Osoby

APB

Ing. Andrea Pikovská Bátory

územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB
JB

Ing. Jela Bednárová

Prednostka úradu

Norbert Černák

Údržba majetku mesta
PD

Mgr. Patrícia Demeterová, DiS. Art.

externý redaktor televízie
JD

pplk. Ján Dziak

zástupca náčelníka MsP Kežmarok
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

Primátor mesta
AG

Ing. Adrian Gallik

územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB
MG

Martina Gurová

evidencia obyvateľstva a registratúra, osvedčovanie listín
RH

Bc. Rozália Halčinová

účtovníctvo a rozpočet
PJ
VK

Veronika Klukošovská

evidencia obyvateľstva a registratúra, podatelňa
PK

Pavol Košako

PK

Ing. Pavol Košalko

správa daní a poplatkov
KK

Bc. Kristián Krempaský

Redaktor Novín Kežmarok
BM

Beáta Malichová

Parkovacia služba
ZM
MN

Marek Nather

Parkovacia služba
MN

Ing. Monika Némethová

Správa daní a poplatkov Správa daní a poplatkov
MO

Miroslav Oračko

Údržba majetku mesta
BO

Mgr. Beáta Oravcová

komunikácia a propagácia
MP

Ing. Mária Pajáková

územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB
FP

František Pavlu

Parkoviská
MR

Mária Reznická

evidencia obyvateľstva a registratúra

Ing. Lukáš Šimoňák

územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB
ŠŠ

Plk. Mgr. Štefan Šipula

Náčelník MsP Kežmarok
ES

Mgr. Elena Smrigová

Vedúca kancelárie primátora
OT

JUDr. Mgr. Ondrej Teraj

Hlavný kontrolór mesta
OV

Oľga Vilčeková

administratívno technický pracovník