Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Tlačové správy

Tlačové správy

Modernizácia nemocníc z eurofondovVytlačiť
 

16.11.2017

V rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) uspelo 15 nemocníc, ktoré získajú celkovo 65,5 mil. eur z eurofondov. Cieľom výzvy je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, zvýšenie ich produktivity a efektívnosti vrátane lôžkového fondu a znižovania priemernej dĺžky hospitalizácie. 

Najviac financií z eurofondov pôjde do Nemocnice Poprad, a.s. a Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR. Každá z nich bude môcť čerpať viac ako 7 mil. eur. Nemocnica Poprad peniaze použije na rekonštrukciu, prístavbu, materiálno-technické zabezpečenie, zdravotnícku techniku a zefektívnenie manažmentu pacienta napr. v prípade náhlej cievnej mozgovej príhody. Nemocnica Brezno bude z eurofondov financovať rekonštrukciu. Bardejovská Nemocnica sv. Jakuba, n.o., ktorá tiež spadá pod MZ SR, získala takmer 6 mil. eur na vybudovanie traktu urgentnej medicíny. „Tieto investície prispejú k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čo už čoskoro pocítia pacienti aj zdravotnícki pracovníci. Ďalších 70 miliónov eur investuje rezort zdravotníctva v tomto roku do fakultných a univerzitných nemocníc aj formou takzvaných kapitálových výdavkov, rovnako plánujeme obdobné sumy investovať aj v ďalších rokoch. Postupne sa takto snažíme zmenšovať dlhodobo nahromadený investičný dlh v sektore poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti,“povedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Počas realizácie projektu musí prijímateľ dodržiavať všetky podmienky, napr. nebyť dlžníkom na zdravotnom a sociálnom poistení, ale aj nebyť podnikom v ťažkostiach. Maximálna výška príspevku závisí od počtu akútnych lôžok v danom ústavnom zdravotníckom zariadení, ich využitia, obložnosti a očakávaných zmien v nemocnici v rámci predloženého projektu transformácie, ktoré schvaľoval Inštitút zdravotnej politiky MZ SR. 

„Sme si vedomí, že mnohé veľké nemocnice v našej zriaďovateľskej pôsobnosti nemôžu aktuálne čerpať európske prostriedky, pretože sú takzvanými podnikmi v ťažkostiach. Preto sme rozdelili 2. výzvu na viac kôl a veríme, že v nich sa už budú môcť zúčastniť aj fakultné a univerzitné nemocnice,“ vysvetlil minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Zároveň pripomenul, že ak sme o peniaze nechceli prísť, tak sme ich museli začať čerpať. 

V ďalších kolách výzvy v rámci operačného programu IROP sa nemocnice budú môcť uchádzať ešte o viac ako 80 mil. eur z eurofondov. Prostredníctvom IROP môžu nemocnice využiť na financovanie svojich projektov celkovo 150,3 mil. eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

 

Žiadateľ

EFRR

1

Nemocnica Poprad, a.s.

7 382 737,70 

2

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

3 171 732,93 

3

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

2 497 457,39 

4

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

4 089 545,40 

5

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

1 885 072,40 

6

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

6 903 729,32 

7

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

6 441 027,09 

8

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

7 135 383,72 

9

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

3 136 182,25 

10

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.

3 372 638,27 

11

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

5 844 365,15 

12

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

3 442 286,11 

13

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

3 502 510,64 

14

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

3 103 289,31 

15

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

3 592 904,54 

 

Sumár

65 500 862,22

 
 

 
 

Darovali krv a skrášlili mesto Vytlačiť
 

 

Tlačová správa, Kežmarok, 4. október 2019

 

Darovali krv a skrášlili mesto

Zamestnanci spoločnosti Hengstler počas komunitného dňa zveľaďovali niekoľko miest v Kežmarku. Na materiál im prispelo samotné mesto Kežmarok. Vďaka participatívnemu rozpočtu sa kedykoľvek môžu pridať aj iní občania mesta.

Už po tretíkrát sa zamestnanci spoločnosti Hengstler zapojili do komunitného dňa v meste Kežmarok. Tí sa tentoraz pustili do maľovania mostov a lávok na uliciach Slavkovská pri útulku, Michalská, Bardejovská, ale aj zábradlí, či opravovali plot v areáli detského sanatória na Záhradnej.

„V teréne máme viac než 270 zamestnancov vrátane Spišskej Belej či Tatranského národného parku. Sme veľmi radi, že okrem skrášľovania verejných priestranstiev sme k nám do spoločnosti zavolali aj mobilnú transfúznu jednotku a vďaka nej daruje krv približne 30 našich zamestnancov. Zamestnanci tento deň hodnotia veľmi pozitívne,“ povedal jeden z konateľov spoločnosti Hengstler Branislav Labuda.

„V minulom roku sme spojili náš komunitný deň s firmou Hengstler. Tento rok mesto dalo tipy, ktoré miesta by bolo dobré skrášliť. Aktivitu spoločnosti Hengstler veľmi vítame. Rád by som poukázal na tento nasledovaniahodný príklad, aby sa zapojili do diania v meste aj ďalšie spoločnosti. Radnica záujemcom, samozrejme, zakúpi a zabezpečí všetok potrebný materiál,“ povedal primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

Ako dodal, do podobných aktivít zveľaďovania mesta sa môžu zapojiť aj jednotlivci či združenia vďaka participatívnemu rozpočtu. „Ak niekto má k tomu vzťah a chce niečo pre mesto urobiť, nech príde ku nám a cestu určite nájdeme. Vieme kúpiť potrebný materiál, akúkoľvek aktivitu radi podporíme,“ upresnil.

Komunitný deň organizuje aj mesto Kežmarok. Počas neho pribudli v meste, napríklad, trvalky pri cyklochodníku alebo sa od odpadkov čistil lesopark Sever. Podľa slov primátora mesta Jána Ferenčáka bude mesto tieto dni organizovať aj naďalej.

 

 

 

Mgr. Loránt Paugsch

Oddelenie komunikácie a propagácie

mesta Kežmarok


 
 

Dvesto sedačiek už počas prvého zápasu Kežmarských rytierovVytlačiť
 

 

 

Tlačová správa

 

Kežmarok, 26.6.2019

 

Dvesto sedačiek už počas prvého zápasu Kežmarských rytierov

 

V sobotu nás čaká prvý hokejový zápas tejto sezóny. Dvesto divákov budú svoje hokejové tímy povzbudzovať už z kresiel nových sedačiek.

 

Zimný štadión bol po ôsmich rokoch chátrania slávnostne otvorený 13. októbra minulého roku. Vtedy sa prvý hokejový zápas na domácom ľade odohral ešte bez sedačiek. Dnes bude v aréne namontovaných prvých dvesto sedačiek. Ostatných približne 1400 kusov má podľa dohody prísť do konca októbra. Zmluvu na dodávku podpísal správca zimného štadiónu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok s dodávateľom LEDEKON už v auguste v hodnote 119,6-tisíc eur s DPH na 1629 kusov sedačiek s termínom dodania koniec októbra.

 

Na štadión je aktuálne vydané rozhodnutie o povolení predčasného užívania stavby do konca roka. Nadobudlo účinnosť 26. septembra. Zimný štadión sa teda môže využívať na zápasy pre hokejové kluby aj športovú verejnosť. Korčuľovanie pre verejnosť bude v stredy, soboty a nedele od 9. októbra. Vstupné na verejné korčuľovanie je zatiaľ bez poplatku.

 

 

 

Ing. Zuzana Šlosárová

Komunikačný manažér

Oddelenie komunikácie a propagácie


 
 

Poslanci schválili nájomné za nové byty i odpredaj spoločnostiVytlačiť
 

Tlačová správa

Kežmarok, 13. september 2019

 

Poslanci schválili nájomné za nové byty i odpredaj spoločnosti

 

Kežmarské mestské zastupiteľstvo má za sebou piate riadne zasadnutie v tomto roku, ktoré obsahovalo 14 bodov programu.

Na začiatku sa poslanci zaoberali správou hlavného kontrolóra mesta o vykonanej kontrole na ZUŠ Petržalská, rozborom hospodárenia a monitorovania programového rozpočtu mesta k 30. júnu či zmenou rozpočtu na tento rok.

Keďže pred novým školským rokom došlo k zlúčeniu ZUŠ A. Cígera a ZUŠ Petržalská, poslanci schválili aj nové elokované pracoviská. Tie budú na všetkých štyroch základných školách v meste už pod jednotným označením ako elokované pracovisko ZUŠ A. Cígera.

Následne prešli ďalšie dva body, tentokrát o predložení žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu chodníkov v meste a vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice.

Mesto finišuje s dokončením nového bytového domu na sídlisku Juh. Poslanci schválili aj nájomné pre všetky typy bytov podľa ich výmerov. Výška nájomného sa tak bude pohybovať od 80 do 135 eur na mesiac. Ako uviedol primátor mesta Ján Ferenčák, nízke ceny sú najmä vďaka tomu, že okres Kežmarok má stále status menej rozvinutého okresu na Slovensku.

Najväčšiu diskusiu vyvolal bod o odpredaji spoločnosti GEOVRT Kežmarok s. r. o. Po vystúpeniach poslancov, ale aj záujemcu Jána Blaška, bol odpredaj nakoniec schválený. Blaško deklaroval, že chce zrealizovať geotermálny vrt s následným napojením na centrálny zdroj tepla. Termálna voda by tak mala zásobovať minimálne tri kotolne na sídlisku Juh. Okrem iných výhod by to malo znamenať aj stabilizovanie cien tepla pre domácnosti. Zároveň prisľúbil aj možnosť budúcej spolupráce pri výstavbe mestskej krytej plavárne.

Okrem prenájmu bytov, zriadení vecných bremien a nájmov priestorov poslanci menovali aj nového riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok. Od piatku, 13. septembra sa ním stal Miroslav Škvarek, ktorý tak vystriedal Evu Grotkovskú.

 

Mgr. Loránt Paugsch

Oddelenie komunikácie a propagácie

mesta Kežmarok

 

 

 


 
 

Vyvrcholenie výročia udelenia mestských práv sa blížiVytlačiť
 

Tlačová správa, Kežmarok, 16. september 2019

 

Vyvrcholenie výročia udelenia mestských práv sa blíži

Súčasťou týždňa osláv 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarku bude niekoľko kultúrno-spoločenských podujatí.

Bohatý program čaká návštevníkov a obyvateľov mesta už od pondelka, 16. septembra. Múzeum v Kežmarku vo svojej výstavnej sieni otvorí o 15.00 hod. výstavu k 750. výročiu udelenia mestských práv Kežmarku. Už o hodinu neskôr bude pred radnicou oficiálne otvorenie novej fontány, ktorého súčasťou bude aj výstava historických fotografií mesta. O 17.00 hod. oslavy slávnostne otvorí primátor mesta Ján Ferenčák.

V rámci osláv pribudne v Kežmarku nová pamätná tabuľa. Umiestnená bude na kine Iskra a tentokrát bude venovaná kežmarskému rodákovi, režisérovi Jurajovi Herzovi. Jej odhalenie je naplánované na 18.00 hod. a o 19.00 hod. bude v kine premietanie dokumentárneho filmu o Jurajovi Herzovi a jeho filmu Petrolejové lampy. Počas celého večera bude možné zakúpiť si obálku s prítlačou venovanou práve Herzovi.

Filatelistický materiál venovaný 750. výročiu si budú môcť občania zakúpiť v utorok, 17. septembra popoludní na Hlavnom námestí. Na javisku pred radnicou sa predstavia kežmarskí umelci a večer bude patriť klavírnemu recitálu Petra Duchnického v drevenom artikulárnom kostole.

V stredu o 16.00 hod. predstaví na hlavnom pódiu svoju novú knihu o Kežmarku spisovateľ Anton Marec. Následne sa predstavia národnosti, ktoré kedysi v Kežmarku žili – Slováci, Nemci, Poliaci, Rusíni, Rómovia, Židia a Maďari.

Vo štvrtok dopoludnia sa na javisku pred radnicou od 10.00 hod. predstavia kežmarské školy so scénkami o starom vyučovaní či o zvykoch starých remeselníkov. Večer o 19.00 hod. vystúpi na pódiu skupina IMT Smile.

Piatok, 20. september, bude predovšetkým športový. Ráno bude patriť športovým aktivitám nižších tried základných škôl, večer o 20.00 hod. odštartuje pátračská hra Nočný Kežmarok. Ešte pred tým, o 17.00 hod, sa na pódiu predstavia hudobné, folklórne a tanečné súbory.

V sobotu sa obzrieme do minulosti. O 17.00 hod bude námestie patriť histórii – módnej prehliadke, veteránom a starým krátkym filmom o Kežmarku. Celý týždeň osláv zavŕši nedeľný koncert členov Štátnej opery z Banskej Bystrice o 18.00 hod. v drevenom artikulárnom kostole.

Počas celého týždňa bude prebiehať aj Týždeň kuchyne národností, ktoré v Kežmarku v minulosti žili. Nemecká, maďarská, rusínska, goralská, bulharská, česká, slovenská a spišská bude prezentovaná v hoteli Hviezdoslav, židovská v hoteli Club.

 

Mgr. Loránt Paugsch

Oddelenie komunikácie a propagácie

mesta Kežmarok


 
 

Poznáme mená najlepších športovcov MŠK Kežmarok za rok 2018Vytlačiť
 

Tlačová správa

Kežmarok, 9. september 2019

Poznáme mená najlepších športovcov MŠK Kežmarok za rok 2018

Minulý štvrtok sme vyhodnotili a ocenili najlepších športovcov Mestského športového klubu Kežmarok za rok 2018. Cenu si prevzalo dvanásť jednotlivcov, dva kolektívy, jeden tanečný pár a dvaja zaslúžili športovci.

Každoročné ocenenie najlepších športovcov kežmarského športového klubu sa konalo v Mestskom kultúrnom stredisku a jeho cieľom bolo poukázať na talent, odhodlanie a úspechy najlepších športovcov a zároveň ich motivovať k ďalším, lepším výkonom. „V našom klube máme svojich športových hrdinov. Toto ocenenie nepatrí iba im, ale aj všetkým, bez ktorých podielov by sa úspechy možno ani nedostavili – rodičom, trénerom, funkcionárom i predstaviteľom mesta,“ povedal prezident MŠK Kežmarok Ľuboslav Kovalský.

Ocenení jednotlivci i kolektívy si prevzali cenu z rúk športovcov, ktorých mená sú nezmazateľne zapísané v kronike športu. Na slávnostný večer prijala pozvanie Anna Pasiarová, bývalá česko-slovenská bežkyňa na lyžiach a reprezentantka na zimných olympijských hrách v roku 1976 v Innsbrucku  a v Sarajeve v roku 1984. Pozvanie neodmietla ani ďalšia bežkyňa na lyžiach a olympijská česko-slovenská reprezentantka v Sarajeve a neskôr trénerka juniorskej reprezentácie Viera Klimková. Do tretice ocenil športovcov Ján Klimko, bývalý česko-slovenský reprezentant v severskej kombinácii, ktorý sa zúčastnil zimných olympijských hier v Sarajeve i Calgary.

Ocenení športovci:

 1. Marko Kalafut – nominant basketbalového oddielu. Zahral si v najvyšších basketbalových súťažiach kadetov a juniorov. V sezóne 2019/2020 bude pôsobiť aj ako basketbalový rozhodca. 
 2. Libor Teplický – trojnásobný majster sveta v hokejbale. Je hráčom MŠK od začiatku histórie hokejbalovej extraligy v Kežmarku. Aktívne sa zapojil aj do tohtoročných majstrovstiev v Košiciach.
 3. Martina Reľovská – mladá jazdkyňa na koni. Absolvovala šesť kôl slovenského pohára a umiestnila sa 5-krát na prvom a 1-krát na druhom mieste.
 4. Katka Šatalová – sedemročná karatistka, ktorá zaznamenala úspechy v slovenskom pohári, kde získala 3. miesto. Výrazne úspechy dosiahla aj na majstrovstvách Slovenska a v žiackej lige.
 5. Miroslav Kriššák – kynológ, zameraný na šport so psom. Venuje sa tréningu súťaže v bullšportoch. Úspech dosiahol na medzinárodných pretekoch v Poľsku i v slovenskom pohári.
 6. Diana Paschenko – lukostrelkyňa. Úspechy dosiahla na majstrovstvách Európy v Plzni v terčovej lukostreľbe, majstrovstvách Slovenska i na európskom pohári.
 7. Kolektív stolnotenisového oddielu mužov Fortuna – v roku 2018 získal pod vedením Miroslava Harabína 2. miesto v I. lige skupiny Východ.
 8. Zuzana Štočková Hagarová –šachový oddiel. Slovenská šachová reprezentantka, medzinárodná veľmajsterka. Je niekoľkonásobnou medailistkou SR.
 9. Samuel Žabka a Laura Laufová – tanečný pár, ktorý dosiahol triedu C v kategórii juniori 2.
 10. Monika Smák Kulová – volejbalistka. Slovensko reprezentovala od roku 1994 do 2001, v roku 2009 sa vrátila do národného tímu. Najväčším úspechom sú dosiahnuté tituly v drese Žiliny, v Poľsku, vo Francúzku a iné.
 11. Adam Pirhala – futbalista, člen družstva staršieho dorastu U19. Je najlepším strelcom a hráčom družstva.
 12. Filip Brutovský – nádejný reprezentant v lyžovaní. Na svojom konte má viaceré úspechy v slovenskom pohári, východoslovenskej lige, v Tatranskej lyžiarskej lige či na pretekoch vo Francúzsku.
 13. Ninka Raffajová – mladá cyklistka. Získala druhé miesto v Detskej tour Petra Sagana v celkovej poradí kategórii mili, tretie miesto v detskej Východ road lige v celkovom poradí opäť v kategórii mili.
 14. Erich Abt – stal sa juniorským majstrom Slovenska v kickboxe do 57 kg a tiež obsadil druhé miesto na Slovak Open 2018.

Ocenenie z rúk prezidenta MŠK Kežmarok Ľuboslava Kovalského a primátora mesta Jána Ferenčáka si prevzali aj dvaja zaslúžili športovci:

 1. Anton Vojtičko – maratónec, ktorý sa atletike venuje od mladosti. Svoj prvý maratón odbehol v roku 1984 v Košiciach. Doteraz má odbehnutých 110 maratónov po celom svete.
 2. Jozef Nahálka – predseda kynologického klubu v Kežmarku, ktorý má veľké zásluhy na tom, že kežmarská kynológia je na vysokej úrovni. Špeciálne sa venoval výcviku dvoch plemien – nemecký ovčiak a doberman.

Najlepším športovým kolektívom za rok 2018 sa stal kolektív volejbalistiek KV MŠK Oktan Kežmarok, ktoré v minulom roku získali 5. miesto v extralige žien na Slovensku. Celkovo najlepším športovcom MŠK v kategórii jednotlivec za rok 2018 sa stal trojnásobný majster sveta v hokejbale Libor Teplický.

 

Mgr. Veronika Michalčíková

Oddelenie komunikácie a propagácie

 

 

 


 
 

Festival Európske ľudové remeslo uzavrel brány Vytlačiť
 

Tlačová správa
Kežmarok, 15. júla 2019
Festival Európske ľudové remeslo uzavrel brány

29. ročník festivalu EĽRO je ukončený. Historickými bránami počas troch dní prešlo 65-tisíc návštevníkov. Pilo sa pivo, tancovalo, aj spievalo. Tohtoročný festival venovaný cechu pivovarníkov a debnárov v nedeľu popoludní uzavrelo vyhlásenie kráľa remesla. Tým sa pre rok 2019 stal cínolejár Andrej Kendrala z Považskej Bystrice.

