Oznamy mesta

Jesenné upratovanie

V dňoch 22.10. až 25.10.2021 bude umiestnený veľkoobjemový kontajner na uliciach:

Sihoť (plocha Zariadení pre seniorov)

Priekopa 8

Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností. Neukladať do nich biologický odpad, elektroodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, zložky odpadu ktoré je možné vyseparovať.