Oznamy mesta

84/2021 Nájdený zväzok kľúčov

Organizácia
Mestská polícia

Dňa 22.7.2021 bol na ul.  Dr. Alexandra  v Kežmarku,  nájdený zväzok 5 ks kľúčov. Registračná značka ÚZ 84/2021.