Dvadsiaty deviaty ročník sa už tradične odohrával v historickom jadre mesta. „Aj napriek nestálemu počasiu záujem o remeslá a folklór neutícha. Návštevnosť festivalu je porovnateľná s predchádzajúcim ročníkom, kedy sme zaznamenali rekordnú účasť. EĽRO do centra Kežmarku prilákalo približne 65-tisíc návštevníkov. Potvrdilo sa nám, že ľudia dôverujú kvalite nášho festivalu. Tento rok sme zaviedli podmienku ekologického riadu v  stánkoch a chceme v tom aj pokračovať ,“ ozrejmil kežmarský primátor Ján Ferenčák, ktorý je zároveň aj riaditeľom festivalu. „Teší nás, že ľudia sa chcú remesiel takýmto spôsobom aspoň na chvíľu dotknúť. Okrem kultúrneho programu divákov zaujala aj škola tanca, tvorivé dielne, ale aj to, že každý si môže remeslo vyskúšať priamo na mieste,“ doplnil Ferenčák.

Tradičné ukážky viac ako dvesto remeselníkov boli doplnené príjemným kultúrnym programom, v ktorom sa predstavilo 20 folklórnych súborov zo Slovenska a zahraničia a večer už tradične patril populárnym slovenským či českým skupinám. V roku 2019 mesto Kežmarok oslavuje 750. výročie udelenia mestských práv, ktoré si Kežmarčania pripomenuli v úvodnom scénickom dobýjaní vstupnej brány. Vzácnu listinu od kráľa Bela IV. do mesta symbolicky priniesol kráľovský posol. V kultúrnom programe na troch pódiách vystúpila viac ako tisícka účinkujúcich. Spestrením bol koncert speváckeho zboru Lúčnice s dirigentom Adriánom Kokošom v drevenom artikulárnom kostole, medzinárodné divadlo Younak, módna prehliadka párt a krojov, ako aj svätá omša za účasti asi dvoch desiatok folkloristov. Súbory Vranovčan a Magura boli hlavnými hviezdami záverečného programu pred radnicou.

Jubilejný 30. ročník festivalu začne organizačný výbor pripravovať už v najbližších mesiacoch. „Tridsiaty ročník trhu bude náročnejší na prípravu. Musíme s ňou začať už teraz. Návštevníkov chceme prilákať opäť originálnym programom aj ukážkami zručných remeselníkov,“ povedal riaditeľ Ján Ferenčák.

Podujatie sa koná vždy druhý júlový víkend. Festival Európske ľudové remeslo je na Slovensku jedinečným podujatím a radí sa medzi najnavštevovanejšie.

 

Ing. Zuzana Šlosárová
oddelenie komunikácie a propagácie


 
 

Karta Kežmarčana je pripravená, poskytne zľavy aj vernostný systémVytlačiť
 

Tlačová správa

Kežmarok, 8. 7. 2019

Karta Kežmarčana je pripravená, poskytne zľavy aj vernostný systém

Mestská karta je určená pre všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v meste Kežmarok a pre žiakov kežmarských základných škôl. Vedenie mesta Kežmarok začalo mestskú kartu riešiť už pred tromi rokmi. Má pomôcť mikroekonomike a zároveň odmeniť obyvateľov Kežmarku.

„Vďaka karte majú občania zľavu na letné kúpalisko, rovnako bude fungovať aj na zimnom štadióne na verejnom korčuľovaní. Deti môže naučiť hospodáriť s peniazmi a prispieť ku finančnej gramotnosti. Rodičia uvidia za čo ich deti peniaze minuli,“ v stručnosti priblížil mestskú kartu primátor Kežmarku Ján Ferenčák.

„Toto je pilotný projekt, niečo podobné neexistuje nikde v strednej Európe. Výnimkou je Bratislava, projekt bol spustený pred niekoľkými rokmi, ale dostal sa do útlmu, práve kvôli tomu, že karta nebola multifunkčná. Kežmarská karta takou je, keďže je zároveň aj platobnou kartou. Karta je určená len pre obyvateľov mesta Kežmarok. Jedinou výnimkou sú žiaci základných škôl, ktorí túto kartu tiež dostanú a budú môcť ňou platiť, napríklad v školskom bufete,“ doplnil Lukáš Bednár, riaditeľ projektu.

Pilotnou školou, kde bol tento systém zavedený, je Základná škola (ZŠ) Grundschule Hradné námestie.

