Kontakty

Kontakty

Adresa
Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok

IČO: 00326283
DIČ: 2020697184

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

IBAN: SK93 5600 0000 0016 0036 3002
BIC: KOMASK2X

Zamestnanci MsÚ Kežmarok