Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku

IA_MPSVR_SR_2.jpg eu.png logo-oplz_1ku5small.jpg

Operačný program: Ľudské zdroje
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Typ projektu: dopytovo-orientovaný
Realizácia projektu: 2019 - 2021 (26 mesiacov)
Celkový rozpočet: 340 860,00 €
Požadovaná výška NFP: 340 860,00 €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo mestu Kežmarok projekt s názvom „Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie  a to prostredníctvom Operačného programu ľudské zdroje.

Zhrnutie projektu:  
Cieľom projektu je v rámci prioritnej osi 4 Sociálne začlenenie a špecifického cieľa 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť zlepšiť prístup k cenovo prístupným, trvalo udržateľný ma kvalitným službám zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu. V rámci projektu je oprávneným typom aktivity: Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení, kde patrí podpora opatrovateľskej služby. Prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v Kežmarku sa skvalitnia a zefektívnia sociálne služby pre prijímateľov. V neposlednom rade tiež prispeje k skvalitneniu života prijímateľov.
Realizáciou projektu sa naplnia dané merateľné ukazovatele:
• počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení
na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí: 23 (počet pracovných miest opatrovateliek prepočítaný na ustanovený týždenný pracovný čas)
• počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni: 1.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. I312041S76601 bola podpísaná dňa 30.07.2019 a účinná dňa 06.08.2019.

Článok o projekte je uverejnený v Novinách Kežmarok (č. 9/2019, str. 5).

Projekt bol schválený.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk         www.ia.gov.sk


 
 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 23.9.2019, ulica Možiarska.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO KEŽMAROK: ul. Možiarska 5, 7, 9, 11 a garáže 4154, 1896, 4157, 1880, 1904, 4151, 4149, 1810/19, 4153, 4147: 23. september 2019 od 07:40 h do 17:00 h V prílohe tohto e-mailu Vám zárove

  27.8.2019 viac
 • Pozvánka: Oslavy SNP

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 20. septembra 2019, ulice Krvavé pole, Cintorínska, Vyšný mlyn, Huncovská.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom mesto Kežmarok: ul.Krvavé pole 2-20 párne + 3 a 5; ul.Cintorínska 1 , 2, 4, 5; ul.Vyšný mlyn 2-10 párne; ul.Huncovská 2-32 párne: 20. september 2019 od 07:00 h do 16:00 h V prílohe tohto e-

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 16.septembra 2019, ulice Huncovská, Nábrežná, Vyšný mlyn, Sihoť.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO KEŽMAROK: ul. Huncovská č.d. 15, 32, ul. Nábrežná č.d. 1-10, ul. Vyšný Mlyn č.d. 2-8 párne, celá ul. Sihoť: 16. september 2019 od 07:00 h do 16:00 h V prílohe tohto e-mailu Vám zárove

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 13.septembra 2019, ul. Pradiareň.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom mesto Kežmarok: ul.Pradiareň č.d.2-28 párne: 13. september 2019 od 07:00 h do 17:30 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie el

  21.8.2019 viac
 • Ponuka práce redaktor

  13.9.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                                                                       Róbert Bobák, bytom Kežmarok                                       Dominik Vyšný, bytom

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí stavebného konania stavba: IBV Suchá hora Kežmarok- Rozšírenie distribučnej siete plynu.

   Mesto Kežmarok, Stavebný úrad oznamuje, že dňa 29.07.2019 začalo stavebné konanie o povolenie stavby: IBV Suchá hora Kežmarok- Rozšírenie distribučnej siete plynu.

  9.9.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka