Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Mesto získalo ďalšie zdroje, tentoraz pre opatrovateľkyVytlačiť
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo mestu Kežmarok projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie, a to prostredníctvom Operačného programu ľudské zdroje.

Mesto Kežmarok v rámci Operačného programu ľudské zdroje, kód výzvy OP LZ DOP 2018/4.2.1/01, požiadalo o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu opatrovateľskej služby v Kežmarku.

Na základe zmluvy č. I312041S76601 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi MPSVR v zastúpení Implementačnou agentúrou MPSVR ako poskytovateľom a mestom Kežmarok ako prijímateľom, ktorá nadobudla účinnosť 6. augusta tohto roku, sa mesto Kežmarok zapojilo do dopytovo-orientovaného typu projektu Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku.

„Konkrétnym cieľom projektu je prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám, vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu, sociálna pomoc, služby na úrovni komunít,“ povedala Jana Trautmanová, vedúca oddelenia sociálnych vecí na Mestskom úrade v Kežmarku.

Do projektu je zapojených 23 opatrovateliek na plný pracovný úväzok, ktoré pomáhajú 46 občanom odkázaným na pomoc pri sebaobslužných úkonoch, starostlivosti o domácnosť, sprevádzajú ich pri základných sociálnych aktivitách a podobne.

„Účelom zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného projektu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 340 860 eur. Začiatok realizácie projektu je od augusta tohto roka, trvať bude 26 mesiacov, teda do septembra 2021,“ dodala Trautmanová.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje.

Viac informácií nájdete aj na stránkach www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk, www.employment.gov.sk.

jt, Lorant Paugsch


 
 
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 17.10.2019 Ľubická cesta.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 17.10.2019 od 08:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, Ľubická cesta.   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní

  17.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 16.10.2019, ulice Karola Kuzmányho, Južná, Obrancov mieru.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 16.10.2019 od 08:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok na ul. Kuzmányho, Južná a Obrancov Mieru.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené

  16.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 14.10.2019, ulice Štúrova a Kamenná baňa.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 14.10.2019 od 08:15 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok na ul. Štúrovej a ul. Kamenná Baňa.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené probl

  14.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 9.10.2019, Nábrežná, Záhradná, Toporcerova.

  Dobrý deň,   dnes 9.10.2019 od 8:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody  v Kežmarku na ul. Nábrežnej, Záhradnej a Toporcerovej.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní v

  9.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 2.10.2019, ulica Tatranská.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 2.10.2019 od 08:45 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, ul. Tatranská.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v z

  2.10.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                                                           Valent Kriš, bytom Kežmarok                             Pavol Frindt, bytom Kežmarok               

  23.10.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.

  Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín, žiadateľ Obec Huncovce, 8 ks borovica čierna a 3 ks smrek obyčajný na ulici Tatranská, 1 ks topoľ čierny a 4 ks smrek obyčajný na ulici Riečna, 1 ks smrek obyčajný v areáli Základnej školy Huncovce, 3 ks smrek obyčajný v areáli Materskej školy Huncovce.

  23.10.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.

  Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 3 ks borovice lesnej, rastúcich na parcele KN-C 2446/7 k.ú. Kežmarok, žiadateľ Ing.Peter Bizub, Michalská 18, Kežmarok.

  18.10.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka