Agendy

Pridanie spomienok do Novín Kežmarok – Občan

Spomienky a inzerciu môžete pridať osobne na oddelení komunikácie a propagácie na adrese:

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Prosíme však, aby ste zvolili bezkontaktné pridanie elektronickou formou mailom: noviny@kezmarok.sk

Informácie