Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Tlačové správy

Tlačové správy

Pád časti steny bývalej vojenskej budovyVytlačiť
 

Kežmarok (6. apríla 2017) – Včera okolo obedňajších hodín spadla časť steny na budove v areáli bývalých kasárni. Budova z roku 1936, ktorá niekedy slúžila pre  vojakov ako ubytovňa, bola určená na demoláciu.

Poškodenie budovy je čiastočné. Predpokladáme, že samovoľné zrútenie asi polovice prednej a bočnej steny mohla spôsobiť mimoriadne silná zima a nepriaznivé počasie posledných dní. Budovu plánuje mesto do konca roka odstrániť. Spolu s ňou majú byť zbúrané ďalšie dve budovy, na ktorých bola statika porušená. Na  uvoľnenom mieste sa uvažuje s vytvorením ihrísk a zriadením priestoru pre voľnočasové aktivity študentov budúceho študentského mestečka, ktoré má v zámere zriadiť Prešovský samosprávny kraj (PSK).

Objekty patriace mestu sú monitorované mestskou políciou a sú pre verejnosť uzavreté. V čase pádu steny tam neboli prítomné žiadne osoby.

Prešovský samosprávny kraj do priestorov kasárni presťahuje tri  kežmarské stredné školy. Stavby, v ktorých sa uvažuje o situovaní študentov, slúžili ako učebné bloky. V najbližšom období PSK plánuje v rámci plnenia aktivít akčného plánu pre okres Kežmarok ich celkovú rekonštrukciu.

Pre budúci Kampus mesto Kežmarok poskytne pozemky.


 
 

Študenti architektúry sa pozrú na Kežmarok inými očamiVytlačiť
 

KEŽMAROK (3. marca 2017) – V piatok 3. marca zavíta do Kežmarku 40 študentov a štyria pedagógovia z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Spolu so zástupcami mesta budú hľadať problematické alebo nevyužité priestory a miesta, aby ich do nich kreatívne vstúpili a zmenili ich.

Po stretnutí s primátorom v kine Iskra o 14.00 h si hostia pozreli dokumentárny film s názvom Nad Kežmarkom vietor veje a potom ich čaká prehliadka mesta. Pozrú si Hlavné námestie, ktoré potrebuje revitalizáciu a tiež jednotné architektonické riešenie vonkajších terás kaviarní a reštaurácií. Na Novej ulici sa budú venovať jej výškovému členeniu, na sídlisku Juh živelnému parkovaniu, na sídlisku Sever vyriešeniu bezbariérovosti a detským ihriskám. Potom príde na rad prezentácia mestského opevnenia, park pri hrade, park „Tank“ a park prof. Grosza, kde je potrebné vyriešiť jeho nadväznosť na už zrekonštruovanú časť. Študenti by sa mali venovať aj okoliu železničnej stanice, kde chýba osvetlenie a mobiliár.

Študenti, ktorí tu pobudnú do soboty, budú mať spomínané témy ako zadanie prác v rámci semestra. Výstupom majú byť štúdiu úprav verejných priestorov nášho mesta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občianske združenie UzemnePlany.sk a Architektonické štúdio Atrium, s. r. o., v rámci ktorých sa 3. a 4. marca uskutoční podujatie Mestského zásahy Kežmarok 2017, od roku 2011 každoročne prinášajú tento pôvodom bratislavský projekt do ďalších slovenských miest. Zároveň ho organizačne, koncepčne, materiálovo a ľudsky zabezpečujú. Mestské zásahy sú tak otvorenou platformou pre každého, kto má chuť  a víziu ako zmeniť svoje mesto. Mestské zásahy už prebehli v niekoľkých mestách na Slovensku a v Českej republike, v ktorých aktivovali kritickú a kreatívnu mienku mnohých ľudí, ktorým na verejnom priestore záleží.     

 


 
 

Zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb v ZPS a ZOS KežmarokVytlačiť
 

KEŽMAROK (24. februára 2017) - Domov dôchodcov v Kežmarku bol uvedený do prevádzky 1. januára 1975. Odvtedy poskytuje toto zariadenie sociálne služby. Najprv bolo zariadenie špecifikované ako domov sociálnych služieb pre mentálne chorých ľudí, po troch rokoch pôsobenia sa zariadenie transformovalo na domov dôchodcov s celokrajskou pôsobnosťou.

Počas pôsobenia patrilo zariadenie pod Okresný ústav sociálnych služieb Poprad, od roku 1992 pod Krajský úrad Prešov. V roku 2002 na základe legislatívnych zmien prešlo toto zariadenie z Krajského úradu Prešov do pôsobnosti mesta Kežmarok.

V roku 2009 sa domov dôchodcov v súvislosti s legislatívnou zmenou premenoval  na zariadenie pre seniorov. Od roku 2014 zariadenie poskytovaním nového druhu sociálnej služby dostalo názov Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby. V rámci spektra sociálnych služieb poskytujeme aj ďalšiu sociálnu službu, a to stravovanie vo forme obedov pre invalidných a starobných dôchodcov mesta Kežmarok.

Momentálne máme v zariadení 111 prijímateľov sociálnej služby. Zariadenie zamestnáva 54 zamestnancov. Prevádzkujeme vlastnú kuchyňu a práčovňu.

Počas svojej viac ako 40-ročnej histórie zariadenie neprešlo výraznou modernizáciou a rekonštrukciou. V zariadení máme 5 oddelení, na každom sú pre obyvateľov k dispozícii spoločné toalety a kúpeľňa, prípadne sprcha a čajová kuchynka.

Potreba rekonštrukcie bola v zariadení viac ako nevyhnutná. Vypracovali sme si komplexnú štúdiu rekonštrukcie a modernizácie, pričom hlavným zámerom bolo zvýšenie bytového komfortu obyvateľov, zabezpečenie bezbariérovosti a naplnenie legislatívnych požiadaviek. V rámci zvýšenia bytového komfortu obyvateľov sme vytvorili koncepciu vyššieho štandardu bývania a navrhli sme vybudovanie rôznych typov obytných jednotiek. Mesto Kežmarok rekonštrukciu zariadenia podporilo a v roku 2016 vyčlenilo v rozpočte finančné prostriedky na prvú etapu jej realizácie.  V rámci prvej etapy sa rekonštruovalo oddelenie A. Celková výška stavebných prác predstavuje 83 000 €, tieto prostriedky vyčlenilo mesto Kežmarok z vlastných zdrojov.

Rekonštrukcia prebehla v období november - december 2016. Z pôvodného oddelenia, kde izby v rámci chodby mali spoločné toalety a jednu kúpeľňu sa vybudovalo oddelenie so štyrmi bunkami. V rámci bunky majú dve dvojlôžkové izby samostatné toaletu a sprchu a taktiež malú kuchynku. Na oddelení sa okrem toho vybudovali aj jedna dvojlôžková a dve jednolôžkové izby, všetky so samostatným sociálnym zariadením.

Zariadenie taktiež zabezpečilo nákup interiérového vybavenia – nábytok, elektricky polohovateľné postele, televízory, kuchynské linky s drezom  a ďalšie vybavenie, pričom sa kládol dôraz na kvalitné materiály a účelovosť vybavenia.

Prvá etapa rekonštrukcie, ktorá v zariadení uskutočnila, je pozitívnym signálom v prvom rade pre obyvateľov tohto zariadenia, ktorým sa výrazne zvýši kvalita a komfort bývania. Je to však aj pozitívny signál pre zamestnancov, ktorým sa vytvárajú efektívnejšie podmienky pri ich náročnej práci. 

 

Mgr. Marcela Ištocyová, riaditeľka ZPS a ZOS Kežmarok


 
 

Rok 2016 bol rokom prípravy, tento rok bude rokom realizácieVytlačiť
 

Tlačová správa, 02. február 2017

Rok 2016 bol rokom prípravy, tento rok bude rokom realizácie

KEŽMAROK  – V roku 2016 sa v Kežmarku s investičnými akciami doslova roztrhlo vrece. Znamenali krok dopredu vo vylepšovaní a modernizovaní nášho mesta.

 

„Ťažko povedať, ktorá investícia je najdôležitejšia. Pre mňa osobne to bolo odovzdanie bytov pre 32 prevažne mladých rodín v náklade 1,6 milióna eur,“ uviedol primátor Ján Ferenčák. Tu sa výpočet toho, čo sa podarilo v minulom roku iba začína. Bola presťahovaná Mestská knižnica do budovy na Hlavnom námestí č. 64 (765-tisíc eur), pokračovala modernizácia verejného osvetlenia (Ul. Gen. Štefánika, Tatranská a Krvavé pole a U. D. Fischera za 97-tisíc eur). Investovalo sa do budov základných škôl, nasledovali opravy chodníkov a parkovísk, socha Svetlonosky v zrekonštruovanom parku či nové vianočné osvetlenie. „Celkové investície za rok 2016 budú známe po zverejnení záverečného účtu,“ podotkol primátor.

Rokom 2016 nás sprevádzalo niekoľko pozitívnych správ – 26. veľmi úspešný ročník EĽRO bol venovaný cechu hrnčiarov a kníhviazačom. Rozšíriť svoju pôsobnosť v Kežmarku sa rozhodla firma Hengstler. Táto investícia zastabilizuje prácu už existujúcim 300 miestam a zároveň vytvorí pracovné podmienky pre ďalších približne 50 ľudí. Výborné finančné  zdravie potvrdilo aj INEKO. Kežmarok má 8. priečku v rámci Slovenska a patrí mu prvé miesto v rámci Prešovského samosprávneho kraja. „Transparentnosť sme si zlepšili o 31 miest a chceme pokračovať v nastavenom trende,“ zdôraznil Ján Ferenčák a dodal, že do roku 2017 vstupuje mesto bez úverov. Mesto za dva roky (2015 a 2016) splatilo oba úvery.

Najvýznamnejším podujatím roku 2016 bolo výjazdové zasadnutie vlády. Do okresu Kežmarok a regiónu Vysokých Tatier pôjde z verejných finanční vyše 4,2 milióna eur. Vláda prerokovala veľmi dôležitý dokument – Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok. Pre okres Kežmarok sa predpokladá, že v rokoch 2016 - 2020 sa použije z verejných zdrojov 52 miliónov eur.

Dôležitým je pre mesto urovnanie sporov z minulosti s okolitými obcami v prospech občanov Kežmarku. V roku 2016 bola zostavená komisia, ktorá má pomôcť vyriešiť spor o katastrálne územie s obcou Ľubica.

Dokončuje sa projekt zimného štadióna v podobe multifunkčnej haly. Nový rozmer hracej plochy bude 26 x 61 m, pôvodné boli 27 x 60 m. Štadión má byť zrekonštruovaný do konca roka 2017 v náklade približne 2 mil eur. V roku 2016 sme pripravovali prestavbu mestského kúpaliska, realizácia projektu je v hodnote cca 575-tisíc eur. Podpísané je tiež pokračovanie výstavby druhej etapy cyklochodníkov.

V Kežmarku sa budú vytvárať ďalšie pracovné miesta v spolupráci so zamestnávateľmi a novými investormi. „Aj naďalej plánujeme využívať prácu nezamestnaných na úpravu skrášľovanie mesta,“ povedal Ján Ferenčák.

Mesto chce riešiť dopravu na hlavnom ťahu. Skvalitnilo kultúru cestovania MHD, od roku 2015 ponúklo bezplatné cestovanie pre dôchodcov a deti do 6 rokov. Opravili sa chodníky a zrekonštruovalo sa verejné osvetlenie na Ul. Gen. Štefánika, Tatranská, Krvavé pole, Dr. Fischera.

Plánujú sa zriadiť venčoviská pre  domácich maznáčikov. Budú sa stavať ďalšie byty pre mladé a nové rodiny, čím sa vytvoria podmienky pre rast počtu obyvateľov. „Chceme lepšie využiť areál bývalých kasární na obytné účely a občiansku vybavenosť,“ vysvetlil primátor.

Mesto má záujem na rozvoji nemocničných služieb. Rekonštrukciou prešli priestory v zariadení pre seniorov  a zlepšila sa opatera jej klientov. Podpora zo strany mesta nechýba ani v centrách opatrovateľskej služby.

V spolupráci s partnermi sa postupne realizujú účinné protipovodňové opatrenia na toku Ľubica. Výstavba 11 protipovodňových poldrov v Levočských vrchoch bola realizovaná už v roku 2015.  V meste je bezpečnejšie aj vďaka rozšíreniu kamerového systému. Pribudlo 12 kamier a v roku 2017 ich bude ešte o 16 viac.


 
 

Mesto v novom roku bez úverovVytlačiť
 

Tlačová správa, 04. január 2017

Mesto v novom roku bez úverov

Rok 2017, ktorý primátor označil za investičný, začal pre Kežmarok veľmi priaznivo.

 

Ďalšia pozitívna správa pre kežmarskú radnicu potvrdzuje, že hospodári naozaj výborne. Za rok 2016 sa jej podarilo ušetriť dostatočné zdroje na doplnenie rezervného fondu a koncom decembra splatila zostatok jej jediného bankového úveru.

Za dvojročné obdobie mesto splatilo oba zdedené úvery od predchádzajúceho vedenia. Prvý, z ktorého sa čiastočne platila realizácia bytového domu Košická 10, bol splatený už v roku 2015. Druhý úver, v celkovej výške 109 348,06 eur, podpísala radnica ešte v roku 2007 na dofinancovanie výstavby bytovky na ulici Weilburská 1 a 3. „Jednorázovo sme banke vyplatili zostávajúcu sumu 75,6-tisíc eur, čiže do nového roku vstupujeme bez úverového zaťaženia,“ uviedol primátor Ján Ferenčák.

Nasledujúci rok označil primátor počas ostatného mestského zastupiteľstva za investičný. Poslanci schválili historicky najvyšší rozpočet vo výške viac ako 21,4 milióna eur. Z celkového balíka tvoria kapitálové výdavky čiastku 7,4 milióna. „Napriek tomu, ak všetko pôjde podľa tohto plánu, v roku 2017 nebudeme nútení brať úver. Veľkú časť rozpočtu tvoria projekty, v ktorých sme boli úspešní, a teda na ich financovanie použijeme externé zdroje,“ vyhlásil Ján Ferenčák. Podľa primátora sa bude najviac investovať do športových zariadení, do rekonštrukcií materských škôl, na revitalizáciu vnútroblokov. V rozpočte je zahrnutá výmena mosta na sídlisku Sever, tiež dobudovanie cyklochodníkov.

Aj v roku 2017 mesto plánuje výstavbu nájomných bytov bežného štandardu pre mladé rodiny. Predpokladaná investícia je 1,2 milióna eur. Bytovka sa začne stavať až po schválení žiadosti o dotáciu na výstavbu z ministerstva dopravy a získaní úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

 

Výborné finančné zdravie nášho mesta prednedávnom potvrdila aj nezávislá organizácia INEKO, ktorá Kežmarok postavila na 8. priečku v rámci Slovenska a na 1. miesto v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Taktiež v transparentnosti sa mesto zlepšilo o 31 miest a v nastúpenej ceste chce pokračovať.

 


 
 
Položky 61-65 z 65
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 16.9.2019, Štúrova, Kamenná baňa.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 16.9.2019 od 08:45 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, ul. Štúrova a ul. Kamenná baňa.   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené probl

  16.9.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 23.9.2019, ulica Možiarska.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO KEŽMAROK: ul. Možiarska 5, 7, 9, 11 a garáže 4154, 1896, 4157, 1880, 1904, 4151, 4149, 1810/19, 4153, 4147: 23. september 2019 od 07:40 h do 17:00 h V prílohe tohto e-mailu Vám zárove

  27.8.2019 viac
 • Pozvánka: Oslavy SNP

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 20. septembra 2019, ulice Krvavé pole, Cintorínska, Vyšný mlyn, Huncovská.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom mesto Kežmarok: ul.Krvavé pole 2-20 párne + 3 a 5; ul.Cintorínska 1 , 2, 4, 5; ul.Vyšný mlyn 2-10 párne; ul.Huncovská 2-32 párne: 20. september 2019 od 07:00 h do 16:00 h V prílohe tohto e-

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 16.septembra 2019, ulice Huncovská, Nábrežná, Vyšný mlyn, Sihoť.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO KEŽMAROK: ul. Huncovská č.d. 15, 32, ul. Nábrežná č.d. 1-10, ul. Vyšný Mlyn č.d. 2-8 párne, celá ul. Sihoť: 16. september 2019 od 07:00 h do 16:00 h V prílohe tohto e-mailu Vám zárove

  21.8.2019 viac
 • Ponuka práce redaktor

  13.9.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                                                                       Róbert Bobák, bytom Kežmarok                                       Dominik Vyšný, bytom

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí stavebného konania stavba: IBV Suchá hora Kežmarok- Rozšírenie distribučnej siete plynu.

   Mesto Kežmarok, Stavebný úrad oznamuje, že dňa 29.07.2019 začalo stavebné konanie o povolenie stavby: IBV Suchá hora Kežmarok- Rozšírenie distribučnej siete plynu.

  9.9.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka