Oznamy mesta

82/2021 Nájdený zväzok 6 ks kľúčov s príveskom

Organizácia
Mestská polícia

Dňa 15.7.2021 bol na ul. Priekopa v Kežmarku,  nájdený zväzok 6 ks kľúčov s príveskom SUCHÝ VRCH. Registračná značka ÚZ 82/2021.