Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Tlačové správy

Tlačové správy

Druhý najvyšší rozpočetVytlačiť
 

Poslanci na poslednom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva prijali návrh rozpočtu pre rok 2018 vo výške 20,9 mil. eur.

Kežmarok (21. december 2017) - 14. decembra poslanci rozhodovali o rozpočte pre budúci rok. Predložený bol vo výške 20 958 000 € ako vyrovnaný.  „V roku 2018 pôjde o druhý najvyšší rozpočet mesta v jeho histórii,“ povedal pred schvaľovaním tohto závažného dokumentu primátor Ján Ferenčák. Momentálne najvyšší bol schválený pred rokom pre rok 2017 vo výške 21,4 mil.

V harmonograme aktivít sa veľká pozornosť venovala rozvojovým investičným aktivitám, na ktoré sa mesto pripravovalo aj v minulom období a zapojí do financovania kapitálových výdavkov aj rezervný fond vo výške 2 233 410 €. Z neho a z ostatných zdrojov mesta budú financované mnohé investície. Do plánu je zapojené dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna vo výške cca 2 mil €, cyklochodník  prieťah mestom (664-tis €) z projektu Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier,  cyklochodník okolo historického jadra mesta (532-tis €), rekonštrukcie miestnych komunikácií, zariadenia pre seniorov (282 tis €), výstavba nájomných bytov (990-tis. €), detské ihriská  (130-tis.€), napríklad na ul. Martina Lányiho, na sídlisku JUH a ďalšie.

V rozpočtových výdavkoch mesta je plánovaná suma 400-tis € z bežných prostriedkov na opravy a údržbu miestnych komunikácií. Kapitálové výdavky  sú určené na prípravu štúdie okružnej križovatky na sídlisku JUH (7-tis. €), druhú etapu rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. Trhovište (300-tis. €), tiež dokončenie mosta a opravu miestnej komunikácie na sídlisku SEVER (333-tis.€).

Kežmarčanom sa bude lepšie kráčať po obnovených chodníkoch, na ktoré mesto vyčlenilo 118-tis. €.

Kežmarok je úspešný v mnohých projektoch na získanie podpory z eurofondov a podané sú ďalšie. V prípade úspešnosti sa v rokoch 2018 a 2019 bude investovať do vnútroblokov na sídlisku SEVER (530-tis €), rekonštrukcie vínnej cesty Limanowa - Kežmarok v rámci projektu cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce (850-tis.€),  naplánovaná je rekonštrukcia telocvične ZŠ Grundschule (150-tis €), Materskej školy na ul. Možiarska (280-tis €). Dôležitou environmentálnou investíciou je aj pripravovaná výstavba kompostárne, ktorú by mesto realizovalo s podporou externých zdrojov v ďalších obdobiach.

 


 
 

V Kežmarku plánujú výstavbu nového bytového domuVytlačiť
 

Kežmarok (14. december 2017) – Na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci odsúhlasili výstavbu mestského nájomného domu na sídlisku Juh na ulici Weilburská.

Projektová dokumentácia bola spracovaná už v roku 2016. Dnes boli mestskému zastupiteľstvu predložené návrhy uznesení, bez prijatia ktorých nie je možné požiadať o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR. „Ak budú žiadosti úspešné, mesto následne začne s výstavbou,“ uviedol primátor Ján Ferenčák.

Nový bytový dom bude obsahovať 18 bytových jednotiek, z toho päť bytov bude dvojizbových, trinásť trojizbových. Jeden z nich bude určený pre imobilných občanov.

Návrh financovania výstavby je z externých zdrojov, z prostriedkov ŠFRB vo forme úveru vo výške 70 percent a z dotácie MDaV vo výške 30 percent. Financovanie technickej infraštruktúry bude z vlastných prostriedkov mesta Kežmarok. Cena bytovky vrátane DPH je 988,4-tisíc eur. Verejná súťaž na výstavbu bola vyhlásená v decembri minulého roku.

Nový bytový dom má na ulici Weilburská rezervované evidenčné číslo 2 a 4. „Mesto má záujem pomôcť v naštartovaní bývania predovšetkým mladých rodín,“ dodal primátor.


 
 

Memorandum je prvým impulzom k vysokoškolskému vzdelaniu v KežmarkuVytlačiť
 

(Kežmarok, 5. decembra) Prvý krok k naštartovaniu vysokoškolského štúdia v meste Kežmarok včera spečatili podpisom memoranda primátor Ján Ferenčák a rektorka súkromnej Vysokej školy ekonomiky a manažmentu verejnej správy v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.

Alma mater školy bude v Bratislave. V Kežmarku má vzniknúť miesto prvého kontaktu. Poslucháčom chcú takto uľahčiť štúdium. Dôvodom je to, aby sa študenti po skončení štúdia zamestnali v tomto regióne. „Máme pred sebou ešte veľa práce vrátiť študentský život do mesta, prvý pozitívny krok už ale máme za sebou,“ povedal primátor Ferenčáka. „Sme už za takým trendom, že škola postaví budovu a študenti tam budú chodiť. Myslím si, že škola by už mala vycestovať k študentom a do takých regiónov, ako je práve Kežmarok, ktorý patrí k tým najmenej rozvinutým, ktorý trpí tým, že veľké mestá z neho doslova vysávajú ľudí.“

Byť študentom bratislavskej školy a študovať v Kežmarku je podľa rektorky možné cez kombinované štúdium. „Ide o dištančné a prezenčné štúdium. Keďže sme modernou vysokou školou, ktorá do života vnáša, uplatňuje a využíva najmodernejšiu výpočtovú techniku, využívame to aj v pedagogickom procese. Preto my môžeme asi 75 percent výučby uskutočňovať dištančnou formou. Asi 25 percent je prezenčne,“ uviedla rektorka Cibáková. Konzultácie k vybraným predmetom budú v Kežmarku. Štúdium absolvuje bez potreby cestovania v domácich podmienkach cez digitálnu metódu.

Umiestnenie kancelárie prvého kontaktu zatiaľ nie je presne stanovené. Podľa primátora Ferenčáka do úvahy prichádza aj areál bývalých kasární, kde by malo vzniknúť študentské mestečko kežmarských stredných škôl.

Podporu myšlienke vyjadril aj novozvolený predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. „Ja sám mám skúsenosť s vysokou školou, ktorá pôsobí v Levoči a je to pridaná hodnota pre mesto. Vždy keď je akademický rok, tak automaticky máme plné mesto mladých ľudí, ktorí sú životom pre to mesto,“ uviedol Majerský a dodal, že v našom kraji sú potrebné školy s technickým zameraním.

Ambíciou mesta Kežmarok je hlavne podporovať malé a stredné podnikanie. „Máme tu veľa poľnohospodárov, máme tu ľudí, ktorí chcú rozvíjať svoj vlastný biznis. Mesto chce hlavne začínajúcich podnikateľov prepojiť s touto vysokou školou. Toto by malo byť impulzom regiónu,“ povedal primátor mesta Ján Ferenčák.

24302217_540167462983792_5613236114664025177_o.jpg24799420_540167759650429_6743217606812387432_o.jpg


 
 

Spoluprácu Kežmarku a vysokej školy z Bratislavy spečatí memorandumVytlačiť
 

Kežmarok (28. novembra) – Memorandum podpíše primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák a rektorka súkromnej Vysokej školy ekonomiky a manažmentu verejnej správy v Bratislave Viera Cibáková. Myšlienku podporujú aj primátori ďalších spišských miest.

V pondelok 4. decembra 2017 o 14.00 hodine sa v kežmarskom kine Iskre bude konať slávnostný akt podpisu Memoranda o spolupráci medzi mestom Kežmarok a Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Zámerom  spolupráce je zriadiť v meste Kežmarok miesto prvého kontaktu pre celý región Spiša. „Základom rozvoja každého mesta sú vzdelaní ľudia. Z Kežmarku nám študenti  na vysokoškolské štúdiu odchádzajú do väčších miest. Trpí tým napredovanie nielen Kežmarku, ale celého regiónu Spiša.  Zriadením kontaktného miesta vysokej školy dáme našej mládeži príležitosť študovať a ostať doma,“ povedal primátor Ján Ferenčák.

Hlavnou úlohou miesta prvého kontaktu bude poskytovať administratívnu podporu a pomoc študentom, poskytovať konzultácie k vybraným témam predmetov študijných programov, konzultácie k seminárnym a záverečným prácam. Širokej verejnosti môže poskytovať aj odborné poradenstvo a kurzy ďalšieho vzdelávania podľa aktuálnych potrieb trhu práce v regióne.

S výučbou v Kežmarku škola plánuje začať už v školskom roku 2018/2019, podmienkou je záujem o ponúkané študijné odbory zo strany študentov. 


 
 

Sobotňajší hokejbalový zápas na domácom ihriskuVytlačiť
 

Kežmarok (25. október 2017) - Ráno bolo venované opäť hokejbalu. Primátor Ján Ferenčák zvolal ďalšie stretnutie k podpisu nájomnej zmluvy hokejbalového ihriska.

Dnes sa zúčastnené strany dohodli na finálnych podmienkach spolupráce. Predložené budú dve zmluvy, a to medzi Mestským športovým klubom (MŠK) a Základnou školou Dr. D. Fischera o prenájme ihriska, a druhá medzi MŠK a občianskym združením Šport je cesta o organizácii a prevzatí zodpovednosti za organizovanie zápasov a tréningového procesu. Nájsť riešenie ale nebolo jednoduché.

„Hľadanie kompromisu bolo asi to najťažšie. Je však dôležité, aby zúčastnené strany plnili všetky body vzájomnej dohody,“ povedal primátor po stretnutí. „Ide nám o to, aby sa športovci mohli baviť športom, aby deti mohli trénovať a ľudia sa mohli prísť na zápasy pozrieť. Musím však povedať, že sa mi potvrdzuje, že prioritou vždy musí byť občan,“ dodal Ján Ferenčák.

Tréner Maroš Hric verí v pozitívny vývoj situácie. „Urobíme maximum, aby sme všetky podmienky, ktoré nám sú dané, splnili na sto percent. Verím, že sobotňajší zápas s Vrútkami odohráme už doma,“ uviedol Hric. „Chcem sa poďakovať hlavne primátorovi, riaditeľke ZŠ Dr. D. Fischera pani Slovíkovej a štatutárovi MŠK Ľubovi Kovalskému aj Miňovi Glevaňákovi. Dúfam, že budeme všetci spolupracovať tak, ako si to mesto Kežmarok zaslúži,“ povedal Maroš Hric.

Po podpise zmlúv by mali hokejbalisti odohrať domáci zápas na kežmarskom štadióne s Vrútkami a v nedeľu s Považskou Bystricou. „Verím, že naši fanúšikovia, ktorí nám verili a stáli pri nás nám pomôžu dodržiavať podmienky, ktoré sú stanovené MŠK a školou,“ podotkol Hric.


 
 

Obmedzenia v doprave a zobojsmernenie Tatranskej uliceVytlačiť
 

Kežmarok (24. október 2017) - V Kežmarku sú rozbehnuté viaceré investičné aktivity, ktoré zasahujú do cestnej premávky. Na niektorých uliciach prebiehajú výmeny vodovodov, rekonštrukcie ciest a chodníkov, pokračuje rekonštrukcia zimného štadiónu a mesto plánuje pokračovať v protipovodňových opatreniach. O trpezlivosť žiadame chodcov aj vodičov.

Jednosmerná doprava v časti ulice Tatranská v Kežmarku bude dočasne opäť zobojsmernená. V týchto dňoch sú na ulici Mučeníkov a ulici Krvavé pole plánované rekonštrukčné práce na rozvodoch vody a miestnych komunikáciách. Dôvodom zmeny je zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na spomínaných uliciach. Zmena potrvá od stredy 25. októbra do 30. júna 2018.

Jednosmerka Tatranská, most Sever, policajti 013.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obmedzenie pre chodcov platí už niečo vyše mesiaca pri prechode okolo staveniska zimného štadiónu. Chodník prechádzajúci popod tribúnu športoviska je od 5. septembra uzavretý a neprechodný pre peších. Na stavbe rekonštrukcie haly sa intenzívne pracuje. Chodci sú presmerovaní od okresného súdu na ulicu Priekopa.

Úplne uzavretý bude v týchto dňoch most na sídlisku Sever pri spoločnosti Kávomaty, ktorý nebude priechodný autami ani chodcami. Plánovaná odstávka je od 23. októbra 2017 do 4. marca 2018. Most prejde komplexnou výmenou. Obchádzková trasa povedie po ulici Nižná brána cez most pri objekte STS Kežmarok.

Jednosmerka Tatranská, most Sever, policajti 024.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2017 mesto Kežmarok plánuje rekonštrukcie asfaltov miestnych komunikácií a výmeny obrubníkov na celej dĺžke, prípadne len čiastočne na uliciach Mučeníkov, Obrancov mieru,  Petržalská, spoj medzi Garbiarskou a Možiarskou ulicou, ďalej Zochova, Krvavé pole, Kostolné námestie, Severná, Baštová, Dr. Alexandra, Lanškrounská, Komenského, Kamenná baňa, Vyšný mlyn a Gaštanová.  Opravy a výmeny niektorých vodovodov realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad.


 
 

Pumptracková dráha v Zlatnej bude čoskoro dokončená Vytlačiť
 

Kežmarok (24. október 2017) - Priaznivci cyklistiky a pumpovania sa môžu tešiť na novú atrakciu. Takzvaná pumptracková dráha s vlnami a terénnymi prekážkami pre cyklistov už o pár dní pribudne neďaleko húpacieho mosta.

V obľúbenej oddychovej zóne Zlatná vznikne ďalšie športovisko a ihrisko pre Kežmarčanov a širokú verejnosť. Mesto Kežmarok a Nový Targ sa pustili do spoločného projektu. Vybudovanie pumptracku, oddychovej zóny a oprava altánkov je súčasť projektu s názvom Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov. Na jeho realizácii sa podieľajú prostredníctvom Programu Interreg Poľsko – Slovensko obidve mestá, ktoré majú už dlhšie podpísanú partnerskú zmluvu.

V týchto dňoch prebiehajú intenzívne práce na výstavbe dráhy pri cyklochodníku v lokalite Zlatná. Súčasťou oddychovej zóny bude aj opičia dráha, lanová pyramída a cyklostanica na opravu bicyklov. V rámci projektu sa zrekonštruujú altánky, mesto doplní lavičky a odpadkové koše. Termín dokončenia je naplánovaný na koniec októbra. Slávnostné otvorenie a prvé preteky radnica zorganizuje na jar budúceho roku. Pumptracková dráha je určená pre všetky vekové kategórie.

Projekt je financovaný z fondov Európskej únie, ktorá poskytla čiastku 44 015 eur, zo štátneho rozpočtu vo výške 5 178 eur a z vlastných zdrojov mesta Kežmarok vo výške 2 589 eur.
 

20171012_140406.jpg


 
 

Dohoda k hokejbalu má vzniknúť do utorkaVytlačiť
 

Kežmarok (20. október 2017) - Včera primátor Ján Ferenčák zvolal ďalšie stretnutie k situácii okolo kežmarského hokejbalu. Do zasadačky mestského úradu prišli zástupcovia hokejbalového klubu (HK) Maroš Hric, Libor Teplický a Milan Glevaňák, riaditeľka ZŠ Dr. Fischera Iveta Slovíková, Mária Michalovičová a Margita Imrišková z úradu verejného zdravotníctva, štatutár Mestského športového klubu (MŠK) Kežmarok Ľuboslav Kovalský, náčelník mestskej polície Jozef Marhefka a poslanci mestského zastupiteľstva Matúš Polák a Miroslav Perignáth.

Témou bolo vyriešenie problému užívania hokejbalového ihriska, ktorý sa nachádza v školskom areáli ZŠ Dr. D. Fischera. Koncom mája skončila nájomná zmluva medzi základnou školou a hokejbalovým klubom. Od toho obdobia sa na spoločných podmienkach prenájmu nedohodli. „Všetci máme záujem, aby hokejbal v meste fungoval aj naďalej. Chceme, aby seniori hrali v domácom prostredí a deti a mládež trénovali na kežmarskom ihrisku. Dnes sme sa stretli, aby sme našli kompromis akceptovateľný pre všetky strany, vrátane školy aj hokejbalového klubu,“ povedal Ján Ferenčák.

Na stretnutí odzneli podmienky, ktoré dodnes splnené neboli. Hľadala sa preto dohoda. Hokejbalisti žiadali, aby sa seniorské zápasy mohli organizovať na hokejbalovom ihrisku a aj za účasti verejnosti. Kľúčovou podmienkou zo strany riaditeľky Slovíkovej aj prezidenta MŠK Kovalského bolo určenie novej zodpovednej osoby pre komunikáciu a organizovanie zápasov. Za komunikačné osoby hokejbalisti určili Maroša Hrica a Libora Teplického.

Ďalšie požiadavky sa týkali udržiavania čistoty areálu, dodržiavania zákazu fajčenia, zabezpečenia bezpečnosti zo strany organizátorov, dodržania limitu divákov a ďalšie. Primátor prisľúbil pomoc pri zabezpečení mobilných toaliet. Mestský športový klub pomôže finančne mládeži. Tréner MŠK VIPPOKERPRO Kežmarok Maroš Hric sľúbil dodržať podmienky a reprezentovať mesto Kežmarok v tom najlepšom svetle. „Úlohou pre všetky zúčastnené strany je, aby do utorka budúceho týždňa pripravili zmluvu s dohodnutými podmienkami a podpísali ju,“ uviedol Ferenčák.

Primátor sa počas stretnutia dotkol otázky financovania hokejbalového klubu. „V celej histórii športových klubov sa nestalo, že by sa politická strana stala sponzorom niektorého klubu. Toto je prvý prípad,“ povedal. Podľa transparentného účtu verejne prístupného získalo občianske združenie Šport je cesta 1500 eur od politickej strany Ľudová strana naše Slovensko. Primátor vyzval vedenie MŠK, aby k tejto veci zaujalo stanovisko.

Mestský športový klub dostal z mestského rozpočtu tento rok 140 tisíc eur, občianske združenie Šport je cesta z toho balíka doteraz získalo na činnosť sumu približne 20 tisíc eur. Prenájmy športovísk tvoria ďalšiu čiastku.


 
 

Perinbaba 2 opäť v KežmarkuVytlačiť
 

KEŽMAROK (13. október 2017) - Dnes Kežmarok privítal vzácnu návštevu, filmového režiséra Juraja Jakubiska s asistentmi, ktorí prišli dohodnúť termín ďalšieho natáčania Perinbaby 2. Už budúci mesiac ožije Drevený artikulárny kostol dejom rozprávky, tento krát sa tu bude konať svadba. A aj komparzisti si prídu na svoje.

Po natočení vianočného trhu, ktorý vo februári Jakubiskovci filmovali na Kostolnom námestí v Kežmarku sa opäť vracajú. Už v polovici novembra budú točiť v Drevenom artikulárnom kostole svadbu Jakubkovho syna, ale aj niektoré scény v uliciach mesta. Dokopy 40 komparzistov si opäť bude môcť zahrať svoju malú rolu

 „V Kežmarku je príjemné prostredie, sú tu príjemní ľudia. Som rád, že som sa opäť vrátil. Som skoro Spišiak, toto je krásna oblasť. Som rád, že som sa narodil na takej úrodnej pôde ako je Spiš. Žijú tu temperamentní ľudia, čo nie je agresivita, ale je to schopnosť.

Pozdravujem všetkých divákov. Myslím, že predpremiéra filmu bude práve v Kežmarku a všetkých na ňu včas pozvem. Tu sme začali Perinbabu 2 natáčať a tu aj začne cesta hotového filmu do sveta,“ povedal filmový režisér Juraj Jakubisko.


 
 

V Kežmarku si pripomenieme Svetový deň cestovného ruchuVytlačiť
 

KEŽMAROK (22. september 2017) – Podujatie s názvom Nočný Kežmarok odštartuje dnes večer o 19.00 pátračská súťaž určená pre rodiny s deťmi. Pre milovníkov bežeckého športu sú naplánované štyri disciplín. Týmto podujatím si  pripomenieme Svetový deň cestovného ruchu - 27. september, kedy sa oficiálne končí letná turistická sezóna na severnej pologuli.  

Druhý ročník športovo – kultúrneho podujatia organizovaného mestom „Nočný Kežmarok“ má dve časti. Prvá je tak trochu tajomná, určená pre malých aj väčších zvedavcov. Pátračská akcia dvojíc v zložení dospelý a dieťa do 12 rokov bude mať osem stanovíšť rozmiestnených v historickej časti mesta. Registrácia začne o 17.30, štart je naplánovaný na 19.00. Po registrácii pri štarte dostanú súťažiace dvojice indíciu na prvé stanovište a následne na ďalšie. Z indícií súťažiaci vyplnia tajničku a odovzdajú ju organizátorom. Všetci súťažiaci dostanú odmenu, súťažná dvojica medailu a prví traja s najlepším časom získajú aj cenu.

Beh nočným Kežmarkom je v poradí treťou súťažou zo série behov v Kežmarok Running Tour 2017. Prezentácia a registrácia pretekárov Nočného behu bude od pól siedmej do pól ôsmej večer. Štart všetkých bežeckých disciplín je o 20.00. Najkratší okruh v dĺžke 1,4 km je určený pre žiakov. Dospelí pobežia na 4,2 kilometrov dlhej trati tak ako aj chodci so špeciálnymi paličkami v kategórii Nording walking. Prihlásených je doteraz 105 bežcov zo širokého okolia. Ďalší sa môžu prihlásiť v čase registrácie.

Podujatie bude hudobne sprevádzať skupina Batida so svojou bubnovou šou a obľúbená kežmarská skupina Mobile.


 
 
Položky 1-10 z 31
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody.

  oznamujeme Vám, že dňa 11.1.2018 od 8:30 do 14:00  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY v meste Kežmarok na ul. Továrenská + Rondo a Tatraľan. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vodou. Ďakujeme za poch

  11.1.2018 viac
 • Prerušená dodávka vody ul. Továrenská + Rondo a Tatraľan.

  Dňa 11.1.2018 od 8:30 do 14:00  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY v meste Kežmarok na ul. Továrenská + Rondo a Tatraľan. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vodou. Ďakujeme za pochopenie.

  11.1.2018 viac
 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny ul. Jána Chalúpku, ul. Tatranská

  V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok: úseky - ul. Jána Chalúpku od č.d. 6 po č.d. 36 párne, od č.d. 1 po č.d. 21 nepárne, ul. Tatranská od č.d. 26 po č.d. 62 párne, od č.d. 29 po č.d. 53 nepárne: 9. január 2018 od 07:40 h do 15:30 h

  9.1.2018 viac
 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny ul. Kostolné námestie

  V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok: ul. Kostolné námestie v úseku od č.d. 21 po č.d. 29 nepárne: 10. január 2018 od 08:00 h do 15:30 h.

  9.1.2018 viac
 • Oznámenie o strategickom dokumente- Územný plán obce Ľubica.

  17.1.2018 viac
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Majerčák

       Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom         17. 01. 2018  trvalý pobyt                       Ľuboslav Majerčák, narodený 07. 04. 1973   

  17.1.2018 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Dunka Ľubomír, bytom Kežmarok Miloš Labus, bytom Kežmarok Labusová Jana, bytom Kežmarok Findoráková Daniela, bytom Kežmarok Lerchová Edita, bytom

  16.1.2018 viac

Zľavová kupónová brožúra slúži pre uplatnenie zľavy na rôzne služby a produkty na území mesta Kežmarok. Obsahuje 13 zľavových kupónov.

Poznáš v Kežmarku miesta, ktoré nefungujú ako by mali, vidíš v nich jedinečný potenciál?

Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka