Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Prehľad podaných projektov 2014-2016

2014 | 2015 | 2016

ZAPOJENOSŤ MESTA KEŽMAROK DO VÝZIEV NA ZÍSKANIE FINANCIÍ V RÁMCI EÚ FONDOV, CELOEURÓPSKYCH PROGRAMOV, DOTÁCIÍ ZO ŠR A GRANTOVÝCH PROGRAMOV V ROKU 2016
 

1. Názov projektu: Kompletizácia kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality

Poskytovateľ: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Dátum podania žiadosti: 13.1.2016
Celkový rozpočet:  45 989,00 €
Spolufinancovanie:  25 989,00 €
Dotácia: 20 000,00  €
Zhrnutie projektu:              
Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovaniu rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície. Ide o doplnenie kamerového systému o 16 ks nových kamier (14 ks statických kamier, 2 ks otočných kamier), ku ktorým je potrebné doplniť 2 ks počítačov s potrebným príslušenstvom a 2 ks LCD monitorov, pomocou ktorých sa bude na operačnom stredisku monitorovať bezpečnosť v uliciach, nakoľko súčasný stav je nepostačujúci.
Kamery budú nainštalované v týchto lokalitách:
- kruhový objazd pri Lidli – Ul. Michalská, 3 statické kamery
- pri Tatraľane – Ul. Michalská, 2 statické kamery
- Ul. Ľubická cesta, 2 statické kamery
- Ul. Trhovište, 1 statická kamera
- Ul. Hviezdoslavova, 1 statická kamera
- Ul. Huncovská, 1  statická kamera
- križovatka Ul. Garbiarska – Dr. Alexandra, 1 otočná kamera
- Ul. Kušnierska brána, 1 statická kamera
- Slovenská pošta – Ul. Dr. D. Fischera, 1 otočná kamera
- Ul. Pod lesom, 2 statické kamery
Projekt schválený, vo fáze realizácie.

 

 

2. Názov projektu: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Kežmarok

Poskytovateľ:  Ministerstvo dopravy, výstavby a RR  
Dátum podania žiadosti: 23.2.2016
Celkový rozpočet:  5 400,00 €
Spolufinancovanie: 1 080,00 €
Dotácia:  4 320,00 €
Zhrnutie projektu:   Projekt rieši zmenu a doplnky Územného plánu mesta Kežmarok.
Projekt nebol podporený.

 

3. Názov projektu: Rekonštrukcia strechy a vybavenie telocvične ZŠ Nižná brána

Poskytovateľ:  Ministerstvo školstva, športu, vedy a výskumu
Dátum podania žiadosti: 2.3.2016
Celkový rozpočet:  75 379,96 €
Spolufinancovanie: 27 479,96 €
Dotácia:  47 900,00 €
Zhrnutie projektu:
Rekonštrukcia strechy - prestavba plochej strechy na sklonitú a vybavenie telocvične športovým náradím.
Projekt ukončený.

 

 

 

4. Názov projektu: Modernizácia priestorov CVČ - Umelá lezecká stena

Poskytovateľ:  Ministerstvo financií SR
Dátum podania žiadosti: 30.3.2016
Celkový rozpočet:  13 965,00 €
Spolufinancovanie: 1 500,00 €
Dotácia: 12 465,00 €
Zhrnutie projektu:  
Cieľom projektu je vytvorenie umelej lezeckej steny v priestoroch Centra voľného času.
Projekt schválený,  je vo fáze realizácie.

 

5. Názov projektu: Modernizácia prístrojového vybavenia kuchyne Zariadenia pre seniorov v Kežmarku

Poskytovateľ:  Ministerstvo financií SR
Dátum podania žiadosti: 30.3.2016
Celkový rozpočet:  10 258,00 €
Spolufinancovanie: 1 030,00 €
Dotácia: 9 270,00 €
Zhrnutie projektu:   Projekt sa týkal modernizácie vybavenia kuchyne v Zariadení pre seniorov, a to zakúpením nových zariadení pre kvalitné fungovanie kuchyne a prípravy stravy obyvateľom zariadenia.
Projekt nebol podporený.

 

6. Názov projektu: Oprava maľby vstupu historického cintorína a plochy v časti vstupu na galériu mohýľ

Poskytovateľ:  Nadácia Slovenskej sporiteľne
Dátum podania žiadosti: 22.4.2016
Celkový rozpočet:  4 128,00 €
Spolufinancovanie: 828,00 €
Dotácia:  3 300,00 €
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu bola oprava maľby vstupu historického cintorína a plochy v časti vstupu na lapidárium.
Projekt nebol podporený.

 

7. Názov projektu: Zariadenie pre seniorov – plastový podnosový plastový systém

Poskytovateľ:  Prešovský samosprávny kraj   
Dátum podania žiadosti: 27.4.2016
Celkový rozpočet:  5 500,00 €
Spolufinancovanie: 1 100,00 €
Dotácia: 4 400,00 €
Zhrnutie projektu:   Zakúpenia prenosného podnosového systému na prepravu a servírovanie stravy imobilným obyvateľom zariadenia.        
Projekt nebol podporený.

 

8. Názov projektu: Proti drogám

Poskytovateľ:  Ministerstvo zdravotníctva SR      
Dátum podania žiadosti: 9.5.2016
Celkový rozpočet:  11 640,00 €
Spolufinancovanie: 600,00 €
Dotácia: 11 040,00 €
Zhrnutie projektu:   Projekt sa týkal prevencie protidrogových aktivít zameraných na deti. Aktivity pozostávajú z odborných prednášok, športového dňa a kultúrneho podujatia.     
Projekt nebol podporený.
 

9. Názov projektu: Futbal to je hra!

Poskytovateľ:  Nadácia Slovenskej sporiteľne     
Dátum podania žiadosti: 13.5.2016
Celkový rozpočet:  max. 3 000,00 €
Spolufinancovanie: 0,00 €
Dotácia:  3 000,00 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu bolo zakúpenie vybavenia pre futbalový klub mesta Kežmarok.
Projekt nebol podporený.
 

10. Názov projektu: Geopark – ZŠ Dr. Fischera

Poskytovateľ:  SPP – Zlepšime spoločne Slovensko     
Dátum podania žiadosti: 13.07.2016
Celkový rozpočet:  5 995,00 €
Dotácia:  5 995,00 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu bolo vybudovať inovatívny geologický náučný chodník v areáli Základnej školy Dr. Daniela Fischera v Kežmarku.      
Projekt nebol podporený.

 

11. Názov projektu: SPP – spoločne pri tanku  

Poskytovateľ:  SPP – Zlepšime spoločne Slovensko      
Dátum podania žiadosti: 13.07.2016
Celkový rozpočet:  6 000,00 €
Dotácia:  6 000,00 €
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu bola rekonštrukcia a obnova parku a zelene pri tanku v meste Kežmarok.
Projekt nebol podporený.
 

 12. Názov projektu: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. etapa

Poskytovateľ:  Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 16.08.2016
Celkový rozpočet:  643 333,06 €
Spolufinancovanie: 32 166,66
Dotácia: 611 166,40
Zhrnutie projektu:   Projekt sa týka tvorby a budovania cyklochodníka - prieťah mestom Kežmarok.
Projekt schválený,  je vo fáze realizácie.

 


13. Názov projektu: Discover Kežmarok in EU

Poskytovateľ:  Európa pre občanov
Dátum podania žiadosti: 24.08.2016
Celkový rozpočet:  10 000,00 €
Spolufinancovanie: 0,00
Dotácia: 10 000,00
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu bolo vytvorenie  kultúrneho a športového podujatia na medzinárodnej úrovni so zámerom propagácie kultúry a histórie mesta Kežmarok.
Projekt nebol podporený.

 

14. Názov projektu: Rekonštrukcia vínnej cesty Limanowa- Kežmarok

Poskytovateľ:  Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 16.08.2016
Celkový rozpočet:  755 392,66 €
Predpokladané spolufinancovanie: 37 769,63
Predpokladaná dotácia: 717 623,03
Zhrnutie projektu:  
Projekt sa týka rekonštrukcie meštianskeho domu na Hradnom námestí č. 3 pre návštevníkov mesta a účastníkov cyklotrás v meste Kežmarok.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

15. Názov projektu: PSS „Skrášli svoje okolie“ Úprava schodísk sídl. Sever

Poskytovateľ:  PSS
Dátum podania žiadosti: 9.9.2016
Celkový rozpočet:  5 000,00 €
Predpokladané spolufinancovanie: 0,00 €
Predpokladaná dotácia: 5 000,00 €
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu je oprava a obnova verejných priestranstiev na sídlisku Sever a to najmä verejné schodiská a cestičky.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

16. Názov projektu: Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok

Poskytovateľ:  Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 15.09.2016
Celkový rozpočet:  54 489,00 €
Predpokladané spolufinancovanie: 2 724,45
Predpokladaná dotácia: 51 764,55
Zhrnutie projektu:  
Projekt sa týka rekonštrukcie cyklistických prístreškov, doplnenie mobiliáru k cyklistickým chodníkom, vybudovanie oddychovej zóny a pump ride trackovej trasy pri areáli Zlatná Kežmarok.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

17. Názov projektu: Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičstvo Nového Targu a Kežmarku

Poskytovateľ: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 15.09.2016
Celkový rozpočet:  36 813,90 €
Predpokladané spolufinancovanie: 1 840,70
Predpokladaná dotácia: 34 973,20
Zhrnutie projektu:  
Projekt sa týka vydanie monografie mesta Kežmarok. Kniha História Kežmarku od polovice 18. storočia po súčasnosť. Kniha sa delí do dvoch konceptov a to: I. Politický a hospodársky vývoj mesta Kežmarok od 2. polovice 18. storočia po súčasnosť a II. Školstvo a kultúra od r. 1945 po súčasnosť. Kniha zachytáva kultúrne dianie a aktivity mesta Kežmarok od minulosti po súčasnosť.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

18. Názov projektu: Podpora zlepšenia dopravnej situácie v meste

Poskytovateľ:  Ministerstvo vnútra SR + Nadácia ČSOB Banky
Dátum podania žiadosti: 21.09.2016
Celkový rozpočet: 17 585,00  €
Spolufinancovanie: 9 585,00
Dotácia: 6 000,00 € + 2 000,00 €
Zhrnutie projektu:   Projekt sa týka osvetlenie prechodov pre chodcov a osadenie meračov rýchlosti na komunikáciách mesta Kežmarok.
Projekt schválený, ukončený.

 

19. Názov projektu: Rezbárske sympózium

Poskytovateľ:  Vyšehrádsky fond
Dátum podania žiadosti: 29.11.2016
Celkový rozpočet: 20 000,00 €
Predpokladané spolufinancovanie: 4 000,00 €
Predpokladaná dotácia: 16 000,00 €
Zhrnutie projektu:  
Pri príležitosti osláv 500 rokov reformácie cirkvi a 300 rokov od vybudovania dreveného evanjelického artikulárneho kostola v Kežmarku sa uskutočnia v priebehu roka 2017 rôzne oslavy a podujatia. Mesto Kežmarok sa plánuje zapojiť s prípravou a realizáciou projektu Rezbárskeho sympózia v Kežmarku.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

20. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46 „Barónka“

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR
Plánovaný termín podania žiadosti: 19.12.2016
Celkový rozpočet: 56 246,00 €
Predpokladané spolufinancovanie: 2 813,00 €
Predpokladaná dotácia: 53 433,00 €
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu je obnova fasády, strechy, okien a dverí na meštianskom dome na Hlavnom námestí č. 46.
Projekt je vo fáze hodnotenia.  

 

21. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu Dr. Alexandra č. 16 „Enzým“

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR
Plánovaný termín podania žiadosti: 19.12.2016
Celkový rozpočet: 25 669,32 €
Predpokladané spolufinancovanie: 1 284,32 €
Predpokladaná dotácia: 24 385,00 €
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu je stabilizácia meštianskeho domu Dr. Alexandra č. 16.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

22. Názov projektu: Seniorfit Park

Poskytovateľ:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Plánovaný termín podania žiadosti: 31.12.2016
Celkový rozpočet: 18 600 €
Predpokladané spolufinancovanie: 1 860 €
Predpokladaná dotácia: 16 740 €
Zhrnutie projektu:   Predmetom projektu je zriadenie Seniorfit parku v areáli zariadenia. Pôjde o umiestnenie 6 cvičebných zariadení určených pre seniorov, informačnej tabuli v záhrade zariadenia.
Projekt je vo fáze hodnotenia.  

 

PROJEKTY PODANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM OBDOBÍ /
DOTÁCIA POSKYTNUTÁ V ROKU 2016

 

1. Názov projektu: Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dátum podania žiadosti:  28. 10. 2009
Celkový rozpočet: 764 953,11 €
Spolufinancovanie:  53 913,73 €
Dotácia:  711 039,38 €
Zhrnutie projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v centre mesta, ktorej využitie bude slúžiť na rozšírenie činnosti pamäťovej a fondovej inštitúcie – Mestskej knižnice v Kežmarku a na zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne.
Projekt schválený, ukončený, prebieha monitorovacie obdobie.

 

2. Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Dátum podania žiadosti: 29.9.2015
Celkový rozpočet:   248 478,90 €               
Spolufinancovanie:   43 406,95 €      
Dotácia: 205 071,95 €                                 
Zhrnutie projektu: ProjektModernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok“ pozostával z troch aktivít: 1. Vypracovanie svetelno-technickej štúdie, 2. Modernizácia verejného osvetlenia - výmena zastaraných svietidiel za nové moderné LED svietidlá na území mesta Kežmarok, 3. Realizácia svetelno-technického merania. Modernizáciou verejného osvetlenia sa zvýšila kvalita osvetlenia ulíc a znížila sa jeho energetická náročnosť.
Projekt schválený, ukončený, prebieha monitorovacie obdobie.

 

3. Názov projektu: Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality

Poskytovateľ: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Dátum podania žiadosti: 24. 08. 2015
Celkový rozpočet: 22 041,00 €
Spolufinancovanie: 9 041,00 €
Dotácia: 13 000,00 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovania rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície.
Projekt schválený, ukončený.

 

4. Názov projektu: Zateplenie ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku
Poskytovateľ: Environmentálny fond
Dátum podania žiadosti: 9.10.2015
Celkový rozpočet: 230 462,00 €
Spolufinancovanie: 122 083,00 €
Dotácia: 108 379,00
Zhrnutie projektu:   Zateplenie objektu ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku
Projekt schválený, ukončený.

 

5. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu na ul. Hlavné nám č. 52

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR
Dátum podania žiadosti: 5.11.2015
Celkový rozpočet39 964,00 €
Spolufinancovanie: 14 964,00 €
Dotácia: 25 000,00 €
Zhrnutie projektu:   Budova meštianskeho domu č. 25 sa nachádza na Hlavnom námestí v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok. V súčasnosti sa nachádzajú okná a fasáda v havarijnom stave. Tieto nedostatky poškodzujú túto budovu a znehodnocujú ju. V rámci obnovy chceme realizovať výmenu výplní okenných otvorov a dverí, obnovu čelnej fasády a spracovať technický posudok.
Projekt schválený, ukončený.                                                                


 
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody na ulici Tatranská.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 8.10.2018 od 8:30 do 14:00 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY v Kežmarku na Ul. Tatranskej z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa V

  8.10.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 5.10.2018

  Vážený odberateľ,   oznamujeme Vám, že dňa 5. októbra 2018 od 8:00 do 14:30 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA PITNEJ VODY v meste Kežmarok dolná časť sídl. Juh ul. Petržalská, Bardejovská, Košická, Lanškrounská, Levočská, Weilburská, Tvarožianská, obchody TESCO, Kaufland, kotolne v správe Spravbytherm a Základná škola. Ospravedlňujeme sa Vám za probl

  5.10.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: Michalská 67 Kežmarok, ČOM: 0001358640, EIC: 24ZVS0000696420B Pod traťou 15 Kežmarok, ČOM: 0000513075, EIC: 24ZVS0000012177U v termíne 27. september 2018 od 06:50 h do 15:30 h

  20.9.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody Kostolné námestie.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dnes t.j.  23.8.2018 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY od 8:30 do 14:00 na Ul. Kostolné námestie v Kežmarku z dôvodu odstraňovania poruchy. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548. Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy

  23.8.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody Slavkovská.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dnes t.j.  23.8.2018 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY od 8:30 do 14:00 na Ul. Slavkovská cesta v Kežmarku z dôvodu odstraňovania poruchy-  odstavené celá ul.Slakovská  Lidl, Oktan, Zamaz kuchyňa, Tatraponk, Poľno nákup, TSA, kamenárstvo, 2x autobazár ,drevona, P-ečko ,Salamander ,Blac Red predajna nábytku -  bez náhradné

  23.8.2018 viac
Október 2018
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Róbert Lipták, bytom Kežmarok Pavol Kuruc, bytom Kežmarok   že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnás

  17.10.2018 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Dušan Galovič, bytom Kežmarok Timea Ninčkáková, bytom Kežmarok Andrej Višňovský, bytom Kežmarok Peter Sliva, bytom Kežmarok Ondrej Strišovský, byt

  15.10.2018 viac
 • Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania. Stavba: Telekomunikačná stavba FTTH Kežmar

  15.10.2018 viac

Zľavová kupónová brožúra slúži pre uplatnenie zľavy na rôzne služby a produkty na území mesta Kežmarok. Obsahuje 13 zľavových kupónov.

Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka