Oznamy mesta

Hlasujme spoločne za Virtuálnu prehliadku v Kežmarku v súťaži ITAPA

Sprístupnenie virtuálneho umenia všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta v exteriéri tak ,aby sa nemuseli stretávať a mohli si umenie užiť vo vlastnom čase cez svoj mobilný telefón, pomocou rozšírenej reality. Tým sa Kežmarok zaradil medzi mestá ako Atény, kde podobná služba existuje. Služba má okrem sprístupnenia umeleckých diel aj efekt zvýšenia produkcie 3D umeleckých diel umelcami, pretože tí tak získajú významný kanál na vlastnú prezentáciu. O záujme svedčia stovky stiahnutí aplikácie od spustenia.

Hlasujte na adrese:

https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/272006/cena-radia-slovensko-na-itapa-2021