„S kartou pre žiakov máme zabezpečený dochádzkový systém v škole a žiaci si môžu cez ňu kupovať tovar v školskom bufete. Aktuálne pracujeme na tom, aby sa karta mohla použiť aj v rámci školského stravovania. Vďaka tomu chceme vidieť, koľko detí prišlo do školy, koľko z nich má nárok na obed a nakoniec koľko detí na ten obed naozaj bolo. S vedením mesta sme sa dohodli, že karty dostanú nielen kežmarskí žiaci, ale aj tí mimokežmarskí, aby vedeli využívať tieto výhody,“ povedal riaditeľ ZŠ Miroslav Beňko.

O mestskú kartu môže požiadať každý Kežmarčan v Kežmarskej informačnej agentúre, ktorú získa po predložení občianskeho preukazu bezplatne. „Následne je potrebné kartu aktivovať na internete v klientskej zóne. Všetky dôležité informácie sú v informačnom letáku a na stránke karta.kezmarok.sk,“ uviedol Marek Kollár z Kežmarskej informačnej agentúry.

„Dobíjanie kariet bude jednoduché, a to cez bankový účet a klientskú zónu. Všetky prevádzky, kde ňou bude možné platiť budú označené nálepkami,“ uzavrel primátor Ferenčák.

Výhodami karty bude tzv. cashback, teda vrátenie zľavnenej sumy na kreditné konto karty a v príprave je bodový vernostný systém. Kartu akceptujú všetky terminály mestských organizácií a niekoľko súkromných podnikateľov v meste. Počet terminálov, organizácií a podnikateľov však bude postupne pribúdať.

Mgr. Lórant Paugsch

Oddelenie komunikácie a propagácie


 
 

Kežmarok pripravil areál kúpaliska na jeho otvorenie. Vytlačiť
 

Tlačová správa

Kežmarok, 26.6.2019

V sobotu otvoríme kežmarské letné kúpalisko

 

Kežmarok pripravil areál kúpaliska na jeho otvorenie. Letné kúpalisko otvorí svoje brány v sobotu 29. júna. Súčasťou slávnostného otvorenia budú hry v bazéne i mimo neho, súťaže, animačné tance či vodný aerobic a zumba. K dispozícii budú opäť dva bazény – jeden pre dospelých, jeden pre deti. Oba bazény budú naplnené vodou s morskou soľou.

Pred sezónou pribudlo v areáli kúpaliska viac zelene. Novinkou v tomto roku bude možnosť požičania si ležadla. Cena za prenájom jedného ležadla bude 1 euro. Kúpalisko bude otvorené v prípade priaznivého počasia denne od 9.00 do 19.00 hod pravdepodobne do 2. septembra. V rovnakom čase bude otvorený aj bufet.

Vstupné na kúpalisko ostalo v porovnaní s minulým rokom nezmenené. Dospelé osoby s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok alebo držitelia mestskej karty zaplatia 3 eurá za vstup, deti a mládež do 18 rokov 1,5 eura, taktiež aj osoby nad 62 rokov a držitelia preukazu ZŤP-S.

Dospelí zaplatia 10 eur za vstup, deti 5 eur, rovnako aj osoby nad 62 rokov a držitelia preukazu ZŤP-S. Deti s výškou do 100 cm v sprievode dospelej osoby majú vstup zdarma.

 

 

Mgr. Lórant Paugsch

Oddelenie komunikácie a propagácie


 
 

Poslanci odsúhlasili hospodárenie mesta predchádzajúceho rokuVytlačiť
 

Tlačová správa
Kežmarok, 21.6.2019

Poslanci odsúhlasili hospodárenie mesta predchádzajúceho roku

Vo štvrtok 20. júna rokovalo už na treťom riadnom a štvrtom tohtoročnom mestskom zastupiteľstve. V bodoch programu sa okrem iného diskutovalo o záverečnom účte mesta za rok 2018, návrhu na zmenu rozpočtu, schválil návrh na doplnenie kamerového systému, poslanci určili ceny vstupného na letné kúpalisko a odložili schválenie poplatkov za vstup na zimný štadión.

 

Ako sa uvádza v záverečnom účte, v priebehu roka 2018 bol schválený rozpočet mesta Kežmarok zvýšený o približne 7 miliónov eur a ku koncu roka predstavoval 27 963 219 eur. Oproti roku 2017 príjmy narástli o 6 071 449,81 eur. Účtový výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2018 bol vyčíslený ako mínusový vo výške 616 824,86 eur. Rozpočtové hospodárenie mesta Kežmarok  za rok 2018 bolo vo výške 635 716,27  eur, ktoré mesto prevedie do rezervného fondu. Poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutí potvrdili vysporiadanie schodku  bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 2 947 574,58 eur, a to vo výške 2 869 044,16 eur z rezervného fondu ostatok z prebytku finančných operácií. Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2018 prijali poslanci bez výhrad.

 

Sledovaným bodom každého rokovania je návrh na úpravu rozpočtu. Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku požiadalo o zvýšenie rozpočtu pre rozširovanie verejného osvetlenia vo výške 70-tisíc eur na rekonštrukciu a vybudovanie nových stožiarov a svietidiel na uliciach Huncovská, Vyšný mlyn a Sihoť a výmenu výložníkov a svietidiel na uliciach Huncovská, Sihoť, Nábrežná, Cintorínska, Vyšný mlyn, Gaštanová, Jána Chalupku, Tatranská, Krvavé pole Mučeníkov. Rekonštrukciu nízkonapäťového vedenia bude realizovať Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s.

 

Podľa návrhu na zmenu rozpočtu mesto plánuje vymeniť staré zábradlia za nerezové, a to na okružnej križovatke Jakuba Kraya, na ulici Trhovište, Generála Štefánika. Zmena obsahovala aj sumu 150-tisíc eur ako príspevok na sedačky a zábradlie na zimnom štadióne. Obnoví sa tiež dopadová plocha detského ihriska na ulici Weilburská. V návrhu figurovali aj úprava bežných príjmov škôl a školských zariadení, doplnenie rozpočtu pre oslavu 750. výročia udelenia mestských práv a ďalšie.

 

Na štvrtkovom zasadnutí poslanci odsúhlasili zvýšenie ceny obedov pre externých stravníkov v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok o 30 centov, a to na 2,42 eur. Do Rád škôl mesta Kežmarok bola delegovaná nová zástupkyňa mesta Mgr. Iveta Kušmireková.

 

Po dlhšej diskusii zastupiteľstvo schválilo výpožičku mestských pozemkov pre spoločnosť Velneg, s.r.o., na ktorých bude postavená prístupová cesta, chodníky a parkovacie miesta pripravovaného polyfunkčného domu, ktoré po ich výstavbe stavebník bezplatne prevedie do vlastníctva mesta Kežmarok. Odkleplo tiež cenu za požičanie ležadla na letnom kúpalisku vo výške jedného eura. Vstupné na verejné korčuľovanie zatiaľ schválené nebolo.

 


 
 
Položky 1-10 z 70
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 17.10.2019 Ľubická cesta.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 17.10.2019 od 08:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, Ľubická cesta.   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní

  17.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 16.10.2019, ulice Karola Kuzmányho, Južná, Obrancov mieru.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 16.10.2019 od 08:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok na ul. Kuzmányho, Južná a Obrancov Mieru.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené

  16.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 14.10.2019, ulice Štúrova a Kamenná baňa.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 14.10.2019 od 08:15 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok na ul. Štúrovej a ul. Kamenná Baňa.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené probl

  14.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 9.10.2019, Nábrežná, Záhradná, Toporcerova.

  Dobrý deň,   dnes 9.10.2019 od 8:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody  v Kežmarku na ul. Nábrežnej, Záhradnej a Toporcerovej.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní v

  9.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 2.10.2019, ulica Tatranská.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 2.10.2019 od 08:45 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, ul. Tatranská.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v z

  2.10.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.

  Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 3 ks borovice lesnej, rastúcich na parcele KN-C 2446/7 k.ú. Kežmarok, žiadateľ Ing.Peter Bizub, Michalská 18, Kežmarok.

  18.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby:Telekomunikačná stavba FTTH Kežmarok.

  Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby: Telekomunikačná stavba FTTH Kežmarok, investor ORANGE SLOVENSKO a.s. v zastúpení M-TEL s.r.o., Košice

  17.10.2019 viac
 • Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky,Hviezdoslavova 27,Kežmarok

  16.10.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka