Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Kedy opravia výtlky na cestách? Vytlačiť
 

Tohtoročná zima bola naozaj tuhá a ani koncom marca sa nechce vzdať svojej moci. Po zime sú cesty v meste v zlom stave. Mnohí občania nám prostredníctvom portálov posielali pripomienky. Preto sme zisťovali, kedy s opravami správcovia začnú a ktoré úseky ciest budú opravné.


Rozdielni správcovia ciest
Často zjednocujeme správcu komunikácií. Je v tom však rozdiel. Štátne cesty spravuje jedna a mestské cesty iná organizácia. Poruchy povrchu asfaltového koberca na štátnej ceste I. triedy  I/66  na uliciach Huncovská a Michalská zabezpečuje správca  Slovenská správa ciest (SSC). Cesty II. a III. triedy na uliciach Ľubická cesta, Jakuba Kraya, Rakúska cesta, Slavkovská cesta spravuje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Ostatné sú mestské komunikácie, ktorých správu a údržbu zabezpečuje pre mesto Kežmarok príspevková organizácia Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok.  

V mrazoch to nejde
Poviete si... diera na diere a nikto s tým nič nerobí... Musíme však rátať s tým, že v zimnom období a v čase mrazov, aké tu donedávna boli, nie je možné opravy realizovať. „S opravou miestnych komunikácií  s použitím zimnej zmesi sme na najhorších úsekoch už začali. Tento spôsob opravy je  však finančne náročný, preto je možné ho aplikovať len v nevyhnutnom rozsahu. Ihneď ako mrazy ustúpia začne mesto opravovať výtlky na svojich komunikáciách, ktorých povrchy nebudú v tomto roku komplexne vymenené“, informovala Eva Kelbelová, vedúca oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku.

Komplexná oprava mestských ciest
Pri extrémnych zimách, ako je v tomto období aj táto, najviac trpia vekovo staršie povrchy vozoviek, ktoré už majú dnes už 15 aj 25 rokov. Dobrou správou je, že niektoré mestské cesty budú opravené komplexne. „Mesto má v roku 2018 v rozpočte mesta plánovanú  opravu obrusných vrstiev viacerých miestnych komunikácií . Ide o ulicu Mučeníkov, časť  ulice Krvavé pole od Gen. Štefánika, Obrancov mieru,  časti ulíc Lanškrounská, Petržalská, Zochova, Kamenná baňa, Pod lesom, Severná, prepoj Garbiarska - Možiarska, časť ulice Vyšný mlyn a Garbiarska“, spresnila Kelbelová. Ostatné komunikácie s výtlkmi, ktoré sú v správe mesta, budú postupne v jarnom období opravené. 

Na prieťah mestom je uplatnená reklamácia
Opravy porúch a poklesov na štátnej ceste I. triedy I/66 sú totiž predmetom reklamačného konania medzi správcom cesty Slovenskou správou ciest a dodávateľom stavby už dva roky. „Uvedený úsek cesty je toho času v záručnej dobe po kompletnej oprave krytu vozovky v roku 2013. Z dôvodu zistených vád diela počas záručnej doby, ktorá končí v septembri tohto roku, boli tieto vady reklamované u zhotoviteľa. Nakoľko sa po zimnom období stav povrchu značne zhoršil a je na ňom množstvo výtlkov, dodávateľ prác bol vyzvaný na bezodkladne odstránenie vzniknutých porúch,“ uviedla hovorkyňa SSC Lucia Karelová. Úplnú opravu  prieťahom mesta  plánuje SSC realizovať, ale termín zatiaľ nevieme. „Komplexnú opravu cesty I/66  v rámci  programu modernizácie cestnej siete plánujeme navrhnúť v najbližšom období,  podľa množstva pridelených finančných prostriedkov“, dodala Karelová.

Obrňme sa trpezlivosťou
Aj touto cestou chceme občanov požiadať o trpezlivosť pri opravách a rekonštrukciách. Jar je predo dvermi a s ňou nás v meste čaká množstvo obmedzení súvisiacich s opravami. Odporúčame sledovať mestské média, ktoré vás budú bližšie informovať.


 
 
 • Z mestského zastupiteľstva

  V úvodnom príhovore riadneho zastupiteľstva 21. júna primátor Ján Ferenčák informoval poslancov o aktivitách Mestského úradu. V skratke sa venoval situácii ohľadom sporného územia, nachádzajúceho sa na sídlisku Juh. Primátor ubezpečil obyateľov bytov, že neexistuje žiadna prekážka, kvôli ktorej by si byty nemohli odkúpiť (o tejto téme sa viac dozvi

  3.7.2018 viac
 • Oznam o odstávke teplej úžitkovej vody na sídlisku Sever

  Chceli by sme obyvateľov sídliska Sever informovať o tom, že rekonštrukcia rozvodov teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia prebieha v harmonograme podľa plánu. Od pondelka 9. júla bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody, no dodávateľ prisľúbil, že samotná odstávka vody bude trvať menej ako jeden týždeň. Vopred obyvateľom ďakujeme za ich tr

  3.7.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody Dr. Alexandra.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dnes 20. júna 2018 od 8:00 do 14:00  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY na  Ul. Dr. Alexandra od križovatky s ul. Kostolnou po mestskú políciu (na Dr. Alexandra len ľavá strana smer hore)  v  Kežmarku.  Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 05

  20.6.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody Pod traťou.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dnes 20. júna 2018 od 8:00 do 14:00  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY pre bytovky na  Ul. Pod Traťou  v  Kežmarku.  Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548. Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vodou.

  20.6.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 21.6.2018, Kamenná baňa.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dňa 21. 6. 2018 od 8:00 do 13:00 (úplné obnovenie dodávky vody a natlakovanie potrubia cca do 15:00)  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY na Ul. Kamenná baňa v Kežmarku z dôvodu plánovanej odstávky(montáž požiarneho hydrantu pre zimný štadión). Oblasť odstávky s obmedzenou dodávkou vody – znížené tlaky vody : Pekáreň Gro

  18.6.2018 viac
 • Oznámenie o doručení písomností

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje     Marek Bartko, bytom Kežmarok Natália Vidová, bytom Kežmarok                      že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlav

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o vykonaní inšpekcie VTL plynovodov

  Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/B Bratislava oznamuje, že v mesiacoch jún až september budú pracovníci spoločnosti CORROCONT ktf, vykonávať vonkajšiu inšpekciu VTL plynovodov v správe a vlastníctve PDS v úsekoch Gánovce - Veľká Lomnica, Veľká Lomnica - Slovenská Ves a Veľká Lomnica - Vyšné Hágy a budú vstupovať na pz

  13.7.2018 viac
 • VZN mesta Kežmarok č.8/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta K

  13.7.2018 viac

Zľavová kupónová brožúra slúži pre uplatnenie zľavy na rôzne služby a produkty na území mesta Kežmarok. Obsahuje 13 zľavových kupónov.

Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka