Verejné obstarávania

Výzva na predloženie ponuky na dodanie tovaru – História a kultúra Kežmarku – sprievodca

Dátum zverejnenia
26. júla 2017

Mesto Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Výzvu na predloženie ponuky na dodanie tovaru.

Názov: „História a kultúra Kežmarku – sprievodca“

Prílohy:

  • Výzva na predkladanie cenových ponúk
  • Návrh uchádzača na plnenie kritéria
  • Návrh Zmluvy o dielo a licenčná zmluva