Oznamy mesta

DÔCHODCOVIA: DO 31. AUGUSTA 2021 OZNÁMTE SOCIÁLNEJ POISŤOVNI DÔCHODOK ZO ZAHRANIČIA

Ak patríte medzi dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok aj zo zahraničia, nezabudnite Sociálnej poisťovni do 31. augusta 2021 oznámiť jeho aktuálnu výšku.