Agendy

Použitie loga Mesta Kežmarok – Občan

Logo Kežmarku vzniklo v roku 2016. V rámci novej vízie Kežmarku mesto pristúpilo k novému dizajnu loga a komunikačných prostriedkov. Pre použitie loga je potrebný písomný súhlas mesta Kežmarok a vyžaduje sa tiež dodržanie pravidiel jeho používania podľa dizajn manuálu.

Kontaktná adresa: Mesto Kežmarok, Oddelenie komunikácie a propagácie, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, Mobil: +421905730940, e-mail.

Informácie