Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku

IA_MPSVR_SR_2.jpg eu.png logo-oplz_1ku5small.jpg

Operačný program: Ľudské zdroje
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Typ projektu: dopytovo-orientovaný
Realizácia projektu: 2019 - 2021 (26 mesiacov)
Celkový rozpočet: 340 860,00 €
Požadovaná výška NFP: 340 860,00 €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo mestu Kežmarok projekt s názvom „Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie  a to prostredníctvom Operačného programu ľudské zdroje.

Zhrnutie projektu:  
Cieľom projektu je v rámci prioritnej osi 4 Sociálne začlenenie a špecifického cieľa 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť zlepšiť prístup k cenovo prístupným, trvalo udržateľný ma kvalitným službám zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu. V rámci projektu je oprávneným typom aktivity: Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení, kde patrí podpora opatrovateľskej služby. Prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v Kežmarku sa skvalitnia a zefektívnia sociálne služby pre prijímateľov. V neposlednom rade tiež prispeje k skvalitneniu života prijímateľov.
Realizáciou projektu sa naplnia dané merateľné ukazovatele:
• počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení
na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí: 23 (počet pracovných miest opatrovateliek prepočítaný na ustanovený týždenný pracovný čas)
• počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni: 1.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. I312041S76601 bola podpísaná dňa 30.07.2019 a účinná dňa 06.08.2019.

Článok o projekte je uverejnený v Novinách Kežmarok (č. 9/2019, str. 5).

Projekt bol schválený.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk         www.ia.gov.sk


 
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 17.10.2019 Ľubická cesta.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 17.10.2019 od 08:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, Ľubická cesta.   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní

  17.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 16.10.2019, ulice Karola Kuzmányho, Južná, Obrancov mieru.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 16.10.2019 od 08:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok na ul. Kuzmányho, Južná a Obrancov Mieru.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené

  16.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 14.10.2019, ulice Štúrova a Kamenná baňa.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 14.10.2019 od 08:15 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok na ul. Štúrovej a ul. Kamenná Baňa.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené probl

  14.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 9.10.2019, Nábrežná, Záhradná, Toporcerova.

  Dobrý deň,   dnes 9.10.2019 od 8:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody  v Kežmarku na ul. Nábrežnej, Záhradnej a Toporcerovej.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní v

  9.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 2.10.2019, ulica Tatranská.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 2.10.2019 od 08:45 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, ul. Tatranská.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v z

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby:Telekomunikačná stavba FTTH Kežmarok.

  Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby: Telekomunikačná stavba FTTH Kežmarok, investor ORANGE SLOVENSKO a.s. v zastúpení M-TEL s.r.o., Košice

  17.10.2019 viac
 • Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky,Hviezdoslavova 27,Kežmarok

  16.10.2019 viac
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-Tesárová

       Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom     16.10.2019                 

  16.10.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka