Úradné sekcie

Oddelenie sociálnych vecí

Oddelenie sociálnych vecí je samostatné oddelenie na Mestskom úrade v Kežmarku, ktoré zabezpečuje:

  • sociálnu posudkovú činnosť
  • opatrovateľskú službu
  • sociálne veci (jednorázové a mimoriadne dávky, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, donáška obedov, sociálne pohreby a pridelenie bytov v Dome s opatrovateľskou službou
  • terénnu sociálnu prácu – terénnu sociálnu službu krízovej intervencie.

Oznamy

Agendy

Sekcie: