Život v meste

Bývanie

Mestský byt

Bytová politika je v meste Kežmarok riešená predovšetkým na sídlisku Juh. Výstavba sociálnych bytov je plánovaná na ulici Weilburská. V roku 2016 bolo odovzdaných 32 nových nájomných bytov.

So žiadosťami o pridelenie sociálneho bývania sa obráťte na oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Vedúca oddelenia: Ing. Ivana Jurišová

Telefón: 052 / 466 01 23

Ďalšie tel. čísla: 052 / 466 01 21, 052 / 466 01 22

E-mail: majetkove@kezmarok.sk

Ochrana bývania

Poskytujeme pripojenie na pult centralizovanej ochrany..

Mestská polícia  v Kežmarku  zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov a organizácií  v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 564/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov i prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany /PCO/.

Táto ochrana je aj bude v blízkej budúcnosti jedinou spoľahlivou formou ochrany Vašich objektov. Princíp je jednoduchý. Po nainštalovaní elektrickej zabezpečovacej signalizácie a pripojení na náš pult buď prostredníctvom telefónnej linkyje v prípade jej aktivácie každý signál prenesený na náš pult a v prípade potreby je vyslaná príslušná hliadka .Po príjazde hliadky je vykonaná kontrola objektu. Po zistení skutkového stavu hliadka vykoná potrebnú činnosť na zabezpečenie ochrany majetku  a o záveroch a vykonanej činnosti informujeme určenú osobu.

Všetky údaje týkajúce sa prevádzky PCO, technické údaje a identifikačné údaje účastníkov ako i organizačného zabezpečenia ochrany prostredníctvom PCO sú predmetom služobného tajomstva.

PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY – VÁŠ POCIT BEZPEČIA

  • 24-hodinové monitorovanie objektov, chránených elektronickou zabezpečovacou signalizáciou
  • prenos informácií objekt – pult prostredníctvom telefónnej siete/pevnej linky /
  • permanentné testovanie prenosovej trasy
  • zásah  pracovníkov mestskej polície

Preto neváhajte a kontaktujte  nás na:

Mestská polícia Kežmarok

Hlavné námestie č. 3, 060 01   Kežmarok

tel:  052 / 4522646 , 159

msp@kezmarok.sk