Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Naše mesto

Štatistické informácie

Kežmarok leží pod Vysokými Tatrami v Popradskej kotline v povodí rieky Poprad

Súradnice polohy: 
49° 10' severnej zemepisnej šírky
20° 25' východnej zemepisnej dĺžky

Nadmorská výška: 626 m n. m. (centrum mesta)
Rozloha mesta: 443 ha
Rozloha katastrálneho územia: 24,83km2 = 2 483ha
Najvyšší vrch v katastri: Zlatý vrch (812 m n.m.)
Prevažné horninové zloženie: pieskovce, ílovce, sedimenty, štrky
Podnebie: mierne teplá klimatická oblasť, podoblasť mierne teplá, mierne vlhká so studenou zimou
Zvláštnosti miestneho podnebia: nachádza sa v zrážkovom tieni, prevažujú západné vetry
Vodstvo: rieka Poprad s prítokmi Ľubický potok, Vrbovský potok, potok Zlatná
Umelé vodné plochy:  lovný kaprový rybník vodná nádrž (10,5ha) Kežmarok, lovný pstruhový rybník vodná nádrž Zlatná.
Rastlinstvo: smrekové lesy /pôvodne jedľovo-bukové/
Prevažujúci porast:  borovica sosna, borovica čierna, smrek obyčajný, smrekovec opadavý,  javor horský, jarabina vtáčia, jaseň štíhly, vŕba rakyta, breza bradavičnatá, hloh obyčajný, trnka, baza
Rastlinstvo: snežienka jarná, fialka lesná, nezábudka lesná, žltohlav najvyšší, ostrica, šafrán Heuffelov, jesienka obyčajná
Živočíšstvo: zajac, srnčia zver, diviačia zver, veverica, líška, bobor, kačica divá, bocian biely, hrdlička, vrana, sýkorka, drozd
Najbližšie chránené územia: TANAP, PIENAP, Slovenský raj
Prevažujúce pôdne typy: hnedozeme, nivné pôdy, lužné pôdy
Prevažujúce pôdne druhy: hlinité, piesočnato-hlinité
Ich využitie: orná pôda je využívaná na pestovanie obilnín, okopanín, krmovín a repky olejnej, na trávnaté porasty, záhrady
Vedúce plodiny: obilniny, okopaniny
Živočíšna výroba: chov dobytka, ošípaných, hydiny
Zdroj pitnej vody: potok Biela voda, vodojem Suchá hora, vodojem na svahu Jeruzalemského vrchu, studne
Národnosti žijúce v sídle a okolí: slovenská, rómska, nemecká, česká, rusínska, maďarská, poľská
Prevládajúce vierovyznanie: rímskokatolícke, evanjelické, gréckokatolícke, baptistický zbor, cirkev adventistov siedmeho dňa

Populácia:
Počet obyvateľov k 10. 10. 2018:
15 832

Zdroje:
Monografia História Kežmarku (2012)
MsÚ Kežmarok, evidencia obyvateľstva


 
Demografia .DOC(2.6 MB)Demografia .DOC
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka