Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Občania si môžu vysporiadať bytyVytlačiť
 

V utorok 12. júna primátor Ján Ferenčák inicioval stretnutie zástupcov všetkých subjektov, ktorých sa týka problematika vysporiadania bytových domov nachádzajúcich sa na nevysporiadanom území sídliska Juh. Zúčastnili sa ho právnici, zástupcovia Bytového družstva a domoví dôverníci bytových domov.
Účastníkov stretnutia spájala snaha o nájdenie čo najjednoduchšieho riešenia pre občanov. Zástupcovia bytového družstva informovali o konkrétnych krokoch, ktoré musia obyvatelia bytov spraviť, aby došlo k vysporiadaniu bytov v čo najkratšom čase. Bytové družstvo vyjde obyvateľom dotknutých bytových domov maximálne v ústrety a v prípade potreby na potrebnú dobu predĺži svoje otváracie hodiny. Prítomní domoví dôverníci boli vyzvaní, aby následne zvolali domové schôdze a informovali obyvateľov o všetkých náležitostiach.
„Témou stretnutia bola snaha ujasniť si v akej situácii sa nachádzame, aké sú možnosti a čo nás čaká do budúcnosti. V súčasnej dobe neexistuje žiadna prekážka, aby si občania mohli byty vysporiadať. Ujasnili sme si to, aby nikto nespochybňoval túto možnosť, ktorú občania majú. Spoločne sme si prešli celý postup, čo majú obyvatelia bytov teraz spraviť, aby k takémuto vysporiadaniu došlo v čo najkratšom čase,“ zhodnotil primátor Ján Ferenčák.
Postup pre obyvateľov je v danej veci nasledovný: Obyvatelia, ktorí ešte na bytovom družstve nemajú zaevidovanú žiadosť o odkúpenie bytu, majú v prípade záujmu doručiť žiadosť bytovému družstvu v čo najkratšom čase. Následne bytové družstvo vyzve občana, aby sa dostavil vyplniť dotazník a doniesol potrebné osobné doklady, to znamená občiansky preukaz a v prípade, ak žije v spoločnom manželstve, tak aj sobášny list, prípadne rozvodový list. Tieto doklady budú následne doručené právnemu oddeleniu bytového družstva (advokát Pavol Zavacký) za účelom vyhotovenia kúpno-predajnej zmluvy.
Pavol Ištok

Strenutie s domovmi dôverníkmi bytových domov dotknutého územia sa konalo vo veľkej zasadačke MsÚ.JPG


 
 
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody.

  dňa 19. júla 2018 v obciach Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Tatranská Javorina, Ždiar, Mlynčeky a Kežmarok – časť zásobovaná z ÚV Mlynčeky došlo k výpadkom v dodávke pitnej vody z dôvodu živelnej udalosti - povodne spôsobenej mimoriadnymi zrážkami.     Z dôvodu nevyhovujúcej kvality pitnej vody v ukazovateli  „zákal“ nedoporučujeme používať

  19.7.2018 viac
 • Z mestského zastupiteľstva

  V úvodnom príhovore riadneho zastupiteľstva 21. júna primátor Ján Ferenčák informoval poslancov o aktivitách Mestského úradu. V skratke sa venoval situácii ohľadom sporného územia, nachádzajúceho sa na sídlisku Juh. Primátor ubezpečil obyateľov bytov, že neexistuje žiadna prekážka, kvôli ktorej by si byty nemohli odkúpiť (o tejto téme sa viac dozvi

  3.7.2018 viac
 • Oznam o odstávke teplej úžitkovej vody na sídlisku Sever

  Chceli by sme obyvateľov sídliska Sever informovať o tom, že rekonštrukcia rozvodov teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia prebieha v harmonograme podľa plánu. Od pondelka 9. júla bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody, no dodávateľ prisľúbil, že samotná odstávka vody bude trvať menej ako jeden týždeň. Vopred obyvateľom ďakujeme za ich tr

  3.7.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody Dr. Alexandra.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dnes 20. júna 2018 od 8:00 do 14:00  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY na  Ul. Dr. Alexandra od križovatky s ul. Kostolnou po mestskú políciu (na Dr. Alexandra len ľavá strana smer hore)  v  Kežmarku.  Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 05

  20.6.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody Pod traťou.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dnes 20. júna 2018 od 8:00 do 14:00  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY pre bytovky na  Ul. Pod Traťou  v  Kežmarku.  Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548. Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vodou.

  20.6.2018 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Lukas Sedlák, bytom Kežmarok Renáta Lopatovská, bytom Kežmarok Rastislav Ničpan, bytom Kežmarok                    že mu bola doručená písomnosť n

  20.7.2018 viac
 • VÝZVA na predkladanie žiadosti o projekty v zmysle schváleného rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2018

  V rozpočte mesta Kežmarok na rok 2018 boli vyčlenené v programe 17. finančné prostriedky vo výške 15.000,- EUR na občianske aktivity vo vzťahu k verejným priestranstvám a verejnému majetku. Uvedené finančné prostriedky môžu byť použité na financovanie materiálno -  technického zabezpečenia aktivít a projektov, zameraných na zlepšenie prostredia na

  19.7.2018 viac
 • Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby "Verejná elektronická komunikačná sieť UPC FTTB Kežmarok"

  19.7.2018 viac

Zľavová kupónová brožúra slúži pre uplatnenie zľavy na rôzne služby a produkty na území mesta Kežmarok. Obsahuje 13 zľavových kupónov.

Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka