Samospráva

Komisie

1.Komisia financií a rozpočtu:

Predseda: Jozef Matia
Členovia: Janka Gantnerová
Pavol Fejerčák
Miroslav Perignáth
Jiří Ruml
Ján Zakucia
Daniel Mištík
Martina Špitková
Filip Kormoš

2.Komisia školstva, mládeže a športu:

Predseda: Marta Sabolová
Členovia: Igor Kredátus
Jaroslav Božoň
Ondrej Jankura
Jozef Juhász
Michal Gáborčík
Zuzana Rumlová
Miroslava Müncnerová
Jana Duľovú

3.Komisia bytová, sociálna a zdravotníctva

Predseda: Eleonóra Levická
Členovia: Vojtech Wagner
Marta Sabolová
Jozef Matia
Gabriela Karabinošová
Tomáš Šimoňák
Adam Brodanský
Karolína Veselovská
Vladimír Böhmer

4.Komisia kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta

Predseda: Vojtech Wagner
Členovia: Janka Gantnerová
Igor Kredátus
Iveta Pavlíková
Roman Porubän
Anna Jurgovianová
Erika Cintulová
Juraj Švedlár
Sylvia Holopová

5.Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku

Predseda: Ondrej Jankura
Členovia: Jozef Matia
Karol Baránek
Jaroslav Božoň
Katarína Šišková
Martin Griglák
Andrej Zreľak
Marek Reznický
Michal Dluhý ml.

6.Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Predseda : Jozef Matia
Členovia: Marta Sabolová
Pavol Fejerčák
Andrej Zreľak

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

 

Prílohy na stiahnutie