Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Obvody a poslanci MSZ

 

Poslanci MsZ v Kežmarku – volebné obdobie 2018 – 2022

 

Miroslav Perignáth, Ing.

Adresa: Priekopa 1939/35, 060 01 Kežmarok

Telefonický kontakt: +421/(0) 905 407 942

E - mailová adresa: miroslav.perignath@kezmarok.sk

- Predseda komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva

- Člen komisie financií a rozpočtu

- Člen komisie pre prípravu osláv 750.výročia udelenia mestských práv

- Člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

 


 

Ondrej Jankura, Mgr.

Adresa: Pod lesom 1429/7, 060 01 Kežmarok

Telefonický kontakt: +421/(0) 915 938 695

E - mailová adresa: odojankura@centrum.sk , ondrej.jankura@kezmarok.sk

- Predseda komisie urbanistiky a výstavby životného prostredia, dopravy a verejných služieb

- Člen komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku 

 


 

Andrej Zreľak, PhDr.

Adresa: Pod lesom 1476/21, 060 01 Kežmarok

Telefonický kontakt: +421/(0) 902 355 548

E - mailová adresa: andrej.zrelak@gmail.com , andrej.zrelak@kezmarok.sk

- Člen komisie kultúry a spoločenského života

- Člen komisie sociálnej

- Člen komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta

- Člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 

 


 

Ľuboslav Kovalský, Mgr.

Adresa: Michalská 2480/1C, 060 01 Kežmarok                   

Telefonický kontakt: +421/(0) 918 750 755

E - mailová adresa: luboslav.kovalsky@fegafood.sk , luboslav.kovalsky@kezmarok.sk

- Predseda komisie športu

- Člen komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb

- Člen komisie školstva a mládeže

 


 

Eleonóra Baráthová, PhDr.

Adresa: Hlavné námestie 42/96, 060 01 Kežmarok

Telefonický kontakt: +421/(0) 905 302 567

E - mailová adresa: nora.barathova@gmail.com , eleonora.barathova@kezmarok.sk

- Predsedníčka komisie pre prípravu osláv 750.výročia udelenia mestských práv

- Členka komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta

 


 

Karol Gurka, Ing.

Adresa: Tatranská 992/39, 060 01 Kežmarok          

Telefonický kontakt: +421/(0) 903 503 336

E – mailová adresa: karol.gurka@kezmarok.sk

- Predseda komisie financií a rozpočtu

- Člen komisie zdravotníctva

- Člen komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta

- Člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 

 


 

Janka Gantnerová, Ing.

Adresa: Dr. Alexandra 130/24, 060 01 Kežmarok

Telefonický kontakt: +421/(0) 903 707 812

E – mailová adresa: gantnerova@gmail.com , janka.gantnerova@kezmarok.sk

- Predsedníčka komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta

- Členka komisie športu         

 


 

Jaroslav Maitner, Mgr.

Adresa: Tatranská 301/13, 060 01 Kežmarok

Telefonický kontakt: +421/(0) 904 884 032

E – mail: jaroslav.maitner@gmail.com , jaroslav.maitner@kezmarok.sk  

- Člen komisie športu

- Člen komisie financií a rozpočtu     

 


 

Marta Sabolová, PhDr.

Adresa: Martina Lányiho 1372/27, 060 01 Kežmarok

Telefonický kontakt: +421/(0)905 408 401

E – mailová adresa: souskk@isternet.sk , marta.sabolova@kezmarok.sk

- Predsedníčka komisie školstva a mládeže

- Členka komisie bezpečnosti občanov a verejného poriadku

 


 

Eleonóra Levická, Ing.

Adresa: Lanškrounská 1599/15, 060 01 Kežmarok  

Telefonický kontakt: +421/(0)910 999 461, +421/(0)910 871 013 

 E – mailová adresa: eleonora.levicka@gmail.com , eleonora.levicka@kezmarok.sk

- Predsedníčka komisie sociálnej

- Členka komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva

 


 

Jana Majorová Garstková, Mgr.

Adresa: Severná 1480/6, 060 01 Kežmarok

Telefonický kontakt: +421/(0)903 191 578

E – mailová adresa: garstkova.jana@azet.sk , jana.majorova-garstkova@kezmarok.sk

- Predsedníčka komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku

- Členka komisie pre prípravu osláv 750.výročia udelenia mestských práv

- Členka komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb

 


 

Matúš Polák, Ing.

Adresa: Weilburská 2550/13, 060 01 Kežmarok

Telefonický kontakt: +421/(0)907 119 734 

E – mailová adresa: polak.matus@gmail.com , matus.polak@kezmarok.sk

- Člen komisie zdravotníctva

- Člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 

- Člen komisie financií a rozpočtu

 


 

Jozef Matia, Mgr., Bc.

Adresa: Južná 1508/7, 060 01 Kežmarok    

Telefonický kontakt: +421/(0)949 115 112

E – mailová adresa: matiajozef@gmail.com , jozef.matia@kezmarok.sk

- Predseda komisie zdravotníctva

- Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

- Člen komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva

 


 

Jozef Juhász

Adresa: Obrancov mieru 1509/1, 060 01 Kežmarok

Telefonický kontakt: +421/(0) 903 604 354

E – mailová adresa: jmjbasket@gmail.com , jozef.juhasz@kezmarok.sk

- Člen komisie športu

- Člen komisie kultúry a spoločenského života

 


 

Vojtech Wagner, Ing.

Adresa: Weilburská 2442/7, 060 01 Kežmarok       

Telefonický kontakt: +421/(0)908 260 055 

E – mailová adresa: vojtech.wagner@mail.t-com.sk , vojtech.wagner@kezmarok.sk        

- Predseda komisie kultúry a spoločenského života

- Člen komisie sociálnej

- Člen komisie pre prípravu osláv 750.výročia udelenia mestských práv     

 


 

Volebný obvod č. 1 - Sever:

Biela voda, Fraňa Kráľa, Garbiarska, Hradná cesta, Hradné námestie, Hradný vrch, Jakuba Kraya, Kostolné námestie, Michalská, Možiarska, Nad traťou, Nižná brána, Nová, Pod lesom, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Priekopa, Severná, Slavkovská, Starý trh, Strelnica, Tehelňa, Továrenská, Trhovište

Volebný obvod č. 2 - Stred:

Baštová, Cintorínska, D.Frolicha, Dr. Alexandra, Dr. D. Fischera, Gaštanová, Gen. Štefánika, Hlavné námestie, Huncovská, Hviezdoslavova, J. Chalúpku, J. Jesenského, J. Záborského, Kamenná baňa, Kežmarok, Kláštorná, Komenského, Krvavé pole, Kukučínová, Kušnierska brána, Ľubická cesta, M. Lányiho, Mučeníkov, Nábrežná, P.J.,Šafárika, Rázusová, S. Tomášika, Sihoť, Štúrová, Tatranská, Toporcerová, Tvarožnianska, Vyšný Mlyn, Záhradná, Zochová

Volebný obvod č. 3 - Juh:

Bardejovská, Ivana Stodolu, Južná, K. Kuzmányho, Košická, Lanškrounská, Levočská, Obrancov mieru, Petržalská, Suchá hora, Weilburská

V súlade so zásadami rovnosti a s prihliadnutím na počet voličov v jednotlivých obvodoch navrhujeme počet poslancov pre Mestské zastupiteľstvo pre jednotlivé obvody takto:
Volebný obvod č. 1 - Sever: počet volených poslancov - 4
Volebný obvod č. 2 - Stred: počet volených poslancov - 5
Volebný obvod č. 3 - Juh: počet volených poslancov - 6

 

Volebné obdobie 2018 - 2022

Číslo volebného obvodu

Por. číslo

Meno kandidáta na poslanca

Politická strana

 

1

1

Mgr. Ondrej Jankura

SMER – SD

 

1

2

PhDr. Andrej Zreľák

Nezávislý kandidát

 

1

3

Mgr. Ľuboslav Kovalský

Nezávislý kandidát

 

1

4

Ing. Miroslav Perignáth

KDH

 

2

1

PhDr. Eleonóra Baráthová

SaS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA

 

2

2

PhDr. Marta Sabolová

Nezávislý kandidát

 

2

3

Ing. Janka Gantnerová

SMER – SD

 

2

4

Ing. Karol Gurka

SMER – SD

 

2

5

Mgr. Jaroslav Maitner

Nezávislý kandidát

 

3

1

Ing. Eleonóra Levická

KDH

 

3

2

Mgr. Jana Majorová Garstková

SaS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA

 

3

3

Ing. Vojtech Wagner

Nezávislý kandidát

 

3

4

Ing. Matúš Polák

SaS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA

 

3

5

Mgr. Bc. Jozef Matia

Nezávislý kandidát

 

3

6

Jozef Juhász

Nezávislý kandidát

 

 


 
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 19.9.2019 na ulici Štúrova a Kamenná baňa.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 19.9.2019 od 8:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, ul. Štúrova a Kamenná baňa.   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v

  19.9.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 15.10.2019, ulice Petržalská 13, 15, Lanškrounská 16, 18.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO KEŽMAROK: ul.Petržalská č.d.13 a 15; ul.Lanškrounská č.d.16 a 18: 15. október 2019 od 07:00 h do 15:30 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom

  18.9.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 14.10.2019, Petržalská 12, 14, Lanškrounská 6.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO KEŽMAROK: ul.Petržalská č.d.12 a 14; ul.Lanškrounská č.d.6: 14. október 2019 od 07:00 h do 15:30 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom preru

  18.9.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 18.9.2019 na ulici Starý trh.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 18.9.2019 od 8:45 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok na ul. Starý trh( časť ulice od kasky po ulicu Mudr. Alexandra, Penzión Jakub).   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.

  18.9.2019 viac
 • 17.9.2019 od 8:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody ul. Pri zastávke, ul. Továrenská, areál Tatraľanu čpl. 515/19/6 asfaltový chodník vedľa

  v meste Kežmarok, ul. Pri zastávke, ul. Továrenská, areál Tatraľanu čpl. 515/19/6 asfaltový chodník vedľa štátnej cesty.   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.

  17.9.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                                                                   Branislav Belko, bytom Kežmarok                                    že mu bola doručená p

  18.9.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

    Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                                                           Ján Gurguľ, bytom Kežmarok                             Ivor Bodjanský, bytom Kežmarok         

  17.9.2019 viac
 • V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o ostatné dotácie v zmysle VZN č. 3/2016

  16.9.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka