Život v meste

Odpadové hospodárstvo

Vážení spoluobčania,

v našej meste od 1. júla sme začali s triedeným zberom kuchynského odpadu. Každá domácnosť dostala od mesta informačný leták a praktické pomôcky na triedenie – kompostovateľné vrecká a kôš na bioodpad. V meste budú inštalované hnedé nádoby, do ktorých budete vrecká vyhadzovať. Obyvatelia v rodinných domoch budú bioodpad kompostovať v záhradných kompostéroch.

Bioodpad môže byť tak ako plasty, papier či sklo spracovaný a premenený na surovinu – kompost. Ak však končí v čiernych nádobách mrháme jeho potenciálom. Nielenže je jeho skládkovanie pre mesto zbytočnou finančnou záťažou, navyše jeho hnitie na skládke ohrozuje životné prostredie.

Preto je v našom spoločnom záujem šetriť finančné prostriedky a ochrániť našu prírodu. Vytriedený bioodpad bude kompostovaný a vznikne z neho prírodné hnojivo, ktoré je veľmi dôležitým zdrojom živín pre pôdu, rastliny a v konečnom dôsledku aj naše zdravie.

Každá domácnosť dostane kôš s ročnou zásobou certifikovaných vreciek na bioodpad.

O termíne a spôsobe distribúcie štartovacích balíčkov budete včas informovaní prostredníctvom webstránky mesta, Novín Kežmarok, Kežmarskej televízie a sociálnych sietí mesta Kežmarok.


Ako správne triediť kuchynský odpad v bytovke?

 • ŠTARTOVACÍ BALÍČEK: Každá domácnosť dostane špeciálny prevetrávaný kôš a zásobu vreciek na triedenie kuchynského bioodpadu.
 • NÁVOD NA TRIEDENIE: Okrem propagačného materiálu, ktorý práve držíte v rukách, sme si pre vás pripravili komunikačnú kampaň, aby triedenie bioodpadu bolo jednoduché a prehľadné.
 • VRECE: Na triedenie kuchynského odpadu používajte vždy len kompostovateľné vrecia, ktoré následne vložíte do košíka.
 • KOŠÍK: Prevetrávaný kôš zabezpečí elimináciu vlhkosti. Umiestnite ho v kuchyni tak, aby ste ho mali vždy poruke.
 • NÁDOBA: Vrece s vytriedeným odpadom zviažte a vložte do zbernej nádoby na stojisku.
 • BIOPLYNOVÁ STANICA: V špeciálnej bioplynovej stanici, ktorá môže spracovať kuchynský odpad sa z neho vytvorí energia a digestát – hnojivo.

Prečo bioodpad nepatrí na skládku?

 • Lebo sa tam rozkladá pomaly a bez prístupu vzduchu.
 • Lebo spôsobuje tak únik metánu a skleníkových plynov.
 • Lebo zvyšuje náklady na skládkovanie.

Kôš na biodpad

 • vďaka prevetrávaným stenám sa nadbytočná vlhkosť bioodpadu prirodzene odparuje
 • zaveste ho na vnútornú stranu kuchynskej skrinky, či k ostatným košom na triedenie

Kompostovateľné vrecká na bioodpad

 • v štartovacom balíčku dostanete zásobu kompostovateľných vreciek na triedenie bioodpadu
 • jemné vrecko umožní bioodpadu dýchať
 • použitím predídete tvorbe zapáchajúcich výluhov
 • použite len vrecká, ktoré majú označenie certifikácie na spracovanie v kompostárni alebo bioplynovej stanici

Zberné nádoby

 • vo vašej blízkosti budú rozmiestnené zberné kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad
 • po naplnení vrecka, bioodpad vložte do hnedej nádoby

Články na tému odpadového hospodárstva


Viac informácií

Prílohy na stiahnutie