Samospráva

Voľby do NR SR 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra  2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h