Oznamy mesta

Ekumenická pobožnosť na Starom historickom cintoríne v Kežmarku

Ekumenickou pobožnosťou za účasti duchovných a veriacich rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi sme si 1. novembra na Starom historickom cintoríne pripomenuli našich zosnulých príbuzných, známych, ale i všetkých Kežmarčanov. Sviecu za všetkých Kežmarčanov zapálil primátor mesta Ján Ferenčák.

Ekumenickú pobožnosť uvidíte v premiére 1. novembra o 20.00 hod. na obrazovkách KTV – Kežmarská televízia a v repríze 2. novembra o 20.00 hod. po Kežmarskom magazíne.

Slávnosť Všetkých svätých sa prvýkrát slávil v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Pantheon a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii, vždy Panne a všetkým svätým mučeníkov.

Pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie Všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých. Prvého novembra sa sviatok Všetkých svätých (už nielen mučeníkov) začal sláviť v 8. storočí, najprv v Írsku, potom v Anglicku. Pápež Gregor IV. (827-844) rozšíril sviatok na celú cirkev.

Veriaci si v tento deň pripomínajú aj svätých, ktorí nemajú miesto v kalendári alebo nie sú oficiálne vyhlásení za svätých. Na Slovensku je slávnosť Všetkých svätých dňom pracovného pokoja