Agendy

Prihlásenie na prechodný pobyt – Občan

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Pri prihlásení občana na prechodný pobyt sa predkladajú doklady tak ako pri prihlásení na trvalý pobyt.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

na počkanie

Povinné prílohy

občiansky preukaz

Doručovanie

  • Osobne