Samospráva

Komisie

Komisia financií a rozpočtu

Predseda: Karol Gurka

Členovia: Miroslav Perignáth, Matúš Polák, Stanislav Pisarčík, Milan Špak, Jaroslav Maitner, Katarína Brejčáková, Matúš Gáborčík, Marek Klein.

Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb

Predseda: Ondrej Jankura

Členovia: Ľuboslav Kovalský, Jana Majorová Garstková, Ján Holova, František Grochola, Pavol Krigovský, Ľubomír Derner, Pavol Krempaský.

Komisia školstva a mládeže

Predseda: Marta Sabolová

Členovia: Ľuboslav Kovalský, Iveta Pavlíková, Miroslava Müncnerová,Ľudmila Rochová, Lenka Bretzová, Janka Gombošová, Jana Dulová.

Komisia kultúry a spoločenského života

Predseda: Vojtech Wagner

Členovia: Andrej Zreľak, Jozef Juhász, Juraj Švedlár, Jana Víznerová,  Gabriela Kantorková, Barbora Thomayová, Vladimír Kraus.

Komisia sociálna

Predseda: Eleonóra Levická

Členovia: Vojtech Wagner, Andrej Zreľak, Ivana Kaprálová, Ján Sýkora, Janka Bartošová, Peter Mikulášik, Daniela Anovčinová, Alžbeta Vaverčáková.

Komisia zdravotníctva

Predseda: Jozef Matia

Členovia: Karol Gurka, Matúš Polák, Ján Hencel, Peter Slovík, Alica Sekanová, Lýdia Vikarská, Cyril Václav, František Lešundák.

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku

Predseda: Jana Majorová Garstková

Členovia: Marta Sabolová, Ondrej Jankura, Emil Hoffmann, Vladimír Ochotnický, Dušan Modranský, Eduard Kolodzej, Rastislav Bednár, Marek Hovaňák.

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta

Predseda: Janka Gantnerová

Členovia: Karol Gurka, Eleonóra Baráthová, Andrej Zreľak, Erika Cintulová, Milan Kaprál, Marek Kollár, Stanislav Čajka, Marián Benko.

Komisia športu

Predseda: Ľuboslav Kovalský

Členovia: Jozef Juhász, Janka Gantnerová, Jaroslav Maitner, Karol Gurka st., Martin Noga, Pavol Humeník, Miroslav Marhefka, Tomáš Šimoňák.

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Komisiou s osobitným postavením je Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. Táto komisia je zriadená na základe čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

Predseda: Jozef Matia

Členovia: Karol Gurka, Andrej Zreľak, Miroslav Perignáth, Matúš Polák.

Komisia bytová, správy majetku a lesného hospodárstva

Predseda: Jozef Matia

Členovia: Eleonóra Levická,  Jozef Matia, Vladimír Škára, Vojtech Brija, Veronika Havírová, Ján Žihal, Slávka Miháliková, Emília Kováčová, Matúš Polák

Komisia pre zlučovanie umeleckých škôl

Predseda: Ing. Matúš Polák

Členovia: Ing. Karol Gurka, Mgr. Matúš Šimonov, Bc. Simona Mlynarczyk, Ing. Andrea Kaňová, PaedDr. Monika Kučerová, Mgr. Darina Čorbová, Mária Neupauerová, Mgr. Peter Pavličko, Ján Levocký, PaedDr. Slavomír Kolesár, Gabriela Kornajová, Bc. Zdenka Sabolová, PaedDr. Anna Ondo-Eštoková, Jana Fassingerová, Mgr. Barbora Kaprálová, PaedDr. Zuzana Zacherová, PhDr. Marta Sabolová, Ing. Miroslav Perignáth, Mgr. Valéria Černohorská, Ján Holova.

Prílohy na stiahnutie