Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Tlačové správy

Tlačové správy

Kežmarku sa finančne naďalej daríVytlačiť
 

V hospodárení sa kežmarskej radnici darí aj naďalej. Už po štvrtý krát za posledné 4 ročné obdobie sa dostala do prvej trojky najlepšie hospodáriacich miest v Prešovskom samosprávnom kraji.

Kežmarok, 15. augusta 2018 - Spoločnosť INEKO uverejnila výsledky finančného zdravia jednotlivých miest, obcí a vyšších územných celkov za rok 2017. Naše mesto sa v rámci Prešovského samosprávneho kraja umiestnilo na druhom a celoslovensky na 16. mieste. Rok predtým sme skončili za Prešovský kraj na prvom a na 18. mieste v rámci Slovenska. Z okolitých miest predbehol v 2017 roku Kežmarok iba Poprad, hoci v celkovom hodnotení získali obe mestá rovnaký počet bodov (5,4 zo 6-tich). Prinášame niekoľko vybraných ukazovateľov:

HODNOTENIE FINANČNÉHO ZDRAVIA  MESTO KEŽMAROK

 

2011 - 2014

2012 - 2015

2013 - 2016

2014 - 2017

CELKOVÉ FINANČNÉ ZDRAVIE 

5,1/6

5,3/6

5,4/6

5,4 / 6

ZLOŽKY FINANČNÉHO ZDRAVIA

       

Celkový dlh 

6/6

6/6

6/6

6/6

Dlhová služba 

5,8/6

5,7/6

5,7/6

5,7/6

Bilancia bežného účtu 

3,3/6

3,9/6

4,0/6

4,1/6

Záväzky po splatnosti k príjmom 

6/6

6/6

6/6

6/6

Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti 

6/6

6/6

6/6

6/6

         

INDIKÁTORY NA OBYVATEĽA

2014

2015

2016

2017

Základná bilancia na obyvateľa

13 €

650 €

74 €

-87 €

Celkový dlh na obyvateľa

5 €

4 €

0 €

0 €

Čistý majetok na obyvateľa

3 329 €

3 506 €

3 636 €

3 495 €

Výsledok hospodárenia na obyvateľa

-47 €

17 €

-51 €

127 €

         

ÚVERY A ÚČTY

2014

2015

2016

2017

Celkový dlh (podľa zákona)

80 704 €

78 165 €

0 €

50 €

Bankové úvery a výpomoci

80 704 €

78 165 €

0 €

150 €

Úvery od ŠFRB

4 590 994 €

4 358 135 €

5 124 375 €

4 931 028 €

Výdavky na splácanie istiny

177 909 €

300 498 €

245 884 €

193 348 €

Úrokové splátky

66 444 €

59 114 €

56 148 €

51 389 €

Finančné účty

2 301 385 €

3 854 497 €

6 054 306 €

4 548 604 €

Neobežný majetok

53 523 307 €

54 905 722 €

54 471 219 €

53 635 965 €

         

OSTATNÉ

2014

2015

2016

2017

Počet obyvateľov k začiatku roka

16 789 €

16 774 €

16 693 €

16 636 €

Výsledok hospodárenia

-796 597 €

278 533 €

-849 492 €

2 108 085 €

         

Prehľad vybraných identifikátorov, zdroj: ineko.sk

       

 
 

Tlačová správa Vytlačiť
 


 
 

V Kežmarku pribudnú ďalšie kilometre cyklochodníkaVytlačiť
 

KEŽMAROK (25. júla 2018) – Minulý týždeň podpísala radnica zmluvu na budovanie 2. etapy Historicko – kultúrno prírodnej cesty okolo Tatier s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní firmou Merate. Na výstavbu mesto získalo podporu z eurofondov. Cieľom projektu je priblížiť historicky a prírodné cenné územie cykloturistom. Cyklochodník povedie prieťahom mesta Kežmarok.

Cyklistický chodník bude prechádzať katastrálnym územím Kežmarku. Projekt si vyžaduje preložku vodovodu a preložku verejného osvetlenia. Trasa je navrhnutá ako obojsmerná a pruh bude mať šírku 1,5 metra. Začiatok bude napojený na už vybudovaný cyklochodník pri čističke odpadových vôd. Chodník povedie cez sídlisko Sever po miestnej komunikácii Pod lesom, cez nový most k parku pri hrade. Chodník pre cyklistov a peších prepojí Hradskú cestu a ul. Novú, Hradné námestie a Hlavné námestie. Prepojom medzi ulicami Hlavné námestie a Priekopa sa dostávame na novovybudovaný a rozšírený spoločný chodník pre cyklistov a peších. Trasa pokračuje cez ul. Trhovište popri futbalovom štadióne a vchádza do areálu futbalového štadióna. Pokračuje na ľavostrannú hrádzu potoka Ľubica a ďalej po vzdušnej päte hrádze. Povedie cez ul. Petržalskú, Karola Kuzmányho, Ivana Stodolu a napája sa na existujúci cyklochodník smerom do obce Vrbov. Celková dĺžka cyklotrasy je 4,25 km.

Realizácia diela bude 38 dní od odovzdania staveniska. Celkový náklad predstavuje sumu 646 943,29 eur. Projekt je podporený sumou 611 166,40 eur z programu Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020 z EFRR a štátneho rozpočtu, pričom spolufinancovanie zo strany mesta je vo výške 32 166,66 eur. Vedúcim partnerom je Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry, ktorého partneri sú mesto Kežmarok, mesto Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Nowy Targ, Gmina Lapsze Nizne, mesto Spišská Belá, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Trstená.


 
 

Nové byty pre mladýchVytlačiť
 

KEŽMAROK (20. júla 2018) – Mesto plánuje výstavbu 18-bytový dom na ulici Weilburská 2 a 4. Celková cena stavby je vo výške takmer 1-milióna eur. Stavať sa budú nájomné štartovacie byty určené pre mladé rodiny.
Kežmarská radnica získala na výstavbu dotáciu od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 376.934,56 eur a úver v sume 565.390 eur je zo Štátneho fondu rozvoja bývania s výhodným nulovým úrokom.  „Kežmarok financuje technickú infraštruktúru vo výške približne 50-tisíc eur. Pôjde o komunikácie, chodníky, príjazdovú cestu a tiež parkoviská,“ uviedla Eva Kelbelová, vedúca oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku.
V ponuke budú byty pre rodiny s dvomi alebo tromi izbami. Dva byty z celkovo osemnástich sú určené pre imobilných občanov, trojizbových bytov postavia dvanásť a bytovka bude mať štyri dvojizbové bytové jednotky. Dodávateľom stavby je kežmarská spoločnosť RONDO s.r.o.. Firma sa zameriava na výstavbu občianskych obytných stavieb, zatepľovanie a ďalšie stavebné práce. S výstavbou sa má začať začiatkom augusta a bytovka bude dokončená budúci rok.
Podmienky nájmu bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok upravuje všeobecné záväzné nariadenie (VZN) č. 1/2013 a Všeobecne záväzné nariadenie č.  6/2016, ktorým sa mení VZN č. 1/2013. Jednou z nich pre zaradenie žiadateľa do zoznamu je dovŕšenie veku 18-tich rokov a potvrdenie, že nie je vlastníkom ani väčšinovým spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu a podobne. Podrobnejšie kritéria upravujú spomínané VZN. Medzi žiadateľmi sú vítaní aj „cezpoľní“. Niekdajšiu podmienku trvalého pobytu v meste Kežmarok pred podaním žiadosti mesto zrušilo ešte v 2016 roku.


 
 

Nový most už otvorenýVytlačiť
 

Tlačová správa

Nový most už otvorený

KEŽMAROK (14. júna 2018) – Obyvatelia sídliska Sever v Kežmarku už môžu od dnešného dňa využívať most, ktorý spája sídlisko s centrom mesta.

Mesto Kežmarok dnes slávnostne otvorilo most na sídlisku Sever cez potok Ľubica v dĺžke 11,95 m, ktorý nahradil pôvodný. Kežmarská radnica sa k tomuto kroku rozhodla pristúpiť predovšetkým z dôvodu zabezpečenia maximálnej možnej prietočnosti, ktorá pred výmenou spôsobovala problémy obyvateľom sídliska. Stavebné práce zahŕňali aj výmenu obrusnej vrstvy komunikácie na Ul. Pod lesom. 

Investícia spolu s cestným kobercom predstavuje 331.405,50 eur a prestavba trvala takmer trištvrte roka. Nový most je, tak ako aj jeho predchodca, jednoprúdový. Bol položený na pôvodných základoch a ďalšie rozšírenie nebolo možné. Most sa nachádza totiž v zastavanej časti mesta, kde sú husto osídlené rodinné domy. Súčasťou je lávka pre peších, ktorá z časti bude slúžiť aj pre plánovaný cyklochodník.

Prietočnosť mosta sa zvýšila z pôvodných  91 metrov kubických na 150.

Na financovanie získalo mesto výhodný úver, ktorý poskytla Všeobecná úverová banka s podporou Európskej investičnej banky. Stavbu realizovala spoločnosť Strabag s.r.o.

most.jpg


 
 

Vysoká škola podporí rozvoj mesta a regiónu Vytlačiť
 

(Kežmarok, 31. 5. 2018) –  Decembrový podpis memoranda o spolupráci medzi mestom a vysokou školou bol prvým impulzom k naštartovaniu vysokoškolského vzdelania v Kežmarku. Dnešným dňom sa v Kežmarku otvára MPK (miesto prvého kontaktu) Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Sídli v budove Barónky na Hlavnom námestí  číslo 46.
Hlavnou úlohou MPK bude poskytovať administratívnu podporu a pomoc študentom tejto vysokej školy. Kancelária študentom poskytne konzultácie k vybraným témam predmetov študijných programov, ako aj konzultácie k seminárnym a záverečným prácam. 
Podporu memoranda o spolupráci prišli dnes vyjadriť ďalší členovia. To bolo podpísané 4. decembra minulého roka a vyjadrilo mu podporu jedenásť primátorov okolitých miest. Dnes sa pridali ďalší, ktorí sú združení pod ZMOS-om Spiša.
V budove Barónky má v pláne sídliť aj Podnikateľský klub Spiša, ktorý vznikol dnešným dňom. Je občianskym združením, ktorého cieľom je zvyšovanie vzdelanosti občanov Slovenska v porovnaní s občanmi jednotlivých regiónov Európskej únie. Zameriavať sa bude na rôzne oblasti, najmä finančníctvo, poisťovníctvo, podnikanie, štrukturálne fondy, verejnú správu a ďalšie.
„Budujeme Smart Green City, kde si všetci nájdu to svoje miesto pre život. Všetko tvoria ľudia a vzdelaní ľudia sú pridanou hodnotou pre každé mesto. Teším sa, že aj študenti tejto vysokej školy budú budovať naše mesto, možno celý región,“ povedal primátor mesta Ján Ferenčák.


 
 

Výmena rozvodov na sídlisku Sever pokračujeVytlačiť
 

Kežmarok (24. 5. 2018) – Spoločnosť Spravbytherm bude v mesiacoch máj až júl pokračovať vo výmene rozvodov pre ústredné kúrenie a pre teplú vodu na sídlisku Sever. V zemi sú 45-ročné rozvody, ktoré dosiahli svoju životnosť. Tie plánujú zameniť za vysokokvalitné predizolované plastové potrubie. Práce sú momentálne v dvojmesačnom predstihu. Kežmarčania však musia počítať s obmedzeniami. Odstávka teplej úžitkovej vody je naplánovaná na jún a bude trvať dva týždne. Presný termín sa občania dozvedia včas.

Spravbytherm, s.r.o., je mestskou spoločnosťou so 100% podielom mesta Kežmarok a zabezpečuje pre neho výrobu a dodávku tepla, správu bytových a nebytových priestorov. Je nástupcom príspevkovej organizácie Mestského podniku bytového hospodárstva. Teplo na ústredné vykurovanie a teplú úžitkovú vodu dodáva do približne 3 400 bytov.

Investíciu si Spravbytherm hradí z vlastných zdrojov a pohybuje sa vo výške 400-tisíc eur.


 
 

Kežmarok udelil devätnásť oceneníVytlačiť
 


Počas slávnostného mestského zastupiteľstva poslanci udelili ocenenie Cena mesta dvanástim osobnostiam a Cenu primátora získalo sedem jednotlivcov.
Kežmarok (22. mája 2018) – Po dvoch rokoch mesto Kežmarok pripravilo slávnostné mestské zastupiteľstvo, počas ktorého si za svoju vynikajúcu či významnú činnosť odniesli plakety a poďakovania. Ocenenia získali mnohé osobnosti aj kolektívy. 
Podľa štatútu mesta sa Cena mesta Kežmarok udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti. Poslanci môžu prideliť cenu mesta aj za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí, tiež za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Cenu mesta získali:
1.    Peter Mikulášik 
Cena mesta udelená za dlhoročnú charitatívnu podporu občanom a zariadeniam mesta Kežmarok.

2.    Ľudmila Rochová - pri životnom jubileu 70 rokov, Cena mesta udelená za dlhoročnú športovú výchovu detí a mládeže a propagáciu mesta Kežmarok.

3.    PhDr. Marta Sabolová 
Cena mesta udelená za dlhoročne významné výsledky v pedagogickej činnosti.

4.    Kníhkupectvo Alter ego 
Cena mesta udelená za významný kultúrny rozvoj mesta a šírenie dobrého mena mesta Kežmarok.

5.    Mgr. Dušan Griglák – pri príležitosti 40. výročia založenia Atletického klubu Elán pri Združenej strednej škole obchodu a služieb Kežmarok, 
Cena mesta udelená za dlhoročnú športovú výchovu detí a mládeže a propagáciu mesta Kežmarok.

6.    Mgr. Boris Švirloch 
Cena mesta udelená za významný kultúrny rozvoj mesta a jeho propagáciu.

7.    MUDr. Jaroslav Novotný - pri životnom jubileu 70 rokov
Cena mesta udelená za dlhoročnú športovú výchovu detí a mládeže a  propagáciu mesta Kežmarok.
8.    Peter Grohmann – pri životnom jubileu 80 rokov. Cena mesta udelená za významné výsledky v športovej činnosti a  propagáciu mesta Kežmarok.

9.    Viktor Gally – pri životnom jubileu 80 rokov 
Cena mesta udelená za dlhoročnú športovú výchovu detí a mládeže a  propagáciu mesta Kežmarok.

10.    Imrich Gašpar – pri životnom jubileu 80 rokov      
Cena mesta udelená za dlhoročnú športovú výchovu detí a mládeže a  propagáciu mesta Kežmarok.

11.    MUDr. Štefan Sivák                         
Cena mesta udelená za významné výsledky v zdravotníckej a vedeckej činnosti.

12.    Tanečno-športové centrum TEMPO, o.z. – pri príležitosti 55. výročia založenia
Cena mesta udelená za dlhoročnú športovú výchovu detí a mládeže a  propagáciu mesta Kežmarok.
Primátor mesta Ján Ferenčák udelil sedem ocenení.
Cenu primátora mesta Kežmarok udeľuje primátor jednotlivcom alebo kolektívom za aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy, za podiel na rozvoji mesta, za vynikajúce výsledky a za vzornú reprezentáciu mesta.

Ocenenie Cena primátora získali títo siedmi laureáti:
1.    Ing. Jozef Veselý – in memoriam,
za podiel na rozvoji mesta 

2.    Ing. Štefan Kopčík
za vzornú reprezentáciu mesta

3.    Ladislav Melikant – in memoriam,
za aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy

4.    Ing. Eva Kelbelová
za podiel na rozvoji mesta

5.    Ing. Ján Soliar
za aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy

6.    PhDr. Peter Petras
za vzornú reprezentáciu mesta.

7.    Oto Rozložník
za vzornú reprezentáciu mesta.

Ocenenie Čestný občan mesta Kežmarok udelené nebolo.
 


 
 

Najkrajší propagačný materiál za rok 2017 je z Kežmarku Vytlačiť
 

Desiateho apríla si mesto Kežmarok v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici prevzalo hneď tri ocenenia.  V súťaži Najkrajší kalendár, Najkrajšia kniha a propagačný materiál sme si odniesli jedno prvé a dvakrát tretie miesto.
Kežmarok (11. apríla 2018) - Za najkrajší propagačný materiál 2017 získal Kežmarok zlatú medailu. Porota Klubu fotopublicitov Slovenského syndikátu novinárov udelila prvú cenu viacjazyčnému sprievodcovi mesta Kežmarok, ktorý nesie názov História a kultúra. Brožúru zostavili Mária Bobáková a Igor Bobák, vydalo nakladateľstvo BAMBOW. Pri tvorbe spolupracovali Nora Baráthová, Erika Cintulová, Magdaléna Bednarčíková, Gabriela Bodnárová a Marek Kollár.
V 26. ročníku súťaže Najkrajší kalendár Slovenska sa v kategórii nástenné viaclistové kalendár EĽRO umiestnil na skvelom treťom mieste. Kalendár je dvojjazyčný a vznikol v spolupráci Gabriely Bodnárovej, Zuzany Šlosárovej, Eriky Cintulovej a Viery Štupákovej. K získaniu ocenenia určite prispeli aj krásne fotografie z archívov remeselníkov, od autorov Emílie Sedláčikovej, Andrei Belošičovej, použili zábery Loránta Paugscha, Vladimíra Janečeka, Petra Cintulu a ďalších. Grafický dizajn zabezpečila spoločnosť Pro Grup.
Najnovšia monografia s názvom História Kežmarku od 2. polovice 18. storočia získala výborné tretie miesto. Hodnotné dielo pripravil tím autorov, ktorý viedla známa kežmarská historička Nora Baráthová. Na tvorbe sa autorsky podieľali ďalší významní historici - Erika Cintulová, Ivan Chalupecký, Mária Jančeková, Božena Malovcová. Grafiku spracoval Jaroslav Šleboda - Jadro.
Rebríčky umiestnených nájdete na stránke najkrajsikalendar.sk, najkrajsieknihy.sk. 
Kežmarok je držiteľov viacerých ocenení aj v predchádzajúcich ročníkov. Za rok 2015 bola 3. miestom ocenená obrazová publikácia Kežmarok a Tatry a taktiež bronz získala monografia Život v Kežmarku v 13. storočí až 20. storočí. 
Fotografie: https://www.facebook.com/pg/www.kezmarok.sk/photos/?tab=album&album_id=601100696890468
 Mestá
1. Mesto Spišská Nová Ves: Galéria vyznaní 2018 Spišská Nová Ves
2. Mesto Ružomberok: ….Mesto v predstavách….Ružomberok 2018
3. Mesto Kežmarok: EĽRO 2018 ( Európske ľudové remeslo – festival v Kežmarku)
 Knihy o mestách (monografické)
1. Mesto Vysoké Tatry: Mesto Vysoké Tatry – včera a dnes
2. Mesto Stará Ľubovňa: Karol Thiry. Človek, ktorý spája ľudí
3. Mesto Kežmarok: História Kežmarku od 2. polovice 18.storočia
Propagačné materiály – mestá (Sprievodcovia)
1. Mesto Kežmarok – História a kultúra (viacjazyčný sprievodca) 
2. Múzeum Prvého slovenského gymnázia: Múzeum Prvého slovenského gymnázia
3. Mesto Lučenec: Synagóga Lučenec – Z ruiny klenot


 
 

Materská škola Možiarska bude rozširovať kapacityVytlačiť
 

Materská škola Možiarska získala 259 089,99 € z Integrovaného regionálneho operačného programu. Tieto finančné prostriedky sú prioritne určené na rozšírenie kapacity tohto predškolského zariadenia.

„Priestory v našej  materskej škole sú už teraz veľkorysé. Po rekonštrukcii získajú aj na atraktivite. Vznikne nám krásny priestor pre tvorivé komunitné spolužitie detí,“ uviedla riaditeľka MŠ Možiarska Elena Malinová.
Momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, zmluva na začatie prác je už podpísaná. Rekonštrukcia v prvom rade prinesie rozšírenie existujúcich kapacít o jednu triedu, zateplenie budovy, opravu chodieb, výmenu okien na všetkých chodbách. Okrem toho vznikne prístavba jednej triedy. „Plánujeme tam umiestniť najmenšie deti. Nový priestor bude zložený zo vstupnej šatne, triedy, spálne, umyvárky, WC a kuchynky, ale iba v rámci edukácie. Na stravovanie slúži jedáleň,“ vysvetlila riaditeľka a dodala, že k existujúcim štyrom triedam pribudne piata.
V rámci rekonštrukcie materskej školy bude doplnený vybavením aj areál záhrady, v ktorom pribudne jedna hracia zostava. Budova a celý areál vytvoria po opravách atraktívny priestor zodpovedajúci požiadavkám súčasnej doby.
Základnou filozofiou projektu je zvýšenie existujúcej kapacity materskej školy o desať nových miest. Z pôvodných 95 miest vznikne 105. Stavebné úpravy zároveň umožnia znížiť celkovú energetickú náročnosť objektu ako celku. 


Cieľom projektu je podpora vzdelávania detí v materských školách prostredníctvom zvýšenia kapacít materskej školy, a to najmä v oblasti zvýšenia zaškolenosti detí. 
Názov projektu je: Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok.


 
 
Položky 1-10 z 44
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dňa 14.8.2018 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY od 7:00 do 9:00 na Ul. Priekopa v Kežmarku z dôvodu odstraňovania poruchy. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548. Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vod

  14.8.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dnes 31. júla 2018  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY na  Ul. Trhovište pre č. domov 5, 28, 30, 32, 34, 36 a Ul. Priekopa č. domov 54 a 56  v  Kežmarku.  Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548. Ospravedlňujeme sa Vám za spôs

  31.7.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody.

  dňa 19. júla 2018 v obciach Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Tatranská Javorina, Ždiar, Mlynčeky a Kežmarok – časť zásobovaná z ÚV Mlynčeky došlo k výpadkom v dodávke pitnej vody z dôvodu živelnej udalosti - povodne spôsobenej mimoriadnymi zrážkami.     Z dôvodu nevyhovujúcej kvality pitnej vody v ukazovateli  „zákal“ nedoporučujeme používať

  19.7.2018 viac
 • Z mestského zastupiteľstva

  V úvodnom príhovore riadneho zastupiteľstva 21. júna primátor Ján Ferenčák informoval poslancov o aktivitách Mestského úradu. V skratke sa venoval situácii ohľadom sporného územia, nachádzajúceho sa na sídlisku Juh. Primátor ubezpečil obyateľov bytov, že neexistuje žiadna prekážka, kvôli ktorej by si byty nemohli odkúpiť (o tejto téme sa viac dozvi

  3.7.2018 viac
 • Oznam o odstávke teplej úžitkovej vody na sídlisku Sever

  Chceli by sme obyvateľov sídliska Sever informovať o tom, že rekonštrukcia rozvodov teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia prebieha v harmonograme podľa plánu. Od pondelka 9. júla bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody, no dodávateľ prisľúbil, že samotná odstávka vody bude trvať menej ako jeden týždeň. Vopred obyvateľom ďakujeme za ich tr

  3.7.2018 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Lucia Funketová, bytom Kežmarok Pavol Gryglák, bytom Kežmarok Ján Kolodzej, bytom Kežmarok                    že mu bola doručená písomnosť na adr

  16.8.2018 viac
 • Oznámenie o doručení písomností

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Ján Baran, bytom Kežmarok Mária Vyšná, bytom Kežmarok Erik Štefánik, bytom Kežmarok František Sebeš, bytom Kežmarok Vladimír Kalman, bytom Kežmaro

  14.8.2018 viac
 • Verejná vyhláška - odvolanie HG data s.r.o. proti rozhodnutiu Mesta Kežmarok

  13.8.2018 viac

Zľavová kupónová brožúra slúži pre uplatnenie zľavy na rôzne služby a produkty na území mesta Kežmarok. Obsahuje 13 zľavových kupónov.

Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka