Ocenenie mesta

Európska komunita športu 2024

Mestá Kežmarok, Nový Targ a Liptovský Mikuláš sú Európskou komunitou športu 2024.

V Kežmarku chceme vytvoriť prostredie, kde bude mať každý občan prístup ku kvalitným športovým možnostiam bez ohľadu na vek, pohlavie či fyzické schopnosti. Veríme, že týmto spôsobom môžeme podporiť talentovaných športovcov, zlepšiť kvalitu života obyvateľov a prispieť k rozvoju našej komunity.

Výnimočnosťou tohto titulu je fakt, že ide o cezhraničnú spoluprácu partnerských miest na Slovensku a v Poľsku. Partnerské mestá sa spoločne zaviazali plniť päť posolstiev z ACES Europe manifesto. V našich mestách chceme vytvoriť prostredie, kde bude mať každý občan prístup ku kvalitným športovým možnostiam. Bez ohľadu na vek, pohlavie či fyzické schopnosti. Veríme, že týmto spôsobom môžeme podporiť talentovaných športovcov, zlepšiť kvalitu života obyvateľov a prispieť k rozvoju našej komunity. Naším cieľom je spolupracovať na výmene skúseností, najlepších postupov a financovaní projektov, ktoré pomôžu našim mestám dosiahnuť excelentné výsledky vo svete športu.

Mesto Kežmarok bolo v roku 2022 Európskym mestom športu. Od januára do decembra sa tu vtedy konalo 250 športovo-pohybových aktivít, do ktorých sa zapojilo viac ako 8-tisíc obyvateľov a návštevníkov mesta, z toho vyše 4-tisíc detí, 300 seniorov, 160 obyvateľov so zdravotným znevýhodnením a 9 900 dobrovoľníkov a divákov. Mesto žilo športom a vďaka tomu sme si odniesli aj titul Najlepšie európske mesto športu.


Viac informácií nájdete na týchto odkazoch: