Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Poďte voliťVytlačiť
 

O voľbách sme vás už informovali, no pre aktuálnosť článku ho opakujeme. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 h. Chceme vás preto povzbudiť, aby ste prišli a využili svoje ústavné právo a zapojili sa tak do diania a smerovania nášho mesta. V nasledujúcom článku nájdete najdôležitejšie údaje a fakty, ktoré sa volieb týkajú.

 

Zaregistrovaní kandidáti pre voľby primátora mesta sú toto volebné obdobie:

 1. Ján Ferenčák, PhDr., Mgr., SMER – SD, SNS, MOST – HÍD
 2. Zdena Patakyová, Ing., nezávislá kandidátka

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 10. mája schválilo vytvorenie troch volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v meste Kežmarok. Volebné miestnosti budú nasledovné:

 

Volebný obvod č. 1Sever:

Okrsok č. 1 – ZŠ Nižná brána 8:

Biela voda, Hradská cesta, Michalská, Nad traťou, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Strelnica, Tehelňa, Továrenská;

Okrsok č. 2 – ZŠ Nižná brána 8:

Hradný vrch, Pod lesom, Severná;

Okrsok č. 3 – Domov mládeže, ul. Garbiarska 1:

Garbiarska, Možiarska, Nižná brána;

Okrsok č. 4 – Mestské kultúrne stredisko, ul. Starý trh 46:

Fraňa Kráľa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, Kostolné námestie, Nová, Priekopa, Slavkovská, Starý trh, Trhovište.

 

Počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na volebné obdobie 2018 – 2022 zostáva nezmenený – v počte 15 poslancov s rozdelením do obvodov takto:

 

Vo volebnom obvode č. 1 je počet volených poslancov 4 a krúžkovať môžete z týchto kandidátov (z priestorového hľadiska uvádzame iba meno a priezvisko kandidátov a názov politickej strany, informácie v plnom znení nájdete na mestskej webovej stránke):

 1. Jaroslav Bonk, Ing., SNS
 2. Janka Gombošová, Mgr., KDH
 3. Pavol Ištok, Mgr., Bc., SPOLU – OD
 4. Ondrej Jankura, Mgr., SMER – SD
 5. Ľuboslav Kovalský, Mgr., nezávislý kandidát
 6. Katarína Markovičová, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
 7. Andrej Pataky, JUDr., nezávislý kandidát
 8. Zdena Patakyová, Ing., nezávislá kandidátka
 9. Miroslav Perignáth, Ing., KDH
 10. Vladimír Škára, Ing., SAS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
 11. Juraj Švedlár, SMER – SD
 12. Milan Valenčík, MOST - HÍD
 13. Andrej Zreľak, PhDr., nezávislý kandidát

 

Volebný obvod č. 2Stred:

Okrsok č. 5 – Hotelová akadémia, ul. Dr. Alexandra 29:

Baštová, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Mesto Kežmarok, Kušnierska brána, Toporcerova, Tvarožnianska;

Okrsok č. 6 – ZŠ Dr. D. Fischera 2:

D. Frölicha, J. Jesenského, J. Záborského, Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Kukučínova, Ľubická cesta, P. J. Šafárika, Rázusova, S. Tomášika, Štúrova, Zochova;

Okrsok č. 7 – Klub dôchodcov, ul. Martina Lányiho 3:

Cintorínska, Huncovská, M. Lányiho, Nábrežná, Sihoť, Vyšný Mlyn, Záhradná;

Okrsok č. 8 – ZŠ Dr. D. Fischera 2:

Dr. D. Fischera, Gaštanová, Gen. Štefánika, J. Chalúpku, Krvavé pole, Mučeníkov, Tatranská.

 

Vo volebnom obvode č. 2 je počet volených poslancov 5 a krúžkovať môžete z týchto kandidátov:

 1. Eleonóra Baráthová, PhDr., SAS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
 2. Janka Gantnerová, Ing., SMER – SD
 3. Karol Gurka, Ing., SMER – SD
 4. Ján Holova, KDH
 5. Pavol Kopecký, Ing., Kotleba – ĽSNS
 6. Jaroslav Maitner, Mgr., nezávislý kandidát
 7. Miroslava Müncnerová, nezávislá kandidátka
 8. Martin Noga, SAS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
 9. Marta Sabolová, PhDr., nezávislá kandidátka
 10. Dominik Suchanovský, nezávislý kandidát
 11. Jaroslav Vaľo, PaedDr., SPOLU – OD
 12. Anton Volák, SAS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA

 

Volebný obvod č. 3Juh:

Okrsok č. 9 – ZŠ sv. Kríža, Petržalská 21:

Bardejovská, Košická, Levočská, Weilburská;

Okrsok č. 10 – ZŠ sv. Kríža, Petržalská 21:

Lanškrounská;

Okrsok č. 11 – MŠ K. Kuzmányho 41:

Ivana Stodolu, K. Kuzmányho, Obrancov mieru, Suchá hora;

Okrsok č. 12 – ZŠ sv. Kríža, Petržalská 21:

Južná, Petržalská.

 

Vo volebnom obvode č. 3 je počet volených poslancov 6 a krúžkovať môžete z týchto kandidátov:

 1. Milan Gacík, PhDr., SMER – SD
 2. Veronika Havírová, Ing., SNS
 3. Marek Hovaňák, Bc., nezávislý kandidát
 4. Jozef Juhász, nezávislý kandidát
 5. Ivan Kotora, RNDr., SPOLU – OD
 6. Jozef Kuboši, Mgr., SAS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
 7. Eleonóra Levická, Ing., KDH
 8. Zuzana Luptáková, Bc., SNS
 9. Jana Majorová Garstková, Mgr., SAS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
 10. Jozef Matia, Mgr., Bc., nezávislý kandidát
 11. Iveta Pavlíková, Mgr., nezávislá kandidátka
 12. Matúš Polák, Ing., SAS, NOVA, OĽANO, SME RODINA – Boris Kollár, ŠANCA
 13. Richard Rožár, MOST - HÍD
 14. Tomáš Šimoňák, Mgr., KDH
 15. Vojtech Wagner, Ing., nezávislý kandidát

 

Postup pri voľbách

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Nie je možné voliť zo zahraničia, ani z iného mesta na Slovensku. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením platného občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca, nie je možné sa preukázať pasom alebo vodičským preukazom.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

Volebné plagáty v rámci predvolebnej kampane možno na území mesta umiestňovať iba na zriadené vyhradené plochy, a to nasledovne: na informačné tabule na ul. Hlavné námestie a na ul. Dr. Alexandra. Každej kandidujúcej politickej strane, koalícii, resp. nezávislým kandidátom bude vyhradená plocha na mestskom informačnom stojane pri dodržaní zásady rovnosti, čísla sú pridelené podľa zoznamu zaregistrovaných kandidátov na primátora mesta a zaregistrovaných kandidátov do Mestského zastupiteľstva. Ak títo nevyužijú svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane určené miesto pre kandidujúci subjekt prázdne. Rozdelenie vyhradenej plochy je zabezpečené na základe zoznamu zaregistrovaných kandidátov. Vylepovanie volebných plagátov a údržbu týchto vylepovaných plôch počas volebnej kampane, na určenej ploche informačného stojanu si zaisťuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady.

 

Spracovala: Mária Trajčíková


 
 
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody na ul. Tvarožnianska, Gen.Štefánika.

  oznamujeme Vám, že dňa 12. novembra 2018 od 8:00 do 14:30 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA PITNEJ VODY v meste Kežmarok  ul.Tvarožianska od SOU po kruhový objazd, ul.g.Štefanika od kríž dr.Fishera po kruhový obj. /cca 4x rod.domy,2x bytové domy+internát s kuchyňou. Ospravedlňujeme sa Vám za problémy spôsobené týmto prerušením. Ďakujeme za pochopenie.  

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody na ulici Tatranská.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 8.10.2018 od 8:30 do 14:00 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY v Kežmarku na Ul. Tatranskej z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa V

  8.10.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 5.10.2018

  Vážený odberateľ,   oznamujeme Vám, že dňa 5. októbra 2018 od 8:00 do 14:30 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA PITNEJ VODY v meste Kežmarok dolná časť sídl. Juh ul. Petržalská, Bardejovská, Košická, Lanškrounská, Levočská, Weilburská, Tvarožianská, obchody TESCO, Kaufland, kotolne v správe Spravbytherm a Základná škola. Ospravedlňujeme sa Vám za probl

  5.10.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: Michalská 67 Kežmarok, ČOM: 0001358640, EIC: 24ZVS0000696420B Pod traťou 15 Kežmarok, ČOM: 0000513075, EIC: 24ZVS0000012177U v termíne 27. september 2018 od 06:50 h do 15:30 h

  20.9.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody Kostolné námestie.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dnes t.j.  23.8.2018 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY od 8:30 do 14:00 na Ul. Kostolné námestie v Kežmarku z dôvodu odstraňovania poruchy. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548. Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy

  23.8.2018 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Zuzana Kubašiová, bytom Kežmarok Vladislav Petran, bytom Kežmarok   že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dob

  16.11.2018 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - WESTON RIDGE s.r . o.

  16.11.2018 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Dávid Bodianský, bytom Kežmarok František Klempar, bytom Kežmarok Marcel Psigoda, bytom Kežmarok Viliam Lampart, bytom Kežmarok Peter Dunka, bytom

  15.11.2018 viac

Zľavová kupónová brožúra slúži pre uplatnenie zľavy na rôzne služby a produkty na území mesta Kežmarok. Obsahuje 13 zľavových kupónov.

Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka