Oznamy mesta

138 /2021 Nájdený zväzok kľúčov

Organizácia
Mestská polícia

Dňa 14.11.2021 bol na ul. Toporcerová v Kežmarku,  nájdený zväzok 7 kľúčov s elektronickým čipom. . Registračná značka ÚZ 138/2021.