Úrad

Klientske centrum

V klientskom centre je možné vyriešiť:

  • Pokladňa
  • Úhrady daní a poplatkov
  • Osvedčovanie listín
  • Register obyvateľov
  • Vybavenie trvalého a prechodného pobytu(nahlásenie, zmeny)
  • Podania, pošta