Agendy

Určenie a zrušenie druhého a tretieho mena – Občan

Určenie druhého a tretieho mena

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • žiadosť
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia, dieťa nad 15 rokov musí súhlasiť so zmenou

Poplatky

Poplatok za zmenu je 5€.

 

Zrušenie zápisu druhého a tretieho mena

Žiadateľ/ka predloží

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • žiadosť
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia, dieťa nad 15 rokov musí súhlasiť so zmenou

Poplatky

Poplatok za zmenu je 5€.

 

Zmena poradia mien

žiadateľ/ka predloží

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • žiadosť
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia, dieťa nad 15 rokov musí súhlasiť so zmenou

Poplatky

Poplatok za zmenu je 5 €.

 

 

Informácie