.1.2018 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Mário Strišovský, bytom Kežmarok                    že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od

  16.3.2018 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Daniel Rams, bytom Kežmarok                    že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyve

  16.3.2018 viac
 • Voľné pracovné miesto učiteľky materskej školy

  Materská škola Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok oznamuje, že má voľné pracovné miesto učiteľky materskej školy.

  15.3.2018 viac

Zľavová kupónová brožúra slúži pre uplatnenie zľavy na rôzne služby a produkty na území mesta Kežmarok. Obsahuje 13 zľavových kupónov.

Poznáš v Kežmarku miesta, ktoré nefungujú ako by mali, vidíš v nich jedinečný potenciál?

Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka