Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Tlačové správy

Tlačové správy

Výmena rozvodov na sídlisku Sever pokračujeVytlačiť
 

Kežmarok (24. 5. 2018) – Spoločnosť Spravbytherm bude v mesiacoch máj až júl pokračovať vo výmene rozvodov pre ústredné kúrenie a pre teplú vodu na sídlisku Sever. V zemi sú 45-ročné rozvody, ktoré dosiahli svoju životnosť. Tie plánujú zameniť za vysokokvalitné predizolované plastové potrubie. Práce sú momentálne v dvojmesačnom predstihu. Kežmarčania však musia počítať s obmedzeniami. Odstávka teplej úžitkovej vody je naplánovaná na jún a bude trvať dva týždne. Presný termín sa občania dozvedia včas.

Spravbytherm, s.r.o., je mestskou spoločnosťou so 100% podielom mesta Kežmarok a zabezpečuje pre neho výrobu a dodávku tepla, správu bytových a nebytových priestorov. Je nástupcom príspevkovej organizácie Mestského podniku bytového hospodárstva. Teplo na ústredné vykurovanie a teplú úžitkovú vodu dodáva do približne 3 400 bytov.

Investíciu si Spravbytherm hradí z vlastných zdrojov a pohybuje sa vo výške 400-tisíc eur.


 
 

Kežmarok udelil devätnásť oceneníVytlačiť
 


Počas slávnostného mestského zastupiteľstva poslanci udelili ocenenie Cena mesta dvanástim osobnostiam a Cenu primátora získalo sedem jednotlivcov.
Kežmarok (22. mája 2018) – Po dvoch rokoch mesto Kežmarok pripravilo slávnostné mestské zastupiteľstvo, počas ktorého si za svoju vynikajúcu či významnú činnosť odniesli plakety a poďakovania. Ocenenia získali mnohé osobnosti aj kolektívy. 
Podľa štatútu mesta sa Cena mesta Kežmarok udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti. Poslanci môžu prideliť cenu mesta aj za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí, tiež za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Cenu mesta získali:
1.    Peter Mikulášik 
Cena mesta udelená za dlhoročnú charitatívnu podporu občanom a zariadeniam mesta Kežmarok.

2.    Ľudmila Rochová - pri životnom jubileu 70 rokov, Cena mesta udelená za dlhoročnú športovú výchovu detí a mládeže a propagáciu mesta Kežmarok.

3.    PhDr. Marta Sabolová 
Cena mesta udelená za dlhoročne významné výsledky v pedagogickej činnosti.

4.    Kníhkupectvo Alter ego 
Cena mesta udelená za významný kultúrny rozvoj mesta a šírenie dobrého mena mesta Kežmarok.

5.    Mgr. Dušan Griglák – pri príležitosti 40. výročia založenia Atletického klubu Elán pri Združenej strednej škole obchodu a služieb Kežmarok, 
Cena mesta udelená za dlhoročnú športovú výchovu detí a mládeže a propagáciu mesta Kežmarok.

6.    Mgr. Boris Švirloch 
Cena mesta udelená za významný kultúrny rozvoj mesta a jeho propagáciu.

7.    MUDr. Jaroslav Novotný - pri životnom jubileu 70 rokov
Cena mesta udelená za dlhoročnú športovú výchovu detí a mládeže a  propagáciu mesta Kežmarok.
8.    Peter Grohmann – pri životnom jubileu 80 rokov. Cena mesta udelená za významné výsledky v športovej činnosti a  propagáciu mesta Kežmarok.

9.    Viktor Gally – pri životnom jubileu 80 rokov 
Cena mesta udelená za dlhoročnú športovú výchovu detí a mládeže a  propagáciu mesta Kežmarok.

10.    Imrich Gašpar – pri životnom jubileu 80 rokov      
Cena mesta udelená za dlhoročnú športovú výchovu detí a mládeže a  propagáciu mesta Kežmarok.

11.    MUDr. Štefan Sivák                         
Cena mesta udelená za významné výsledky v zdravotníckej a vedeckej činnosti.

12.    Tanečno-športové centrum TEMPO, o.z. – pri príležitosti 55. výročia založenia
Cena mesta udelená za dlhoročnú športovú výchovu detí a mládeže a  propagáciu mesta Kežmarok.
Primátor mesta Ján Ferenčák udelil sedem ocenení.
Cenu primátora mesta Kežmarok udeľuje primátor jednotlivcom alebo kolektívom za aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy, za podiel na rozvoji mesta, za vynikajúce výsledky a za vzornú reprezentáciu mesta.

Ocenenie Cena primátora získali títo siedmi laureáti:
1.    Ing. Jozef Veselý – in memoriam,
za podiel na rozvoji mesta 

2.    Ing. Štefan Kopčík
za vzornú reprezentáciu mesta

3.    Ladislav Melikant – in memoriam,
za aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy

4.    Ing. Eva Kelbelová
za podiel na rozvoji mesta

5.    Ing. Ján Soliar
za aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy

6.    PhDr. Peter Petras
za vzornú reprezentáciu mesta.

7.    Oto Rozložník
za vzornú reprezentáciu mesta.

Ocenenie Čestný občan mesta Kežmarok udelené nebolo.
 


 
 

Najkrajší propagačný materiál za rok 2017 je z Kežmarku Vytlačiť
 

Desiateho apríla si mesto Kežmarok v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici prevzalo hneď tri ocenenia.  V súťaži Najkrajší kalendár, Najkrajšia kniha a propagačný materiál sme si odniesli jedno prvé a dvakrát tretie miesto.
Kežmarok (11. apríla 2018) - Za najkrajší propagačný materiál 2017 získal Kežmarok zlatú medailu. Porota Klubu fotopublicitov Slovenského syndikátu novinárov udelila prvú cenu viacjazyčnému sprievodcovi mesta Kežmarok, ktorý nesie názov História a kultúra. Brožúru zostavili Mária Bobáková a Igor Bobák, vydalo nakladateľstvo BAMBOW. Pri tvorbe spolupracovali Nora Baráthová, Erika Cintulová, Magdaléna Bednarčíková, Gabriela Bodnárová a Marek Kollár.
V 26. ročníku súťaže Najkrajší kalendár Slovenska sa v kategórii nástenné viaclistové kalendár EĽRO umiestnil na skvelom treťom mieste. Kalendár je dvojjazyčný a vznikol v spolupráci Gabriely Bodnárovej, Zuzany Šlosárovej, Eriky Cintulovej a Viery Štupákovej. K získaniu ocenenia určite prispeli aj krásne fotografie z archívov remeselníkov, od autorov Emílie Sedláčikovej, Andrei Belošičovej, použili zábery Loránta Paugscha, Vladimíra Janečeka, Petra Cintulu a ďalších. Grafický dizajn zabezpečila spoločnosť Pro Grup.
Najnovšia monografia s názvom História Kežmarku od 2. polovice 18. storočia získala výborné tretie miesto. Hodnotné dielo pripravil tím autorov, ktorý viedla známa kežmarská historička Nora Baráthová. Na tvorbe sa autorsky podieľali ďalší významní historici - Erika Cintulová, Ivan Chalupecký, Mária Jančeková, Božena Malovcová. Grafiku spracoval Jaroslav Šleboda - Jadro.
Rebríčky umiestnených nájdete na stránke najkrajsikalendar.sk, najkrajsieknihy.sk. 
Kežmarok je držiteľov viacerých ocenení aj v predchádzajúcich ročníkov. Za rok 2015 bola 3. miestom ocenená obrazová publikácia Kežmarok a Tatry a taktiež bronz získala monografia Život v Kežmarku v 13. storočí až 20. storočí. 
Fotografie: https://www.facebook.com/pg/www.kezmarok.sk/photos/?tab=album&album_id=601100696890468
 Mestá
1. Mesto Spišská Nová Ves: Galéria vyznaní 2018 Spišská Nová Ves
2. Mesto Ružomberok: ….Mesto v predstavách….Ružomberok 2018
3. Mesto Kežmarok: EĽRO 2018 ( Európske ľudové remeslo – festival v Kežmarku)
 Knihy o mestách (monografické)
1. Mesto Vysoké Tatry: Mesto Vysoké Tatry – včera a dnes
2. Mesto Stará Ľubovňa: Karol Thiry. Človek, ktorý spája ľudí
3. Mesto Kežmarok: História Kežmarku od 2. polovice 18.storočia
Propagačné materiály – mestá (Sprievodcovia)
1. Mesto Kežmarok – História a kultúra (viacjazyčný sprievodca) 
2. Múzeum Prvého slovenského gymnázia: Múzeum Prvého slovenského gymnázia
3. Mesto Lučenec: Synagóga Lučenec – Z ruiny klenot


 
 

Materská škola Možiarska bude rozširovať kapacityVytlačiť
 

Materská škola Možiarska získala 259 089,99 € z Integrovaného regionálneho operačného programu. Tieto finančné prostriedky sú prioritne určené na rozšírenie kapacity tohto predškolského zariadenia.

„Priestory v našej  materskej škole sú už teraz veľkorysé. Po rekonštrukcii získajú aj na atraktivite. Vznikne nám krásny priestor pre tvorivé komunitné spolužitie detí,“ uviedla riaditeľka MŠ Možiarska Elena Malinová.
Momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, zmluva na začatie prác je už podpísaná. Rekonštrukcia v prvom rade prinesie rozšírenie existujúcich kapacít o jednu triedu, zateplenie budovy, opravu chodieb, výmenu okien na všetkých chodbách. Okrem toho vznikne prístavba jednej triedy. „Plánujeme tam umiestniť najmenšie deti. Nový priestor bude zložený zo vstupnej šatne, triedy, spálne, umyvárky, WC a kuchynky, ale iba v rámci edukácie. Na stravovanie slúži jedáleň,“ vysvetlila riaditeľka a dodala, že k existujúcim štyrom triedam pribudne piata.
V rámci rekonštrukcie materskej školy bude doplnený vybavením aj areál záhrady, v ktorom pribudne jedna hracia zostava. Budova a celý areál vytvoria po opravách atraktívny priestor zodpovedajúci požiadavkám súčasnej doby.
Základnou filozofiou projektu je zvýšenie existujúcej kapacity materskej školy o desať nových miest. Z pôvodných 95 miest vznikne 105. Stavebné úpravy zároveň umožnia znížiť celkovú energetickú náročnosť objektu ako celku. 


Cieľom projektu je podpora vzdelávania detí v materských školách prostredníctvom zvýšenia kapacít materskej školy, a to najmä v oblasti zvýšenia zaškolenosti detí. 
Názov projektu je: Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok.


 
 

Prvá časť rekonštrukcie zimného štadióna je ukončená Vytlačiť
 


Ruina zimného štadióna sa postupne mení na moderné športovisko. Stavebné práce začali 4. septembra minulého roka. Prvá etapa prestavby je už viac ako z polovice ukončená. 
Kežmarok (22. február 2018) – Mesto Kežmarok získalo na rekonštrukciu príspevok od vlády vo výške jedného milióna eur. Ďalších 2,5 miliónov zafinancovalo z vlastného rozpočtu. Za 3,5 miliónový balík sa spojazdní ľadová plocha. 
Do týchto dní boli ukončené búracie práce nepotrebných častí pôvodnej stavby, bola zosilnená nosná konštrukcia haly, hotová je hrubá stavba technicko-hospodárskeho zázemia štadióna. Štadión je opláštený, podlahy sú zateplené, ukončené sú rozvody zdravotechniky a kúrenia. V sociálnych miestnostiach a šatniach pre verejnosť je pripravená vzduchotechnika, aj hlavné trasy elektrorozvodov v celej hale. Finalizovaná je hlasová signalizácia požiaru a poplachový systém narušenia. Plynová kotolňa je úplne nová.
V marci sa začne s prípravou inštalácie ľadovej plochy. V štadióne sa bude montovať ozvučenie, osvetlenie, odvlhčovanie ľadovej plochy. Ešte počas prvej etapy rekonštrukcie bude nainštalované vetranie, teplovzdušné kúrenie a chladenie haly. Dokončí sa plynová prípojka, rôzne nátery, maľby, obklady a ďalšie drobné práce. 
Ľadová plocha bude prístupná pre verejnosť a pre konanie športových zápasov menšieho rozmeru. Z bývalého zimného štadióna by v druhej etape mala vzniknúť multifunkčná hala, v ktorej by sa organizovali koncerty, prípadne ďalšie športy. To si však bude vyžadovať ďalšie financie. 
V Kežmarku je otvorená trieda hokejovej prípravky, ktorá zatiaľ trénuje v Levoči. „Ambíciou je nateraz sprevádzkovať zimný štadión a vrátiť ho po rokoch športovcom a verejnosti k užívaniu,“ povedal primátor Ján Ferenčák. Neskôr bude mesto hľadať ďalšie zdroje na dofinacovanie multifunkčnej haly.
Ukončenie stavby je podľa zmluvy so staviteľom Milanko, s. r. o., dohodnuté na 21. júna tohto roku. „Čo sa týka termínovaných viazaností, sme v norme. Práce ukončíme v stanovenom termíne a podľa zmluvy, ktorá bola na začiatku podpísaná,“ uzavrel konateľ firmy Milanko, s. r. o., Milan Tkáč. 


 
 

Inovatívne zameranie vysokej školy u násVytlačiť
 

V Kežmarku bude miesto prvého kontaktu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Kežmarok 15. februára 2018 - Mesto Kežmarok postupuje v napĺňaní memoranda, ktoré má do mesta priniesť vysokoškolské štúdium. Poslanci mestského zastupiteľstva dnes schválili prenájom priestorov bývalej Kežmarskej informačnej agentúry pre Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave VŠEMvs. „Pre ďalší rozvoj mesta je dôležité, aby sme v meste mali dostatok vzdelaných ľudí. Preto spoluprácu s vysokou školou vítam. Momentálne trpíme tým, že veľké mestá s vysokým školstvom z malých miest doslova vysávajú vysokoškolsky vzdelaných ľudí a tí nám chýbajú,“ uviedol primátor Ján Ferenčák.

Študenti VŠEMvs sa môžu v rámci študijných programov užšie špecializovať napríklad na digitálny marketing, personálny manažment a ľudské zdroje, či manažment start - upov. „Pozorne sledujeme vývoj na trhu práce a vnímame prirodzený dopyt digitálne zručných zamestnancov vo vybraných profesiách. Aj preto sme sa rozhodli reagovať na požiadavky trhu rozšírením ponuky v rámci študijných programov,“ povedala rektorka VŠEMvs Viera Cibáková.

V rámci štúdia ekonómie a manažmentu verejných služieb sa študenti môžu profilovať na oblasť zdravotníctva, vzdelávania či cestového ruchu. Vysoká škola bude vychovávať aj nových odborníkov na oblasť verejného obstarávania, financovania verejných projektov či digitalizáciu verejnej správy. VŠEMvs v novom akademickom roku 2018/2019 ponúka aj štúdium v anglickom jazyku v akreditovaných študijných programoch.

Miesto prvého kontaktu v Kežmarku nájdete v budove Barónky na Hlavnom námestí 46, e-mailový kontakt je kezmarok@vsemvs.sk, MPK môžete kontaktovať telefonicky na 0915 821 137.

Zdroj a ďalšie informácie na www.vsemvs.sk.

 

        Spracovala: Ing. Zuzana Šlosárová, Andrea Belošičová


 
 

Študentský kampusVytlačiť
 


V otázke študentského kampusu je na ťahu Prešovský samosprávny kraj 
Primátor Kežmarku Ján Ferenčák zvolal v tento deň pracovné stretnutie so zástupcami Prešovského samosprávneho kraja, ktorého témou bola budúcnosť študentského mestečka v priestoroch bývalých kasární. Od výjazdového zasadnutia vlády  v Kežmarku, kedy na neho vláda vyčlenila pre PSK pol milióna eur, už ubehli takmer dva roky. Neskôr poslanci PSK pridali ďalších 500-tisíc eur. Projekt sa však nehýbe.
Kežmarok (26. január 2018) – Študentský kampus má pozostávať z troch budov, ktoré už v roku 2017 mesto Kežmarok vymenilo s PSK za jednu z budov Hotelovej akadémie. Do bývalých kasární sa majú presunúť tri stredné školy: Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hotelová akadémia Otta Brucknera a Stredná umelecká škola. 
Projekt považujú tvorcovia akčného plánu za vlajkovú loď celého plánu. Nad jeho realizáciou zatiaľ visí otáznik. Vyčlenený pol miliónový príspevok štátu je účelovo viazaný s čerpaním do dvoch rokov, teda do konca roka 2018, inak ho bude musieť PSK vrátiť. 

„Treba sa k tejto myšlienke vrátiť a urobiť strategické rozhodnutie, lebo termín 31. decembra 20108 sa rýchlo blíži,“ ozrejmil riaditeľ úradu PSK Jozef Cvoliga. „Treba povedať, čo ďalej. Máme milión eur, ktoré potrebujeme využiť. Som tu dnes so svojím odborným tímom na to, aby som v pondelok predložil predsedovi PSK výstupy z tohto rokovania,“ dodal Cvoliga.

Predovšetkým vedenie kežmarského gymnázia zámer študentského mestečka víta. Podľa slov riaditeľky Daniely Mihókovej, škola funguje v priestoroch historickej budovy, ktorá nespĺňa požadované kritéria. 

 „Lepší areál pre tento účel v meste nemáme,“ uviedol primátor Ján Ferenčák. „Úlohou mesta bolo vysporiadať budovy s PSK, pričom podmienkou majetkových prevodov bolo odstránenie enviromentálnej záťaže. Koncom septembra prevzala celú garanciu za odstránenie záťaže vláda. Podmienka bola splnená, teraz  v spolupráci s PSK chceme dospieť k finálnemu rozhodnutiu,“ dodal primátor. Mesto chce v budúcnosti zveľadiť celý areál.

Na ťahu je PSK. Termín na to, aby sa spustili procesy bol na rokovaní stanovený na 10. februára. „Verím, že po zastupiteľstve v pondelok  29. januára by malo už aj padnúť definitívne rozhodnutie, podľa ktorého potom bude úrad konať,“ uzavrel riaditeľ úradu  Cvoliga.

primator2.jpg
 


 
 

Druhý najvyšší rozpočetVytlačiť
 

Poslanci na poslednom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva prijali návrh rozpočtu pre rok 2018 vo výške 20,9 mil. eur.

Kežmarok (21. december 2017) - 14. decembra poslanci rozhodovali o rozpočte pre budúci rok. Predložený bol vo výške 20 958 000 € ako vyrovnaný.  „V roku 2018 pôjde o druhý najvyšší rozpočet mesta v jeho histórii,“ povedal pred schvaľovaním tohto závažného dokumentu primátor Ján Ferenčák. Momentálne najvyšší bol schválený pred rokom pre rok 2017 vo výške 21,4 mil.

V harmonograme aktivít sa veľká pozornosť venovala rozvojovým investičným aktivitám, na ktoré sa mesto pripravovalo aj v minulom období a zapojí do financovania kapitálových výdavkov aj rezervný fond vo výške 2 233 410 €. Z neho a z ostatných zdrojov mesta budú financované mnohé investície. Do plánu je zapojené dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna vo výške cca 2 mil €, cyklochodník  prieťah mestom (664-tis €) z projektu Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier,  cyklochodník okolo historického jadra mesta (532-tis €), rekonštrukcie miestnych komunikácií, zariadenia pre seniorov (282 tis €), výstavba nájomných bytov (990-tis. €), detské ihriská  (130-tis.€), napríklad na ul. Martina Lányiho, na sídlisku JUH a ďalšie.

V rozpočtových výdavkoch mesta je plánovaná suma 400-tis € z bežných prostriedkov na opravy a údržbu miestnych komunikácií. Kapitálové výdavky  sú určené na prípravu štúdie okružnej križovatky na sídlisku JUH (7-tis. €), druhú etapu rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. Trhovište (300-tis. €), tiež dokončenie mosta a opravu miestnej komunikácie na sídlisku SEVER (333-tis.€).

Kežmarčanom sa bude lepšie kráčať po obnovených chodníkoch, na ktoré mesto vyčlenilo 118-tis. €.

Kežmarok je úspešný v mnohých projektoch na získanie podpory z eurofondov a podané sú ďalšie. V prípade úspešnosti sa v rokoch 2018 a 2019 bude investovať do vnútroblokov na sídlisku SEVER (530-tis €), rekonštrukcie vínnej cesty Limanowa - Kežmarok v rámci projektu cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce (850-tis.€),  naplánovaná je rekonštrukcia telocvične ZŠ Grundschule (150-tis €), Materskej školy na ul. Možiarska (280-tis €). Dôležitou environmentálnou investíciou je aj pripravovaná výstavba kompostárne, ktorú by mesto realizovalo s podporou externých zdrojov v ďalších obdobiach.

 


 
 

V Kežmarku plánujú výstavbu nového bytového domuVytlačiť
 

Kežmarok (14. december 2017) – Na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci odsúhlasili výstavbu mestského nájomného domu na sídlisku Juh na ulici Weilburská.

Projektová dokumentácia bola spracovaná už v roku 2016. Dnes boli mestskému zastupiteľstvu predložené návrhy uznesení, bez prijatia ktorých nie je možné požiadať o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR. „Ak budú žiadosti úspešné, mesto následne začne s výstavbou,“ uviedol primátor Ján Ferenčák.

Nový bytový dom bude obsahovať 18 bytových jednotiek, z toho päť bytov bude dvojizbových, trinásť trojizbových. Jeden z nich bude určený pre imobilných občanov.

Návrh financovania výstavby je z externých zdrojov, z prostriedkov ŠFRB vo forme úveru vo výške 70 percent a z dotácie MDaV vo výške 30 percent. Financovanie technickej infraštruktúry bude z vlastných prostriedkov mesta Kežmarok. Cena bytovky vrátane DPH je 988,4-tisíc eur. Verejná súťaž na výstavbu bola vyhlásená v decembri minulého roku.

Nový bytový dom má na ulici Weilburská rezervované evidenčné číslo 2 a 4. „Mesto má záujem pomôcť v naštartovaní bývania predovšetkým mladých rodín,“ dodal primátor.


 
 

Memorandum je prvým impulzom k vysokoškolskému vzdelaniu v KežmarkuVytlačiť
 

(Kežmarok, 5. decembra) Prvý krok k naštartovaniu vysokoškolského štúdia v meste Kežmarok včera spečatili podpisom memoranda primátor Ján Ferenčák a rektorka súkromnej Vysokej školy ekonomiky a manažmentu verejnej správy v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.

Alma mater školy bude v Bratislave. V Kežmarku má vzniknúť miesto prvého kontaktu. Poslucháčom chcú takto uľahčiť štúdium. Dôvodom je to, aby sa študenti po skončení štúdia zamestnali v tomto regióne. „Máme pred sebou ešte veľa práce vrátiť študentský život do mesta, prvý pozitívny krok už ale máme za sebou,“ povedal primátor Ferenčáka. „Sme už za takým trendom, že škola postaví budovu a študenti tam budú chodiť. Myslím si, že škola by už mala vycestovať k študentom a do takých regiónov, ako je práve Kežmarok, ktorý patrí k tým najmenej rozvinutým, ktorý trpí tým, že veľké mestá z neho doslova vysávajú ľudí.“

Byť študentom bratislavskej školy a študovať v Kežmarku je podľa rektorky možné cez kombinované štúdium. „Ide o dištančné a prezenčné štúdium. Keďže sme modernou vysokou školou, ktorá do života vnáša, uplatňuje a využíva najmodernejšiu výpočtovú techniku, využívame to aj v pedagogickom procese. Preto my môžeme asi 75 percent výučby uskutočňovať dištančnou formou. Asi 25 percent je prezenčne,“ uviedla rektorka Cibáková. Konzultácie k vybraným predmetom budú v Kežmarku. Štúdium absolvuje bez potreby cestovania v domácich podmienkach cez digitálnu metódu.

Umiestnenie kancelárie prvého kontaktu zatiaľ nie je presne stanovené. Podľa primátora Ferenčáka do úvahy prichádza aj areál bývalých kasární, kde by malo vzniknúť študentské mestečko kežmarských stredných škôl.

Podporu myšlienke vyjadril aj novozvolený predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. „Ja sám mám skúsenosť s vysokou školou, ktorá pôsobí v Levoči a je to pridaná hodnota pre mesto. Vždy keď je akademický rok, tak automaticky máme plné mesto mladých ľudí, ktorí sú životom pre to mesto,“ uviedol Majerský a dodal, že v našom kraji sú potrebné školy s technickým zameraním.

Ambíciou mesta Kežmarok je hlavne podporovať malé a stredné podnikanie. „Máme tu veľa poľnohospodárov, máme tu ľudí, ktorí chcú rozvíjať svoj vlastný biznis. Mesto chce hlavne začínajúcich podnikateľov prepojiť s touto vysokou školou. Toto by malo byť impulzom regiónu,“ povedal primátor mesta Ján Ferenčák.

24302217_540167462983792_5613236114664025177_o.jpg24799420_540167759650429_6743217606812387432_o.jpg


 
 
Položky 31-40 z 65
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 16.9.2019, Štúrova, Kamenná baňa.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 16.9.2019 od 08:45 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, ul. Štúrova a ul. Kamenná baňa.   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené probl

  16.9.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 23.9.2019, ulica Možiarska.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO KEŽMAROK: ul. Možiarska 5, 7, 9, 11 a garáže 4154, 1896, 4157, 1880, 1904, 4151, 4149, 1810/19, 4153, 4147: 23. september 2019 od 07:40 h do 17:00 h V prílohe tohto e-mailu Vám zárove

  27.8.2019 viac
 • Pozvánka: Oslavy SNP

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 20. septembra 2019, ulice Krvavé pole, Cintorínska, Vyšný mlyn, Huncovská.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom mesto Kežmarok: ul.Krvavé pole 2-20 párne + 3 a 5; ul.Cintorínska 1 , 2, 4, 5; ul.Vyšný mlyn 2-10 párne; ul.Huncovská 2-32 párne: 20. september 2019 od 07:00 h do 16:00 h V prílohe tohto e-

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 16.septembra 2019, ulice Huncovská, Nábrežná, Vyšný mlyn, Sihoť.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO KEŽMAROK: ul. Huncovská č.d. 15, 32, ul. Nábrežná č.d. 1-10, ul. Vyšný Mlyn č.d. 2-8 párne, celá ul. Sihoť: 16. september 2019 od 07:00 h do 16:00 h V prílohe tohto e-mailu Vám zárove

  21.8.2019 viac
 • Ponuka práce redaktor

  13.9.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                                                                       Róbert Bobák, bytom Kežmarok                                       Dominik Vyšný, bytom

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí stavebného konania stavba: IBV Suchá hora Kežmarok- Rozšírenie distribučnej siete plynu.

   Mesto Kežmarok, Stavebný úrad oznamuje, že dňa 29.07.2019 začalo stavebné konanie o povolenie stavby: IBV Suchá hora Kežmarok- Rozšírenie distribučnej siete plynu.

  9.9.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka