Agendy

Úmrtie – Občan

Úmrtie

Matričný úrad

Popis

Zápis do matriky (knihy úmrtí) a vydanie úmrtného listu.

Úmrtia vybavujú pozostalí priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby. Matričný úrad Kežmarok zapisuje do matriky všetky úmrtia, ktoré nastali v jeho matričnom obvode, a to na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár, prípadne na základe právoplatného rozsudku súdu o vyhlásení občana za mŕtveho.

K vybaveniu je potrebné doložiť:

  • Listy o prehliadke mŕtveho (min.3-krát)
  • Preukaz totožnosti zomretého – občiansky preukaz, u dieťaťa rodný list
  • Občiansky preukaz žiadateľa o Žiadosť o príspevok na pohreb
  • Ak úmrtie vybavuje pohrebná služba, treba doložiť Splnomocnenie pozostalých na vybavenie pohrebu

 

Správny poplatok:

Prvý výpis je bez poplatku a za každý ďalší je poplatok 5,-€

Informácie

Doručovanie

  • Osobne