Organizácie

Mestská polícia

Náčelník MsP Kežmarok

plk. Mgr. Štefan Šipula

stefan.sipula@kezmarok.sk

tel.: +421524660210

mobil: 0911 017 550

Zástupca náčelníka MsP Kežmarok

pplk. Ján Dziak

jan.dziak@kezmarok.sk

Stála služba MsP Kežmarok:

tel.: +421524522646, 052/4522646, +421524660209, 052/4660209

msp@kezmarok.sk

Tiesňová linka MsP – 159

Mestská polícia Kežmarok v zmysle základných úloh obecnej polície plní na úseku prevencie v rosahu jej pôsobnosti ustanovenej zákonom SNR č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

tel.: +421524522646, +421524660209

Oznamy organizácie

Prílohy na stiahnutie