Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Poďte voliťVytlačiť
 

O voľbách sme vás už informovali, no pre aktuálnosť článku ho opakujeme. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 h. Chceme vás preto povzbudiť, aby ste prišli a využili svoje ústavné právo a zapojili sa tak do diania a smerovania nášho mesta. V nasledujúcom článku nájdete najdôležitejšie údaje a fakty, ktoré sa volieb týkajú.

 

Zaregistrovaní kandidáti pre voľby primátora mesta sú toto volebné obdobie:

 1. Ján Ferenčák, PhDr., Mgr., SMER – SD, SNS, MOST – HÍD
 2. Zdena Patakyová, Ing., nezávislá kandidátka

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 10. mája schválilo vytvorenie troch volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v meste Kežmarok. Volebné miestnosti budú nasledovné:

 

Volebný obvod č. 1Sever:

Okrsok č. 1 – ZŠ Nižná brána 8:

Biela voda, Hradská cesta, Michalská, Nad traťou, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Strelnica, Tehelňa, Továrenská;

Okrsok č. 2 – ZŠ Nižná brána 8:

Hradný vrch, Pod lesom, Severná;

Okrsok č. 3 – Domov mládeže, ul. Garbiarska 1:

Garbiarska, Možiarska, Nižná brána;

Okrsok č. 4 – Mestské kultúrne stredisko, ul. Starý trh 46:

Fraňa Kráľa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, Kostolné námestie, Nová, Priekopa, Slavkovská, Starý trh, Trhovište.

 

Počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na volebné obdobie 2018 – 2022 zostáva nezmenený – v počte 15 poslancov s rozdelením do obvodov takto:

 

Vo volebnom obvode č. 1 je počet volených poslancov 4 a krúžkovať môžete z týchto kandidátov (z priestorového hľadiska uvádzame iba meno a priezvisko kandidátov a názov politickej strany, informácie v plnom znení nájdete na mestskej webovej stránke):

 1. Jaroslav Bonk, Ing., SNS
 2. Janka Gombošová, Mgr., KDH
 3. Pavol Ištok, Mgr., Bc., SPOLU – OD
 4. Ondrej Jankura, Mgr., SMER – SD
 5. Ľuboslav Kovalský, Mgr., nezávislý kandidát
 6. Katarína Markovičová, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
 7. Andrej Pataky, JUDr., nezávislý kandidát
 8. Zdena Patakyová, Ing., nezávislá kandidátka
 9. Miroslav Perignáth, Ing., KDH
 10. Vladimír Škára, Ing., SAS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
 11. Juraj Švedlár, SMER – SD
 12. Milan Valenčík, MOST - HÍD
 13. Andrej Zreľak, PhDr., nezávislý kandidát

 

Volebný obvod č. 2Stred:

Okrsok č. 5 – Hotelová akadémia, ul. Dr. Alexandra 29:

Baštová, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Mesto Kežmarok, Kušnierska brána, Toporcerova, Tvarožnianska;

Okrsok č. 6 – ZŠ Dr. D. Fischera 2:

D. Frölicha, J. Jesenského, J. Záborského, Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Kukučínova, Ľubická cesta, P. J. Šafárika, Rázusova, S. Tomášika, Štúrova, Zochova;

Okrsok č. 7 – Klub dôchodcov, ul. Martina Lányiho 3:

Cintorínska, Huncovská, M. Lányiho, Nábrežná, Sihoť, Vyšný Mlyn, Záhradná;

Okrsok č. 8 – ZŠ Dr. D. Fischera 2:

Dr. D. Fischera, Gaštanová, Gen. Štefánika, J. Chalúpku, Krvavé pole, Mučeníkov, Tatranská.

 

Vo volebnom obvode č. 2 je počet volených poslancov 5 a krúžkovať môžete z týchto kandidátov:

 1. Eleonóra Baráthová, PhDr., SAS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
 2. Janka Gantnerová, Ing., SMER – SD
 3. Karol Gurka, Ing., SMER – SD
 4. Ján Holova, KDH
 5. Pavol Kopecký, Ing., Kotleba – ĽSNS
 6. Jaroslav Maitner, Mgr., nezávislý kandidát
 7. Miroslava Müncnerová, nezávislá kandidátka
 8. Martin Noga, SAS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
 9. Marta Sabolová, PhDr., nezávislá kandidátka
 10. Dominik Suchanovský, nezávislý kandidát
 11. Jaroslav Vaľo, PaedDr., SPOLU – OD
 12. Anton Volák, SAS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA

 

Volebný obvod č. 3Juh:

Okrsok č. 9 – ZŠ sv. Kríža, Petržalská 21:

Bardejovská, Košická, Levočská, Weilburská;

Okrsok č. 10 – ZŠ sv. Kríža, Petržalská 21:

Lanškrounská;

Okrsok č. 11 – MŠ K. Kuzmányho 41:

Ivana Stodolu, K. Kuzmányho, Obrancov mieru, Suchá hora;

Okrsok č. 12 – ZŠ sv. Kríža, Petržalská 21:

Južná, Petržalská.

 

Vo volebnom obvode č. 3 je počet volených poslancov 6 a krúžkovať môžete z týchto kandidátov:

 1. Milan Gacík, PhDr., SMER – SD
 2. Veronika Havírová, Ing., SNS
 3. Marek Hovaňák, Bc., nezávislý kandidát
 4. Jozef Juhász, nezávislý kandidát
 5. Ivan Kotora, RNDr., SPOLU – OD
 6. Jozef Kuboši, Mgr., SAS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
 7. Eleonóra Levická, Ing., KDH
 8. Zuzana Luptáková, Bc., SNS
 9. Jana Majorová Garstková, Mgr., SAS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
 10. Jozef Matia, Mgr., Bc., nezávislý kandidát
 11. Iveta Pavlíková, Mgr., nezávislá kandidátka
 12. Matúš Polák, Ing., SAS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
 13. Richard Rožár, MOST - HÍD
 14. Tomáš Šimoňák, Mgr., KDH
 15. Vojtech Wagner, Ing., nezávislý kandidát

 

Postup pri voľbách

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Nie je možné voliť zo zahraničia, ani z iného mesta na Slovensku. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením platného občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca, nie je možné sa preukázať pasom alebo vodičským preukazom.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

Volebné plagáty v rámci predvolebnej kampane možno na území mesta umiestňovať iba na zriadené vyhradené plochy, a to nasledovne: na informačné tabule na ul. Hlavné námestie a na ul. Dr. Alexandra. Každej kandidujúcej politickej strane, koalícii, resp. nezávislým kandidátom bude vyhradená plocha na mestskom informačnom stojane pri dodržaní zásady rovnosti, čísla sú pridelené podľa zoznamu zaregistrovaných kandidátov na primátora mesta a zaregistrovaných kandidátov do Mestského zastupiteľstva. Ak títo nevyužijú svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane určené miesto pre kandidujúci subjekt prázdne. Rozdelenie vyhradenej plochy je zabezpečené na základe zoznamu zaregistrovaných kandidátov. Vylepovanie volebných plagátov a údržbu týchto vylepovaných plôch počas volebnej kampane, na určenej ploche informačného stojanu si zaisťuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady.

 

Spracovala: Mária Trajčíková


 
 
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 17.1.2019.

  Vazeny odberatel,   dovolujeme si informovat Vas, ze dna 17.1.2018 v case od 8:15 do 14:30 bude prerusena dodavka pitnej vody v meste Kezmarok na ul. Dr. Fischera a bytovy dom na ul. G. Stefanika 6-8.   Ospravedlnujeme sa za sposobene neprijemnosti. S pozdravom     Silvia Akuratná Hurbanová zákaznícky útvar Back Office

  17.1.2019 viac
 • Odstávka pitnej vody na ul. Dr. Fischera a bytový dom na ul. G. Štefánika 6-8.

  Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 17.1.2018 v čase od 8:15 do 14:30 bude prerušená dodávka pitnej vody na ul. Dr. Fischera a bytový dom na ul. G. Štefánika 6-8.

  16.1.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 16.1.2019

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok: ul. Mudr. Alexandra č.d. 26 , ul. Kostolne námestie č.d. 29: 16. január 2019 od 07:40 h do 16:30 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plán

  9.1.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 4. januára 2019 od 8:15 do 14:00 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA PITNEJ VODY v meste Kežmarok - ul. Nad Traťou od križ. pre TAMI smer Rakúsy.   Ospravedlňujeme sa Vám za problémy spôsobené týmto prerušením. Ďakujeme za pochopenie.   Viac informácii Vám poskytne dispečing našej spoločnosti. S pozdra

  4.1.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dňa 18.12.2018 od 8:45 do 14:00 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY v Kežmarku na Ul. Trhovište ( od kruhového objazdu po súd).   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problém

  18.12.2018 viac
 • Správa o hodnotení a strategický dokument- Územný plán obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnkyč.5.

  18.1.2019 viac
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

  Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom      15. 01. 2019  trvalý pobyt                      Štefan Šugarek, narodený 13. 12. 1964            

  15.1.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Peter Slodičák, bytom Kežmarok Juraj Adam, bytom Kežmarok Dušan Galovič, bytom Kežmarok Milan Holova, bytom Kežmarok Peter Husák, bytom Kežmarok

  15.1.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka