Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Prehľad podaných projektov 2014-2016

2014 | 2015 | 2016

ZAPOJENOSŤ MESTA KEŽMAROK DO VÝZIEV NA ZÍSKANIE FINANCIÍ V RÁMCI EÚ FONDOV, CELOEURÓPSKYCH PROGRAMOV, DOTÁCIÍ ZO ŠR A GRANTOVÝCH PROGRAMOV V ROKU 2016
 

1. Názov projektu: Kompletizácia kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality

Poskytovateľ: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Dátum podania žiadosti: 13.1.2016
Celkový rozpočet:  45 989,00 €
Spolufinancovanie:  25 989,00 €
Dotácia: 20 000,00  €
Zhrnutie projektu:              
Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovaniu rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície. Ide o doplnenie kamerového systému o 16 ks nových kamier (14 ks statických kamier, 2 ks otočných kamier), ku ktorým je potrebné doplniť 2 ks počítačov s potrebným príslušenstvom a 2 ks LCD monitorov, pomocou ktorých sa bude na operačnom stredisku monitorovať bezpečnosť v uliciach, nakoľko súčasný stav je nepostačujúci.
Kamery budú nainštalované v týchto lokalitách:
- kruhový objazd pri Lidli – Ul. Michalská, 3 statické kamery
- pri Tatraľane – Ul. Michalská, 2 statické kamery
- Ul. Ľubická cesta, 2 statické kamery
- Ul. Trhovište, 1 statická kamera
- Ul. Hviezdoslavova, 1 statická kamera
- Ul. Huncovská, 1  statická kamera
- križovatka Ul. Garbiarska – Dr. Alexandra, 1 otočná kamera
- Ul. Kušnierska brána, 1 statická kamera
- Slovenská pošta – Ul. Dr. D. Fischera, 1 otočná kamera
- Ul. Pod lesom, 2 statické kamery
Projekt schválený, vo fáze realizácie.

 

 

2. Názov projektu: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Kežmarok

Poskytovateľ:  Ministerstvo dopravy, výstavby a RR  
Dátum podania žiadosti: 23.2.2016
Celkový rozpočet:  5 400,00 €
Spolufinancovanie: 1 080,00 €
Dotácia:  4 320,00 €
Zhrnutie projektu:   Projekt rieši zmenu a doplnky Územného plánu mesta Kežmarok.
Projekt nebol podporený.

 

3. Názov projektu: Rekonštrukcia strechy a vybavenie telocvične ZŠ Nižná brána

Poskytovateľ:  Ministerstvo školstva, športu, vedy a výskumu
Dátum podania žiadosti: 2.3.2016
Celkový rozpočet:  75 379,96 €
Spolufinancovanie: 27 479,96 €
Dotácia:  47 900,00 €
Zhrnutie projektu:
Rekonštrukcia strechy - prestavba plochej strechy na sklonitú a vybavenie telocvične športovým náradím.
Projekt ukončený.

 

 

 

4. Názov projektu: Modernizácia priestorov CVČ - Umelá lezecká stena

Poskytovateľ:  Ministerstvo financií SR
Dátum podania žiadosti: 30.3.2016
Celkový rozpočet:  13 965,00 €
Spolufinancovanie: 1 500,00 €
Dotácia: 12 465,00 €
Zhrnutie projektu:  
Cieľom projektu je vytvorenie umelej lezeckej steny v priestoroch Centra voľného času.
Projekt schválený,  je vo fáze realizácie.

 

5. Názov projektu: Modernizácia prístrojového vybavenia kuchyne Zariadenia pre seniorov v Kežmarku

Poskytovateľ:  Ministerstvo financií SR
Dátum podania žiadosti: 30.3.2016
Celkový rozpočet:  10 258,00 €
Spolufinancovanie: 1 030,00 €
Dotácia: 9 270,00 €
Zhrnutie projektu:   Projekt sa týkal modernizácie vybavenia kuchyne v Zariadení pre seniorov, a to zakúpením nových zariadení pre kvalitné fungovanie kuchyne a prípravy stravy obyvateľom zariadenia.
Projekt nebol podporený.

 

6. Názov projektu: Oprava maľby vstupu historického cintorína a plochy v časti vstupu na galériu mohýľ

Poskytovateľ:  Nadácia Slovenskej sporiteľne
Dátum podania žiadosti: 22.4.2016
Celkový rozpočet:  4 128,00 €
Spolufinancovanie: 828,00 €
Dotácia:  3 300,00 €
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu bola oprava maľby vstupu historického cintorína a plochy v časti vstupu na lapidárium.
Projekt nebol podporený.

 

7. Názov projektu: Zariadenie pre seniorov – plastový podnosový plastový systém

Poskytovateľ:  Prešovský samosprávny kraj   
Dátum podania žiadosti: 27.4.2016
Celkový rozpočet:  5 500,00 €
Spolufinancovanie: 1 100,00 €
Dotácia: 4 400,00 €
Zhrnutie projektu:   Zakúpenia prenosného podnosového systému na prepravu a servírovanie stravy imobilným obyvateľom zariadenia.        
Projekt nebol podporený.

 

8. Názov projektu: Proti drogám

Poskytovateľ:  Ministerstvo zdravotníctva SR      
Dátum podania žiadosti: 9.5.2016
Celkový rozpočet:  11 640,00 €
Spolufinancovanie: 600,00 €
Dotácia: 11 040,00 €
Zhrnutie projektu:   Projekt sa týkal prevencie protidrogových aktivít zameraných na deti. Aktivity pozostávajú z odborných prednášok, športového dňa a kultúrneho podujatia.     
Projekt nebol podporený.
 

9. Názov projektu: Futbal to je hra!

Poskytovateľ:  Nadácia Slovenskej sporiteľne     
Dátum podania žiadosti: 13.5.2016
Celkový rozpočet:  max. 3 000,00 €
Spolufinancovanie: 0,00 €
Dotácia:  3 000,00 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu bolo zakúpenie vybavenia pre futbalový klub mesta Kežmarok.
Projekt nebol podporený.
 

10. Názov projektu: Geopark – ZŠ Dr. Fischera

Poskytovateľ:  SPP – Zlepšime spoločne Slovensko     
Dátum podania žiadosti: 13.07.2016
Celkový rozpočet:  5 995,00 €
Dotácia:  5 995,00 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu bolo vybudovať inovatívny geologický náučný chodník v areáli Základnej školy Dr. Daniela Fischera v Kežmarku.      
Projekt nebol podporený.

 

11. Názov projektu: SPP – spoločne pri tanku  

Poskytovateľ:  SPP – Zlepšime spoločne Slovensko      
Dátum podania žiadosti: 13.07.2016
Celkový rozpočet:  6 000,00 €
Dotácia:  6 000,00 €
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu bola rekonštrukcia a obnova parku a zelene pri tanku v meste Kežmarok.
Projekt nebol podporený.
 

 12. Názov projektu: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. etapa

Poskytovateľ:  Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 16.08.2016
Celkový rozpočet:  643 333,06 €
Spolufinancovanie: 32 166,66
Dotácia: 611 166,40
Zhrnutie projektu:   Projekt sa týka tvorby a budovania cyklochodníka - prieťah mestom Kežmarok.
Projekt schválený,  je vo fáze realizácie.

 


13. Názov projektu: Discover Kežmarok in EU

Poskytovateľ:  Európa pre občanov
Dátum podania žiadosti: 24.08.2016
Celkový rozpočet:  10 000,00 €
Spolufinancovanie: 0,00
Dotácia: 10 000,00
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu bolo vytvorenie  kultúrneho a športového podujatia na medzinárodnej úrovni so zámerom propagácie kultúry a histórie mesta Kežmarok.
Projekt nebol podporený.

 

14. Názov projektu: Rekonštrukcia vínnej cesty Limanowa- Kežmarok

Poskytovateľ:  Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 16.08.2016
Celkový rozpočet:  755 392,66 €
Predpokladané spolufinancovanie: 37 769,63
Predpokladaná dotácia: 717 623,03
Zhrnutie projektu:  
Projekt sa týka rekonštrukcie meštianskeho domu na Hradnom námestí č. 3 pre návštevníkov mesta a účastníkov cyklotrás v meste Kežmarok.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

15. Názov projektu: PSS „Skrášli svoje okolie“ Úprava schodísk sídl. Sever

Poskytovateľ:  PSS
Dátum podania žiadosti: 9.9.2016
Celkový rozpočet:  5 000,00 €
Predpokladané spolufinancovanie: 0,00 €
Predpokladaná dotácia: 5 000,00 €
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu je oprava a obnova verejných priestranstiev na sídlisku Sever a to najmä verejné schodiská a cestičky.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

16. Názov projektu: Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok

Poskytovateľ:  Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 15.09.2016
Celkový rozpočet:  54 489,00 €
Predpokladané spolufinancovanie: 2 724,45
Predpokladaná dotácia: 51 764,55
Zhrnutie projektu:  
Projekt sa týka rekonštrukcie cyklistických prístreškov, doplnenie mobiliáru k cyklistickým chodníkom, vybudovanie oddychovej zóny a pump ride trackovej trasy pri areáli Zlatná Kežmarok.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

17. Názov projektu: Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičstvo Nového Targu a Kežmarku

Poskytovateľ: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 15.09.2016
Celkový rozpočet:  36 813,90 €
Predpokladané spolufinancovanie: 1 840,70
Predpokladaná dotácia: 34 973,20
Zhrnutie projektu:  
Projekt sa týka vydanie monografie mesta Kežmarok. Kniha História Kežmarku od polovice 18. storočia po súčasnosť. Kniha sa delí do dvoch konceptov a to: I. Politický a hospodársky vývoj mesta Kežmarok od 2. polovice 18. storočia po súčasnosť a II. Školstvo a kultúra od r. 1945 po súčasnosť. Kniha zachytáva kultúrne dianie a aktivity mesta Kežmarok od minulosti po súčasnosť.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

18. Názov projektu: Podpora zlepšenia dopravnej situácie v meste

Poskytovateľ:  Ministerstvo vnútra SR + Nadácia ČSOB Banky
Dátum podania žiadosti: 21.09.2016
Celkový rozpočet: 17 585,00  €
Spolufinancovanie: 9 585,00
Dotácia: 6 000,00 € + 2 000,00 €
Zhrnutie projektu:   Projekt sa týka osvetlenie prechodov pre chodcov a osadenie meračov rýchlosti na komunikáciách mesta Kežmarok.
Projekt schválený, ukončený.

 

19. Názov projektu: Rezbárske sympózium

Poskytovateľ:  Vyšehrádsky fond
Dátum podania žiadosti: 29.11.2016
Celkový rozpočet: 20 000,00 €
Predpokladané spolufinancovanie: 4 000,00 €
Predpokladaná dotácia: 16 000,00 €
Zhrnutie projektu:  
Pri príležitosti osláv 500 rokov reformácie cirkvi a 300 rokov od vybudovania dreveného evanjelického artikulárneho kostola v Kežmarku sa uskutočnia v priebehu roka 2017 rôzne oslavy a podujatia. Mesto Kežmarok sa plánuje zapojiť s prípravou a realizáciou projektu Rezbárskeho sympózia v Kežmarku.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

20. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46 „Barónka“

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR
Plánovaný termín podania žiadosti: 19.12.2016
Celkový rozpočet: 56 246,00 €
Predpokladané spolufinancovanie: 2 813,00 €
Predpokladaná dotácia: 53 433,00 €
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu je obnova fasády, strechy, okien a dverí na meštianskom dome na Hlavnom námestí č. 46.
Projekt je vo fáze hodnotenia.  

 

21. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu Dr. Alexandra č. 16 „Enzým“

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR
Plánovaný termín podania žiadosti: 19.12.2016
Celkový rozpočet: 25 669,32 €
Predpokladané spolufinancovanie: 1 284,32 €
Predpokladaná dotácia: 24 385,00 €
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu je stabilizácia meštianskeho domu Dr. Alexandra č. 16.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

22. Názov projektu: Seniorfit Park

Poskytovateľ:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Plánovaný termín podania žiadosti: 31.12.2016
Celkový rozpočet: 18 600 €
Predpokladané spolufinancovanie: 1 860 €
Predpokladaná dotácia: 16 740 €
Zhrnutie projektu:   Predmetom projektu je zriadenie Seniorfit parku v areáli zariadenia. Pôjde o umiestnenie 6 cvičebných zariadení určených pre seniorov, informačnej tabuli v záhrade zariadenia.
Projekt je vo fáze hodnotenia.  

 

PROJEKTY PODANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM OBDOBÍ /
DOTÁCIA POSKYTNUTÁ V ROKU 2016

 

1. Názov projektu: Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dátum podania žiadosti:  28. 10. 2009
Celkový rozpočet: 764 953,11 €
Spolufinancovanie:  53 913,73 €
Dotácia:  711 039,38 €
Zhrnutie projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v centre mesta, ktorej využitie bude slúžiť na rozšírenie činnosti pamäťovej a fondovej inštitúcie – Mestskej knižnice v Kežmarku a na zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne.
Projekt schválený, ukončený, prebieha monitorovacie obdobie.

 

2. Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Dátum podania žiadosti: 29.9.2015
Celkový rozpočet:   248 478,90 €               
Spolufinancovanie:   43 406,95 €      
Dotácia: 205 071,95 €                                 
Zhrnutie projektu: ProjektModernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok“ pozostával z troch aktivít: 1. Vypracovanie svetelno-technickej štúdie, 2. Modernizácia verejného osvetlenia - výmena zastaraných svietidiel za nové moderné LED svietidlá na území mesta Kežmarok, 3. Realizácia svetelno-technického merania. Modernizáciou verejného osvetlenia sa zvýšila kvalita osvetlenia ulíc a znížila sa jeho energetická náročnosť.
Projekt schválený, ukončený, prebieha monitorovacie obdobie.

 

3. Názov projektu: Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality

Poskytovateľ: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Dátum podania žiadosti: 24. 08. 2015
Celkový rozpočet: 22 041,00 €
Spolufinancovanie: 9 041,00 €
Dotácia: 13 000,00 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovania rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície.
Projekt schválený, ukončený.

 

4. Názov projektu: Zateplenie ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku
Poskytovateľ: Environmentálny fond
Dátum podania žiadosti: 9.10.2015
Celkový rozpočet: 230 462,00 €
Spolufinancovanie: 122 083,00 €
Dotácia: 108 379,00
Zhrnutie projektu:   Zateplenie objektu ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku
Projekt schválený, ukončený.

 

5. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu na ul. Hlavné nám č. 52

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR
Dátum podania žiadosti: 5.11.2015
Celkový rozpočet39 964,00 €
Spolufinancovanie: 14 964,00 €
Dotácia: 25 000,00 €
Zhrnutie projektu:   Budova meštianskeho domu č. 25 sa nachádza na Hlavnom námestí v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok. V súčasnosti sa nachádzajú okná a fasáda v havarijnom stave. Tieto nedostatky poškodzujú túto budovu a znehodnocujú ju. V rámci obnovy chceme realizovať výmenu výplní okenných otvorov a dverí, obnovu čelnej fasády a spracovať technický posudok.
Projekt schválený, ukončený.                                                                


 
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 19.9.2019 na ulici Štúrova a Kamenná baňa.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 19.9.2019 od 8:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, ul. Štúrova a Kamenná baňa.   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v

  19.9.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 15.10.2019, ulice Petržalská 13, 15, Lanškrounská 16, 18.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO KEŽMAROK: ul.Petržalská č.d.13 a 15; ul.Lanškrounská č.d.16 a 18: 15. október 2019 od 07:00 h do 15:30 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom

  18.9.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 14.10.2019, Petržalská 12, 14, Lanškrounská 6.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO KEŽMAROK: ul.Petržalská č.d.12 a 14; ul.Lanškrounská č.d.6: 14. október 2019 od 07:00 h do 15:30 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom preru

  18.9.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 18.9.2019 na ulici Starý trh.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 18.9.2019 od 8:45 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok na ul. Starý trh( časť ulice od kasky po ulicu Mudr. Alexandra, Penzión Jakub).   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.

  18.9.2019 viac
 • 17.9.2019 od 8:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody ul. Pri zastávke, ul. Továrenská, areál Tatraľanu čpl. 515/19/6 asfaltový chodník vedľa

  v meste Kežmarok, ul. Pri zastávke, ul. Továrenská, areál Tatraľanu čpl. 515/19/6 asfaltový chodník vedľa štátnej cesty.   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.

  17.9.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                                                                   Branislav Belko, bytom Kežmarok                                    že mu bola doručená p

  18.9.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

    Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                                                           Ján Gurguľ, bytom Kežmarok                             Ivor Bodjanský, bytom Kežmarok         

  17.9.2019 viac
 • V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o ostatné dotácie v zmysle VZN č. 3/2016

  16.9.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka