Osoby

APB

Ing. Andrea Pikovská Bátory

územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB
JB

Ing. Jela Bednárová

Prednostka úradu

Norbert Černák

Údržba majetku mesta
PD

Mgr. Patrícia Demeterová, DiS. Art.

externý redaktor televízie
JD

pplk. Ján Dziak

zástupca náčelníka MsP Kežmarok
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

Primátor mesta
AG

Ing. Adrian Gallik

územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB