Oznamy mesta

Nájdené kľúče

Organizácia
Mestská polícia

Dňa  7.6.2021 bol na ul.  Hlavné námestie v Kežmarku  nájdený zväzok kľúčov. Registračná značka ÚZ 49/2021.