Samospráva

Munipolis – mobilný rozhlas

Mesto Kežmarok v záujme priblížiť sa čo najviac k občanom zaviedlo od 1. júna 2023 nový komunikačný kanál. Moderné informačno-komunikačné technológie a riešenia, ktoré súvisia s pokrokovou dobou, významným spôsobom ovplyvňujú nielen vývoj a život jednotlivcov, spoločnosti, ale aj miest. Cieľom komunikačnej stratégie mesta Kežmarok je dosiahnuť systematický prístup k doterajším a novým komunikačným aktivitám smerom k občanom, ale aj k ostatným inštitúciám, úradom, partnerským mestám a podobne.

Základom modernej samosprávy by mala byť jednoduchšia práca úradu a angažovaní a spokojní obyvatelia. Úlohou miest a obcí by už nemalo byť len jednostranne oznamovať, ale aktívne získavať spätnú väzbu a umožniť občanom podieľať sa na rozhodnutiach. Buduje sa tak vzájomná súdržnosť na lokálnej úrovni a zvyšuje transparentnosť.

Systém Munipolis v Kežmarku

Munipolis, osvedčená SMART komunikačná platforma v Čechách a na Slovensku, na ktorej funguje viac ako 3 000 samospráv, dáva obciam, mestám a inštitúciám do rúk tie najmodernejšie nástroje pre komunikáciu s občanmi a návštevníkmi. Všetci, ktorí sa do systému zaregistrujú, budú z mesta dostávať dôležité informácie o dianí v Kežmarku, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie. Inštalácia je jednoduchá, rýchla a bezplatná.

Mesto bude prostredníctvom Munipolisu informovať aj o športových a kultúrnych podujatiach v meste a tiež upozorňovať na krízové situácie ako výpadky energií, meteorologické výstrahy, dopravné uzávierky, vývoz odpadov či straty a nálezy. Občania zas budú môcť zapájať do rôznych ankiet a rýchlejšie a efektívnejšie nahlasovať podnety mestu. Munipolis zoskupuje niekoľko platforiem v jednej, pričom spôsob doručovania informácií si vyberá každý sám rovnako ako aj typ odberov. Vybrať si môžete len to, čo vás zaujíma v mieste vášho bydliska, pracoviska alebo napríklad tam, kde máte chatu či príbuzných. Efektívne komunikovať znamená, že informácie prídu za vami.

Prečo sa registrovať a ako na to?

S komunikačnou platformou Munipolis budú mať občania všetky informácie a kontakty kedykoľvek po ruke. Služba je zdarma a v registračnom procese si každý môže nastaviť, aké informácie ho zaujímajú. Všetky osobné údaje budú v bezpečí v súlade s GDPR – všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov. Pre jej využívanie postačí vyplniť registračný formulár pod týmto textom a zaniesť ho na pracovisko prvého kontaktu Mestského úradu Kežmarok, prípadne sa registrovať na webovej stránke www.kezmarok.munipolis.sk alebo cez mobilnú aplikáciu Munipolis.