Agendy

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte – Občan

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte sa vydáva na osobné dožiadanie občana s platným občianskym preukazom.

Informácie

Lehoty

na počkanie

Povinné prílohy

občiansky preukaz

Správne poplatky

5,- €/položka 8 Sadzobníka správnych poplatkov z. 145/1995 Z. z.

Doručovanie

  • Osobne