Osoby

APB

Ing. Andrea Pikovská Bátory

územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB
JB

Ing. Jela Bednárová

Prednostka úradu

Norbert Černák

Údržba majetku mesta
PD

Mgr. Patrícia Demeterová, DiS. Art.

externý redaktor televízie
JD

pplk. Ján Dziak

zástupca náčelníka MsP Kežmarok
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

Primátor mesta
EF

Eduard Fertáľ

technik, zvukár, premietač
AG

Ing. Adrian Gallik

územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB
MG

Martina Gurová

evidencia obyvateľstva a registratúra, osvedčovanie listín
RH

Bc. Rozália Halčinová

účtovníctvo a rozpočet
SJ
PJ

Ing. Peter Justh

príprava investícií
BK

Mgr. Barbora Kaprálová

Referent v oblasti umenia a kultúry
VK

Veronika Klukošovská

evidencia obyvateľstva a registratúra, podatelňa
PK

Pavol Košako

PK

Ing. Pavol Košalko

správa daní a poplatkov
KK

Bc. Kristián Krempaský

Redaktor Novín Kežmarok
BM

Beáta Malichová

Parkovacia služba
ZM

Bc. Zuzana Melikantová

matrikárka
OM
MN

Marek Nather

Parkovacia služba
MO

Miroslav Oračko

Údržba majetku mesta
BO

Mgr. Beáta Oravcová

komunikácia a propagácia
MP

Ing. Mária Pajáková

územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB
FP

František Pavlu

Parkoviská
AP
IP

Ivica Petrášková

matrikárka
MP

Bc. Miroslava Petríková

Redaktor novín
MP

Mgr. Martina Prokopovičová

správa bytov a nebytových priestorov
MR

Mária Reznická

evidencia obyvateľstva a registratúra
JS

PhDr. Jana Schőnová

Knižnica

Ing. Lukáš Šimoňák

územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB
ŠŠ

Plk. Mgr. Štefan Šipula

Náčelník MsP Kežmarok

Peter Škovran

Údržba majetku mesta
BS
LS

Mgr. Art. Lenka Spodniaková

Sekretariát primátora
OT

JUDr. Mgr. Ondrej Teraj

Hlavný kontrolór mesta
LT
KV

Ing. Katarína Vaverčáková

Referent
OV

Oľga Vilčeková

administratívno technický pracovník
MV