Osoby

AB

JUDr. Adela Bednárová

Vedúca oddelenia
JB

Ing. Jela Bednárová

Prednostka úradu
ZB

Ing. Zuzana Bucová

referent

Norbert Černák

Údržba majetku mesta
PD

Mgr. Patrícia Demeterová, DiS. Art.

externý redaktor televízie
SD

Mgr. Sabina Dučáková

pokladňa, úhrady daní a poplatkov
JD

pplk. Ján Dziak

zástupca náčelníka MsP Kežmarok
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

Primátor mesta
RH

Bc. Rozália Halčinová

referent
AJ

Mgr. Anna Jankurová

pokladňa, úhrady daní a poplatkov, nahlasovanie porúch v bytových domoch mesta
SJ

Silvia Jankurová

Referent
PJ

Ing. Peter Justh

Samostatný odborný referent útvaru prípravy investícií a životného prostredia, Pasportizácia miestnych a účelových komunikácií, plôch statickej dopravy, dopravné značenia
BK
IK

Mgr. Iveta Kušmireková

Referentka pre hospodárske činnosti
JL

Janka Leyseková

Sekretariát prednostu
TL

Bc. Terézia Lukaszová

referent
MM

Ing. Matúš Madeja

Samostatný odborný referent útvaru prípravy investícií a životného prostredia, Odpadové hospodárstvo, Ovzdušie
DM

Ing. Dana Meriačová

Vedúca ekonomického oddelenia
BO

Bronislav Oláh

Informatika
MO

Miroslav Oračko

Údržba majetku mesta
LP
ZP

Zuzana Purschová

PAM
MR

Mária Reznická

register obyvateľov, vybavenie trvalého a prechodného pobytu(nahlásenie, zmeny)
SR

Ing. Silvia Rusnačiková

PAM

Helena Ščurková

Referentka pre školské stravovanie
BS

Blažena Semanová

rozpočtárka
ŠŠ

plk. Mgr. Štefan Šipula

Náčelník MsP Kežmarok

Peter Škovran

Údržba majetku mesta
DS

Ing. Dana Skupinová

Informatik
LS

Mgr. art. Lenka Spodniaková

Sekretariát primátora

Ing. Marek Šutý

Samostatný odborný referent útvaru prípravy investícií a životného prostredia, ochrana drevín, pasportizácia verejnej zelene

Mgr. Boris Švirloch

Referent v oblasti umenia a kultúry, knihovník, premietač
OT

JUDr. Mgr. Ondrej Teraj

Hlavný kontrolór mesta
LT
JT
LT

Mgr. Lucia Troppová

vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu
OV

Oľga Vilčeková

administratívno technický pracovník