Samospráva

Voľby prezidenta SR 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil

voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,

určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h